Φίλτρα

Επιλεγμένα κριτήρια
Κατηγορία
Κατάστημα
Ακίνητα
Αγορά
Επαγγελματικό

Ακίνητα Αγορά Επαγγελματικό Κατάστημα

plot button Προβολή στον χάρτη
Αγορά
Κατάστημα 40 τ.μ. πρoς αγορά
Κατάστημα 40 τ.μ. πρoς αγορά 1 / 8
Επαγγελματικό » Κατάστημα
40 τ.μ. Ισόγειο
12.500 €
Κατάστημα 75 τ.μ. πρoς αγορά
Κατάστημα 75 τ.μ. πρoς αγορά 1 / 5
Επαγγελματικό » Κατάστημα
75 τ.μ. 1998 Ισόγειο
95.000 €
Επαγγελματικό » Κατάστημα
27 τ.μ. 1971 Ισόγειο
18.000 €
Κατάστημα 18 τ.μ. πρoς αγορά
Κατάστημα 18 τ.μ. πρoς αγορά 1 / 7
Επαγγελματικό » Κατάστημα
18 τ.μ. 1971 Ισόγειο
18.000 €
Κατάστημα 80 τ.μ. πρoς αγορά
Κατάστημα 80 τ.μ. πρoς αγορά 1 / 13
Επαγγελματικό » Κατάστημα
80 τ.μ. 1994 Ισόγειο
90.000 €
Κατάστημα 44 τ.μ. πρoς αγορά
Κατάστημα 44 τ.μ. πρoς αγορά 1 / 3
Επαγγελματικό » Κατάστημα
44 τ.μ. 1974 Ισόγειο
18.000 €
Κατάστημα 1.500 τ.μ. πρoς αγορά
Κατάστημα 1.500 τ.μ. πρoς αγορά 1 / 6
Επαγγελματικό » Κατάστημα
1.500 τ.μ. 1971 Ημιυπόγειο
250.000 €
Κατάστημα 200 τ.μ. πρoς αγορά
Κατάστημα 200 τ.μ. πρoς αγορά 1 / 2
Επαγγελματικό » Κατάστημα
200 τ.μ. Ισόγειο
135.000 €
Κατάστημα 50 τ.μ. πρoς αγορά
Κατάστημα 50 τ.μ. πρoς αγορά 1 / 5
Επαγγελματικό » Κατάστημα
50 τ.μ. 1971 Ισόγειο
30.000 €
Κατάστημα 370 τ.μ. πρoς αγορά
Κατάστημα 370 τ.μ. πρoς αγορά 1 / 4
Επαγγελματικό » Κατάστημα
370 τ.μ. 2000 1ος
165.000 €
Κατάστημα 350 τ.μ. πρoς αγορά
Κατάστημα 350 τ.μ. πρoς αγορά 1 / 20
Επαγγελματικό » Κατάστημα
350 τ.μ. 2019 Ισόγειο
260.000 €
Επαγγελματικό » Κατάστημα
79 τ.μ. 1970 Ισόγειο
250.000 €
Επαγγελματικό » Κατάστημα
40 τ.μ. 1990 Ισόγειο
1.500.000 €
Κατάστημα 70 τ.μ. πρoς αγορά
Κατάστημα 70 τ.μ. πρoς αγορά 1 / 25
Επαγγελματικό » Κατάστημα
70 τ.μ. 1974 Ισόγειο
35.000 €
Κατάστημα 306 τ.μ. πρoς αγορά
Κατάστημα 306 τ.μ. πρoς αγορά 1 / 25
Επαγγελματικό » Κατάστημα
306 τ.μ. 1980 Ισόγειο
300.000 €
Κατάστημα 85 τ.μ. πρoς αγορά
Κατάστημα 85 τ.μ. πρoς αγορά 1 / 25
Επαγγελματικό » Κατάστημα
85 τ.μ. 1986 Ισόγειο
130.000 €
Κατάστημα 295 τ.μ. πρoς αγορά
Κατάστημα 295 τ.μ. πρoς αγορά 1 / 25
Επαγγελματικό » Κατάστημα
295 τ.μ. 2000 Ισόγειο
170.000 €
Κατάστημα 51 τ.μ. πρoς αγορά
Κατάστημα 51 τ.μ. πρoς αγορά 1 / 25
Επαγγελματικό » Κατάστημα
51 τ.μ. 1997 Ισόγειο
58.000 €
Κατάστημα 62 τ.μ. πρoς αγορά
Κατάστημα 62 τ.μ. πρoς αγορά 1 / 25
Επαγγελματικό » Κατάστημα
62 τ.μ. 1982 Ισόγειο
80.000 €
Κατάστημα 200 τ.μ. πρoς αγορά
Κατάστημα 200 τ.μ. πρoς αγορά 1 / 5
Επαγγελματικό » Κατάστημα
200 τ.μ. 1985 Υπόγειο
60.000 €
Κατάστημα 146 τ.μ. πρoς αγορά
Κατάστημα 146 τ.μ. πρoς αγορά 1 / 5
Επαγγελματικό » Κατάστημα
146 τ.μ. 1992 Ισόγειο
50.000 €
Κατάστημα 35 τ.μ. πρoς αγορά
Κατάστημα 35 τ.μ. πρoς αγορά 1 / 8
Επαγγελματικό » Κατάστημα
35 τ.μ. 1993 Ισόγειο
65.000 €
Κατάστημα 80 τ.μ. πρoς αγορά
Κατάστημα 80 τ.μ. πρoς αγορά 1 / 3
Επαγγελματικό » Κατάστημα
80 τ.μ. 1978 Ισόγειο
60.000 €
Κατάστημα 135 τ.μ. πρoς αγορά
Κατάστημα 135 τ.μ. πρoς αγορά 1 / 5
Επαγγελματικό » Κατάστημα
135 τ.μ. 1984 Ισόγειο
120.000 €
1