Αυτή η φόρμα είναι μόνο για εμπόρους. Αν είστε ιδιώτης πατήστε εδώ.

Έχετε 2 μήνες δωρεάν δοκιμής και δεν είσαστε υποχρεωμένοι να συνεχίσετε μετά την δοκιμαστική περίοδο.
Η συνδρομή είναι 270 EUR + ΦΠΑ το χρόνο, 160 EUR + ΦΠΑ το εξάμηνο, 90 EUR + ΦΠΑ το τρίμηνο και ξεκινάει μόνο εφόσον λήξει η δοκιμαστική περίοδος

Τα σκούρα πεδία είναι απαραίτητα.

Στοιχεία Λογαριασμού

Αυτά είναι τα στοιχεία σας για να συνδεθείτε με το σύστημα και να διαχειρίζεστε την ιστοσελίδα σας.

Το όνομα χρήστη χρησιμοποιείτε για την ιστοσελίδα σας, πχ: https://manos-cars.car.gr or https://www.car.gr/manos-cars

Πρέπει να είναι λατινικούς χαρακτήρες χωρίς κενά και σύμβολα εκτός παύλα (-) πχ. manos-cars
Στοιχεία Εταιρείας
Πρέπει να είναι σταθερό