Καθαρισμός
Επιλεγμένα Κριτήρια
  • Χρήστης:
Εργοστασιακός κωδικός
Κλείσιμο
Κατάσταση
Άνοιγμα
Ιδιώτης/Έμπορος
Κλείσιμο
Κατηγορία
Κλείσιμο
Μάρκα
  • Δεν υπάρχει η μάρκα που ψάχνεις; άλλαξε την αναζήτηση σου επιλέγοντας διαφορετικά κριτήρια.
Κλείσιμο
Μοντέλο
  • Δεν υπάρχει το μοντέλο που ψάχνεις; άλλαξε την αναζήτηση σου επιλέγοντας διαφορετικά κριτήρια.
Κλείσιμο
Χρονολογία
Κλείσιμο
Περιοχή

Κλείσιμο
Τιμή

Άνοιγμα
Ετικέτες
  • Δεν υπάρχει η ετικέτα που ψάχνεις; άλλαξε την αναζήτηση σου επιλέγοντας διαφορετικά κριτήρια.
Άνοιγμα
Ηλικία Αγγελίας
Κλείσιμο
Τύπος αγγελίας
Άνοιγμα
Εγγεγραμμένος χρήστης

 Ανταλλακτικα & Αξεσουάρ

ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ |  MERCEDES SPRINTER 906 3.5T | BOSCH 0580203012

ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ | MERCEDES SPRINTER 906 3.5T | BOSCH 0580203012 ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ | MERCEDES SPRINTER 906 3...

175 €

Μηχανικά » Εισαγωγή Καυσίμου & Αέρα » Αντλίες Πετρελαίου
ANTLIA KAUSIMOU ANTLIA PETRELAIOU MERCEDES-BENZ 906 470 21 94 Original MERCEDES-BENZ 906 470 34 94 Original MERCEDES-BENZ A 906 470 21 94 Original MERCEDES-BENZ A 906 470 34 94 Original SPRINTER 3,5-t Box (906) 2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 09 - OM 642.992 140Kw - 190Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Box (906) 2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 09 - OM 642.896 140Kw - 190Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Box (906) 2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 09 - OM 642.898 140Kw - 190Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Box (906) 309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 06 - OM 646.984 65Kw - 88Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Box (906) 310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 09 - OM 651.955 70Kw - 95Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Box (906) 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 06 - OM 646.985 80Kw - 109Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Box (906) 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 06 - OM 646.985 80Kw - 109Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Box (906) 311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 08 - OM 646.985 80Kw - 109Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Box (906) 311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 08 - OM 646.985 80Kw - 109Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Box (906) 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 06 - OM 646.986 95Kw - 129Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Box (906) 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 09 - OM 651.956 95Kw - 129Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Box (906) 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 09 - OM 651.955 95Kw - 129Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Box (906) 313 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 09 - OM 651.956 95Kw - 129Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Box (906) 313 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 09 - OM 651.955 95Kw - 129Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Box (906) 315 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 08 - OM 646.990 110Kw - 150Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Box (906) 315 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 08 - OM 646.989 110Kw - 150Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Box (906) 315 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 08 - OM 646.990 110Kw - 150Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Box (906) 315 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 08 - OM 646.989 110Kw - 150Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Box (906) 316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 09 - OM 651.957 120Kw - 163Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Box (906) 316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 09 - OM 651.955 120Kw - 163Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Box (906) 316 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 09 - OM 651.957 120Kw - 163Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Box (906) 316 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 09 - OM 651.955 120Kw - 163Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Box (906) 318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 06 - OM 642.992 135Kw - 184Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Box (906) 318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 06 - OM 642.896 135Kw - 184Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Box (906) 318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 06 - OM 642.993 135Kw - 184Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Box (906) 318 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 08 - OM 642.992 135Kw - 184Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Box (906) 318 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 08 - OM 642.896 135Kw - 184Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Box (906) 318 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 08 - OM 642.993 135Kw - 184Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Box (906) 319 CDI / BlueTEC (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 09 - OM 642.992 140Kw - 190Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Box (906) 319 CDI / BlueTEC (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 09 - OM 642.896 140Kw - 190Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Box (906) 319 CDI / BlueTEC (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 09 - OM 642.898 140Kw - 190Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Box (906) 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 09 - OM 642.992 140Kw - 190Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Box (906) 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 09 - OM 642.896 140Kw - 190Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Box (906) 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 09 - OM 642.898 140Kw - 190Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Bus (906) 310 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 09 - OM 651.955 70Kw - 95Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Bus (906) 310 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 09 - OM 651.956 70Kw - 95Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Bus (906) 311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 06 - OM 646.985 80Kw - 109Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Bus (906) 311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 06 - OM 646.985 80Kw - 109Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Bus (906) 311 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 08 - OM 646.985 80Kw - 109Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Bus (906) 311 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 08 - OM 646.985 80Kw - 109Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Bus (906) 313 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 11 - OM 651.956 95Kw - 129Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Bus (906) 313 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 11 - OM 651.955 95Kw - 129Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Bus (906) 313 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 11 - OM 651.956 95Kw - 129Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Bus (906) 313 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 11 - OM 651.955 95Kw - 129Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Bus (906) 315 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 06 - OM 646.990 110Kw - 150Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Bus (906) 315 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 06 - OM 646.989 110Kw - 150Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Bus (906) 315 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 06 - OM 646.990 110Kw - 150Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Bus (906) 315 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 06 - OM 646.989 110Kw - 150Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Bus (906) 315 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 08 - OM 646.990 110Kw - 150Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Bus (906) 315 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 08 - OM 646.989 110Kw - 150Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Bus (906) 315 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 08 - OM 646.990 110Kw - 150Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Bus (906) 315 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 08 - OM 646.989 110Kw - 150Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Bus (906) 316 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 11 - OM 651.957 120Kw - 163Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Bus (906) 316 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 11 - OM 651.955 120Kw - 163Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Bus (906) 316 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 11 - OM 651.957 120Kw - 163Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Bus (906) 316 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 11 - OM 651.955 120Kw - 163Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Bus (906) 318 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 08 - OM 642.992 135Kw - 184Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Bus (906) 318 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 08 - OM 642.896 135Kw - 184Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Bus (906) 318 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 08 - OM 642.993 135Kw - 184Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Bus (906) 318 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 08 - OM 642.992 135Kw - 184Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Bus (906) 318 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 08 - OM 642.896 135Kw - 184Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Bus (906) 318 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 08 - OM 642.993 135Kw - 184Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Bus (906) 319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) 09 - OM 642.992 140Kw - 190Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Bus (906) 319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) 09 - OM 642.896 140Kw - 190Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Bus (906) 319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) 09 - OM 642.898 140Kw - 190Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Bus (906) 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 09 - OM 642.992 140Kw - 190Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Bus (906) 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 09 - OM 642.896 140Kw - 190Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Bus (906) 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 09 - OM 642.898 140Kw - 190Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (906) 309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 06 - OM 646.984 65Kw - 88Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (906) 310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 09 - OM 651.955 70Kw - 95Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (906) 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 06 - OM 646.985 80Kw - 109Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (906) 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 06 - OM 646.985 80Kw - 109Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (906) 311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 08 - OM 646.985 80Kw - 109Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (906) 311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 08 - OM 646.985 80Kw - 109Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (906) 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 06 - OM 651.956 95Kw - 129Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (906) 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 06 - OM 651.955 95Kw - 129Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (906) 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 06 - OM 646.986 95Kw - 129Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (906) 313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 06 - OM 651.956 95Kw - 129Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (906) 313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 06 - OM 651.955 95Kw - 129Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (906) 315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 06 - OM 646.990 110Kw - 150Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (906) 315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 06 - OM 646.989 110Kw - 150Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (906) 315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 06 - OM 646.990 110Kw - 150Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (906) 315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 06 - OM 646.989 110Kw - 150Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (906) 315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 08 - OM 646.990 110Kw - 150Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (906) 315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 08 - OM 646.989 110Kw - 150Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (906) 315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 08 - OM 646.990 110Kw - 150Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (906) 315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 08 - OM 646.989 110Kw - 150Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (906) 316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 09 - OM 651.957 120Kw - 163Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (906) 316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 09 - OM 651.957 120Kw - 163Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (906) 316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 09 - OM 651.955 120Kw - 163Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (906) 318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 06 - OM 642.992 135Kw - 184Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (906) 318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 06 - OM 642.896 135Kw - 184Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (906) 318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 06 - OM 642.993 135Kw - 184Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (906) 318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 08 - OM 642.992 135Kw - 184Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (906) 318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 08 - OM 642.896 135Kw - 184Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (906) 318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 08 - OM 642.993 135Kw - 184Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (906) 319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 09 - OM 642.896 140Kw - 190Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (906) 319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 09 - OM 642.898 140Kw - 190Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (906) 319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 09 - OM 642.992 140Kw - 190Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (906) 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135...) 11 - OM 642.992 140Kw - 190Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (906) 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135...) 11 - OM 642.896 140Kw - 190Hp Diesel SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (906) 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135...) 11 - OM 642.898 140Kw - 190Hp Diesel SPRINTER 3-t Box (906) 209 CDI (906.611, 906.613) 06 - OM 646.984 65Kw - 88Hp Diesel SPRINTER 3-t Box (906) 210 CDI (906.611, 906.613) 09 - OM 651.955 70Kw - 95Hp Diesel SPRINTER 3-t Box (906) 211 CDI (906.611, 906.613) 06 - OM 646.985 80Kw - 109Hp Diesel SPRINTER 3-t Box (906) 211 CDI (906.611, 906.613) 06 - OM 646.985 80Kw - 109Hp Diesel SPRINTER 3-t Box (906) 213 CDI (906.611, 906.613) 06 - OM 651.956 95Kw - 129Hp Diesel SPRINTER 3-t Box (906) 213 CDI (906.611, 906.613) 06 - OM 651.955 95Kw - 129Hp Diesel SPRINTER 3-t Box (906) 213 CDI (906.611, 906.613) 06 - OM 646.986 95Kw - 129Hp Diesel SPRINTER 3-t Box (906) 215 CDI (906.611, 906.613) 06 - OM 646.990 110Kw - 150Hp Diesel SPRINTER 3-t Box (906) 215 CDI (906.611, 906.613) 06 - OM 646.989 110Kw - 150Hp Diesel SPRINTER 3-t Box (906) 215 CDI (906.611, 906.613) 06 - OM 646.990 110Kw - 150Hp Diesel SPRINTER 3-t Box (906) 215 CDI (906.611, 906.613) 06 - OM 646.989 110Kw - 150Hp Diesel SPRINTER 3-t Box (906) 216 CDI (906.611, 906.613) 09 - OM 651.957 120Kw - 163Hp Diesel SPRINTER 3-t Box (906) 216 CDI (906.611, 906.613) 09 - OM 651.955 120Kw - 163Hp Diesel SPRINTER 3-t Box (906) 218 CDI (906.611, 906.613) 06 - OM 642.992 135Kw - 184Hp Diesel SPRINTER 3-t Box (906) 218 CDI (906.611, 906.613) 06 - OM 642.896 135Kw - 184Hp Diesel SPRINTER 3-t Box (906) 219 CDI / BlueTEC (906.611, 906.613) 09 - OM 642.992 140Kw - 190Hp Diesel SPRINTER 3-t Box (906) 219 CDI / BlueTEC (906.611, 906.613) 09 - OM 642.896 140Kw - 190Hp Diesel SPRINTER 3-t Bus (906) 210 CDI (906.711, 906.713) 09 - OM 651.955 70Kw - 95Hp Diesel SPRINTER 3-t Bus (906) 211 CDI (906.711, 906.713) 06 - OM 646.985 80Kw - 109Hp Diesel SPRINTER 3-t Bus (906) 211 CDI (906.711, 906.713) 06 - OM 646.985 80Kw - 109Hp Diesel SPRINTER 3-t Bus (906) 213 CDI (906.711, 906.713) 06 - OM 651.956 95Kw - 129Hp Diesel SPRINTER 3-t Bus (906) 213 CDI (906.711, 906.713) 06 - OM 651.955 95Kw - 129Hp Diesel SPRINTER 3-t Bus (906) 215 CDI (906.711, 906.713) 06 - OM 646.990 110Kw - 150Hp Diesel SPRINTER 3-t Bus (906) 215 CDI (906.711, 906.713) 06 - OM 646.989 110Kw - 150Hp Diesel SPRINTER 3-t Bus (906) 215 CDI (906.711, 906.713) 06 - OM 646.986 110Kw - 150Hp Diesel SPRINTER 3-t Bus (906) 215 CDI (906.711, 906.713) 06 - OM 646.990 110Kw - 150Hp Diesel SPRINTER 3-t Bus (906) 215 CDI (906.711, 906.713) 06 - OM 646.989 110Kw - 150Hp Diesel SPRINTER 3-t Bus (906) 215 CDI (906.711, 906.713) 06 - OM 646.986 110Kw - 150Hp Diesel SPRINTER 3-t Bus (906) 216 CDI (906.711, 906.713) 06 - OM 651.957 120Kw - 163Hp Diesel SPRINTER 3-t Bus (906) 216 CDI (906.711, 906.713) 06 - OM 651.955 120Kw - 163Hp Diesel SPRINTER 3-t Platform/Chassis (906) 209 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 06 - OM 646.984 65Kw - 88Hp Diesel SPRINTER 3-t Platform/Chassis (906) 210 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 09 - OM 651.955 70Kw - 95Hp Diesel SPRINTER 3-t Platform/Chassis (906) 211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 06 - OM 646.985 80Kw - 109Hp Diesel SPRINTER 3-t Platform/Chassis (906) 211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 06 - OM 646.985 80Kw - 109Hp Diesel SPRINTER 3-t Platform/Chassis (906) 213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 06 - OM 646.986 95Kw - 129Hp Diesel SPRINTER 3-t Platform/Chassis (906) 213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 09 - OM 651.956 95Kw - 129Hp Diesel SPRINTER 3-t Platform/Chassis (906) 215 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 06 - OM 646.990 110Kw - 150Hp Diesel SPRINTER 3-t Platform/Chassis (906) 215 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 06 - OM 646.989 110Kw - 150Hp Diesel SPRINTER 3-t Platform/Chassis (906) 215 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 06 - OM 646.990 110Kw - 150Hp Diesel SPRINTER 3-t Platform/Chassis (906) 215 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 06 - OM 646.989 110Kw - 150Hp Diesel SPRINTER 3-t Platform/Chassis (906) 216 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 09 - OM 651.957 120Kw - 163Hp Diesel SPRINTER 3-t Platform/Chassis (906) 218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 06 - OM 642.992 135Kw - 184Hp Diesel SPRINTER 3-t Platform/Chassis (906) 218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 06 - OM 642.896 135Kw - 184Hp Diesel SPRINTER 3-t Platform/Chassis (906) 218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 06 - OM 642.993 135Kw - 184Hp Diesel SPRINTER 3-t Platform/Chassis (906) 219 CDI / BlueTEC (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 09 - OM 642.992 140Kw - 190Hp Diesel SPRINTER 3-t Platform/Chassis (906) 219 CDI / BlueTEC (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 09 - OM 642.896 140Kw - 190Hp Diesel SPRINTER 4,6-t Box (906) 411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 09 - OM 646.985 80Kw - 109Hp Diesel SPRINTER 4,6-t Box (906) 413 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 06 - OM 651.956 95Kw - 129Hp Diesel SPRINTER 4,6-t Box (906) 413 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 06 - OM 651.955 95Kw - 129Hp Diesel SPRINTER 4,6-t Box (906) 413 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 06 - OM 646.986 95Kw - 129Hp Diesel SPRINTER 4,6-t Box (906) 413 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 06 - OM 646.986 95Kw - 129Hp Diesel SPRINTER 4,6-t Box (906) 415 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 09 - OM 646.989 110Kw - 150Hp Diesel SPRINTER 4,6-t Box (906) 415 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 09 - OM 646.990 110Kw - 150Hp Diesel SPRINTER 4,6-t Box (906) 415 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 09 - OM 646.989 110Kw - 150Hp Diesel SPRINTER 4,6-t Box (906) 415 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 09 - OM 646.990 110Kw - 150Hp Diesel SPRINTER 4,6-t Box (906) 416 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 09 - OM 651.957 120Kw - 163Hp Diesel SPRINTER 4,6-t Box (906) 419 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 09 - OM 642.992 140Kw - 190Hp Diesel SPRINTER 4,6-t Bus 415 CDI 06 - OM 651.957 110Kw - 150Hp Diesel SPRINTER 4,6-t Platform/Chassis (906) 411 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 09 - OM 646.985 80Kw - 109Hp Diesel SPRINTER 4,6-t Platform/Chassis (906) 413 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 06 - OM 646.986 95Kw - 129Hp Diesel SPRINTER 4,6-t Platform/Chassis (906) 415 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 06 - OM 646.990 110Kw - 150Hp Diesel SPRINTER 4,6-t Platform/Chassis (906) 415 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 06 - OM 646.989 110Kw - 150Hp Diesel SPRINTER 4,6-t Platform/Chassis (906) 416 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 09 - OM 651.957 120Kw - 163Hp Diesel SPRINTER 4,6-t Platform/Chassis (906) 418 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 06 - OM 642.992 135Kw - 184Hp Diesel SPRINTER 4,6-t Platform/Chassis (906) 418 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 06 - OM 642.896 135Kw - 184Hp Diesel SPRINTER 4,6-t Platform/Chassis (906) 418 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 06 - OM 642.993 135Kw - 184Hp Diesel SPRINTER 4,6-t Platform/Chassis (906) 419 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 09 - OM 642.992 140Kw - 190Hp Diesel SPRINTER 4,6-t Platform/Chassis (906) 419 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 09 - OM 642.896 140Kw - 190Hp Diesel SPRINTER 4,6-t Platform/Chassis (906) 419 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 09 - OM 642.898 140Kw - 190Hp Diesel SPRINTER 5-t Box (906) 3500 (906.653, 906.655, 906.657) 09 - OM 642.992 140Kw - 190Hp Diesel SPRINTER 5-t Box (906) 3500 (906.653, 906.655, 906.657) 09 - OM 642.898 140Kw - 190Hp Diesel SPRINTER 5-t Box (906) 3500 (906.653, 906.655, 906.657) 09 - OM 642.896 140Kw - 190Hp Diesel SPRINTER 5-t Box (906) 509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 06 - OM 646.984 65Kw - 88Hp Diesel SPRINTER 5-t Box (906) 510 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 09 - OM 651.955 70Kw - 95Hp Diesel SPRINTER 5-t Box (906) 511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 06 - OM 646.985 80Kw - 109Hp Diesel SPRINTER 5-t Box (906) 511 CDI 4x4 (906.653, 906.6355, 906.657) 06 - OM 646.985 80Kw - 109Hp Diesel SPRINTER 5-t Box (906) 513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 06 - OM 651.956 95Kw - 129Hp Diesel SPRINTER 5-t Box (906) 513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 06 - OM 646.986 95Kw - 129Hp Diesel SPRINTER 5-t Box (906) 513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 06 - OM 651.956 95Kw - 129Hp Diesel SPRINTER 5-t Box (906) 515 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 06 - OM 646.989 110Kw - 150Hp Diesel SPRINTER 5-t Box (906) 515 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 06 - OM 646.990 110Kw - 150Hp Diesel SPRINTER 5-t Box (906) 515 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 06 - OM 646.986 110Kw - 150Hp Diesel SPRINTER 5-t Box (906) 515 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 06 - OM 646.989 110Kw - 150Hp Diesel SPRINTER 5-t Box (906) 515 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 06 - OM 646.990 110Kw - 150Hp Diesel SPRINTER 5-t Box (906) 515 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 06 - OM 646.986 110Kw - 150Hp Diesel SPRINTER 5-t Box (906) 515 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 06 - OM 646.989 110Kw - 150Hp Diesel SPRINTER 5-t Box (906) 515 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 06 - OM 646.990 110Kw - 150Hp Diesel SPRINTER 5-t Box (906) 515 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 06 - OM 646.989 110Kw - 150Hp Diesel SPRINTER 5-t Box (906) 515 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 06 - OM 646.990 110Kw - 150Hp Diesel SPRINTER 5-t Box (906) 516 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 09 - OM 651.957 120Kw - 163Hp Diesel SPRINTER 5-t Box (906) 516 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 09 - OM 651.955 120Kw - 163Hp Diesel SPRINTER 5-t Box (906) 516 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 06 - OM 651.957 120Kw - 163Hp Diesel SPRINTER 5-t Box (906) 516 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 06 - OM 651.955 120Kw - 163Hp Diesel SPRINTER 5-t Box (906) 518 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 06 - OM 642.992 135Kw - 184Hp Diesel SPRINTER 5-t Box (906) 518 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 06 - OM 642.896 135Kw - 184Hp Diesel SPRINTER 5-t Box (906) 518 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 06 - OM 642.993 135Kw - 184Hp Diesel SPRINTER 5-t Box (906) 518 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 06 - OM 642.896 135Kw - 184Hp Diesel SPRINTER 5-t Box (906) 518 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 06 - OM 642.992 135Kw - 184Hp Diesel SPRINTER 5-t Box (906) 518 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 06 - OM 642.993 135Kw - 184Hp Diesel SPRINTER 5-t Box (906) 519 CDI / BlueTEC (906.653, 906.655, 906.657) 09 - OM 642.992 140Kw - 190Hp Diesel SPRINTER 5-t Box (906) 519 CDI / BlueTEC (906.653, 906.655, 906.657) 09 - OM 642.898 140Kw - 190Hp Diesel SPRINTER 5-t Box (906) 519 CDI / BlueTEC (906.653, 906.655, 906.657) 09 - OM 642.896 140Kw - 190Hp Diesel SPRINTER 5-t Box (906) 519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 09 - OM 642.896 140Kw - 190Hp Diesel SPRINTER 5-t Box (906) 519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 09 - OM 642.898 140Kw - 190Hp Diesel SPRINTER 5-t Box (906) 519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 09 - OM 642.992 140Kw - 190Hp Diesel SPRINTER 5-t Bus 513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 06 - OM 651.956 95Kw - 129Hp Diesel SPRINTER 5-t Bus 515 CDI 06 - OM 651.957 110Kw - 150Hp Diesel SPRINTER 5-t Bus 516 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 09 - OM 651.957 120Kw - 163Hp Diesel SPRINTER 5-t Bus 519 CDI / BlueTEC (906.653, 906.655, 906.657) 09 - OM 642.898 140Kw - 190Hp Diesel SPRINTER 5-t Bus 519 CDI / BlueTEC (906.653, 906.655, 906.657) 09 - OM 642.896 140Kw - 190Hp Diesel SPRINTER 5-t Bus 519 CDI / BlueTEC (906.653, 906.655, 906.657) 09 - OM 642.992 140Kw - 190Hp Diesel SPRINTER 5-t Platform/Chassis (906) 509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 06 - OM 646.984 65Kw - 88Hp Diesel SPRINTER 5-t Platform/Chassis (906) 510 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 09 - OM 651.955 70Kw - 95Hp Diesel SPRINTER 5-t Platform/Chassis (906) 511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 06 - OM 646.985 80Kw - 109Hp Diesel SPRINTER 5-t Platform/Chassis (906) 511 CDI 4x4 (906.135, 906.155, 906.253, 906.255) 06 - OM 646.985 80Kw - 109Hp Diesel SPRINTER 5-t Platform/Chassis (906) 513 CDI (906.135, 906.155, 906.253, 906.255) 06 - OM 651.956 95Kw - 129Hp Diesel SPRINTER 5-t Platform/Chassis (906) 513 CDI (906.135, 906.155, 906.253, 906.255) 06 - OM 651.955 95Kw - 129Hp Diesel SPRINTER 5-t Platform/Chassis (906) 513 CDI 4x4 (906.135, 906.155, 906.253, 906.255) 11 - OM 651.956 95Kw - 129Hp Diesel SPRINTER 5-t Platform/Chassis (906) 513 CDI 4x4 (906.135, 906.155, 906.253, 906.255) 11 - OM 651.955 95Kw - 129Hp Diesel SPRINTER 5-t Platform/Chassis (906) 515 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 06 - OM 646.990 110Kw - 150Hp Diesel SPRINTER 5-t Platform/Chassis (906) 515 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 06 - OM 646.989 110Kw - 150Hp Diesel SPRINTER 5-t Platform/Chassis (906) 515 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 06 - OM 646.990 110Kw - 150Hp Diesel SPRINTER 5-t Platform/Chassis (906) 515 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 06 - OM 646.989 110Kw - 150Hp Diesel SPRINTER 5-t Platform/Chassis (906) 515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 06 - OM 646.989 110Kw - 150Hp Diesel SPRINTER 5-t Platform/Chassis (906) 515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 06 - OM 646.990 110Kw - 150Hp Diesel SPRINTER 5-t Platform/Chassis (906) 515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 06 - OM 646.989 110Kw - 150Hp Diesel SPRINTER 5-t Platform/Chassis (906) 515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 06 - OM 646.990 110Kw - 150Hp Diesel SPRINTER 5-t Platform/Chassis (906) 516 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 09 - OM 651.957 120Kw - 163Hp Diesel SPRINTER 5-t Platform/Chassis (906) 516 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 09 - OM 651.955 120Kw - 163Hp Diesel SPRINTER 5-t Platform/Chassis (906) 516 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.255) 11 - OM 651.957 120Kw - 163Hp Diesel SPRINTER 5-t Platform/Chassis (906) 516 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.255) 11 - OM 651.955 120Kw - 163Hp Diesel SPRINTER 5-t Platform/Chassis (906) 518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 06 - OM 642.992 135Kw - 184Hp Diesel SPRINTER 5-t Platform/Chassis (906) 518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 06 - OM 642.896 135Kw - 184Hp Diesel SPRINTER 5-t Platform/Chassis (906) 518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 06 - OM 642.993 135Kw - 184Hp Diesel SPRINTER 5-t Platform/Chassis (906) 518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 06 - OM 642.896 135Kw - 184Hp Diesel SPRINTER 5-t Platform/Chassis (906) 518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 06 - OM 642.992 135Kw - 184Hp Diesel SPRINTER 5-t Platform/Chassis (906) 518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 06 - OM 642.993 135Kw - 184Hp Diesel SPRINTER 5-t Platform/Chassis (906) 519 CDI / BlueTEC (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 09 - OM 642.992 140Kw - 190Hp Diesel SPRINTER 5-t Platform/Chassis (906) 519 CDI / BlueTEC (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 09 - OM 642.896 140Kw - 190Hp Diesel SPRINTER 5-t Platform/Chassis (906) 519 CDI / BlueTEC (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 09 - OM 642.898 140Kw - 190Hp Diesel SPRINTER 5-t Platform/Chassis (906) 519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 09 - OM 642.896 140Kw - 190Hp Diesel SPRINTER 5-t Platform/Chassis (906) 519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 09 - OM 642.898 140Kw - 190Hp Diesel SPRINTER 5-t Platform/Chassis (906) 519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 09 - OM 642.992 140Kw - 190Hp Diesel
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 54628, Τηλ.  Τελευταία Αλλαγή: 4 ώρες
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΛΑΜΔΑ|  BMW |BOSCH 0258005324

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΛΑΜΔΑ| BMW |BOSCH 0258005324 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΛΑΜΔΑ| BMW |BOSCH 0258005324

73 €

Αυτοκινήτων » Εξάτμιση » Αισθητήρες Λ (λάμδα)
ΑΙΣΘ.ΛΑΜΔΑ 0258005324 BERU :0 824 010 038 - OZH 036 BMW :11781247235 - 11781468621 - 11781468630 - 11781702931 - 11781702951 - 11781720019 - 11781720536 -11781720845 - 11781720860 -11781725676 - 11781730 005 - 11781733628 - 11781734345 - 11781734390 - 11781734393 - 11781735345 - 11781735499 - 11781735500 - 11781739005 - 11781739642 - 11781741092 - 11781 741666 - 11781747005 - 11781747579 - 1720019 - 1725676 - 1734345 - 1734390 - 17343909 - 1739005 - 1747005 - 17470059 - XX XX 4 495 874 BOSCH : 0258003231 - 0258003244 - 0258986503 - 1734390 - F00HL00055 0258005318 0258003220 0258003310 0258003357 0258003426 DELPHI : ES10984-12B1 DENSO : DOX-1319 - DOX-1364 EBERSPÄCHER :L21 190 971 - L21 386 972 - L21 490 971 - L21190971 - L21386972 - L21490971 GMC :25172619 - 25172621 - 25172651 - 25172653 - 25172654 - 25172655 - 25172659 HJS :92 01 231 - 92 01 7882 - 92 01 7886 - 92 01 7887 - 9201231 - 92017882 - 92017886 - 92017887 - 92070040/92081225 LUCAS ELECTRICAL : SEB124 MTE-THOMSON :7836.40.054 - 783640000 - 783640055 NGK :0209 NTK (NGK-GROUP) : 0149 - 0209 - 0242 - 0252 - 0263 - 1812 - 1888 - OZA447-E1 - OZA447-E11 - OZA447-E4 - OZA448-E11 - OZA572-E2 - OZA572-E5 - OZA572-E8 PORSCHE :964 606 124 01 VDO :A2C59513302Z VEMO : 20-76-0003 - 20-76-0004 - 20-76-0005 - 20-76-0008 - 20-76-0020 - 20-76-0021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 54628, Τηλ.  Τελευταία Αλλαγή: 4 ώρες
ΒΑΛΒΙΔΑ EGR | OPEL ASTRA F CORSA B  VECTRA B | EGR-PL-005

ΒΑΛΒΙΔΑ EGR | OPEL ASTRA F CORSA B VECTRA B | EGR-PL-005 ΒΑΛΒΙΔΑ EGR | OPEL ASTRA F CORSA B VECTRA B...

68 €

Μηχανικά » Εισαγωγή Καυσίμου & Αέρα » Βαλβίδες EGR
GENERAL MOTORS OE-017094050 GENERAL MOTORS OE-017095232 GENERAL MOTORS - VAUXHALL OE-17094050 GENERAL MOTORS - VAUXHALL OE-17095232 OPEL OE-00851 581 OPEL OE-05851 005 OPEL OE-08 51 581 OPEL OE-58 51 005 OPEL OE-8 51 581 ABAKUS: 121-01-011 ACI-AVESA: AEGR-606 AKS DASIS: 155020N AMK: VEG1041, PGR0027, AGR0027, CGR4610, EGR056N, EE6030, ELEG126, 9 3001 1, 40790056, 40790047, 41790056, QF00T00098, EGR015, 330690003 ASSO: 70.0094 AUTEX: 959010 AUTLOG: AV6000 AUTOMEGA: 140026220, 140026210 BSG: BSG 65-836-001 BUGIAD: BGR13027 DA SILVA: GR6005 DELPHI: EG10004-12B1 DRI: 717720041 ELSTOCK: 72-0041 Astra Classic I Hatchback (75 - 101 PS, 01.1998 - 08.2002 Έτος) Astra F Van (T92, 55) (71 PS, 02.1993 - 07.1996 Έτος) Astra F Cabrio (T92, 53) (71 - 90 PS, 03.1993 - 03.2001 Έτος) Astra F Combi (T92, 51, 52) (71 - 100 PS, 09.1991 - 01.1998 Έτος) Astra F CC (T92, 53, 54, 58, 59) (71 - 100 PS, 09.1991 - 01.1998 Έτος) Combo B Van (45 - 90 PS, 07.1994 - 10.2001 Έτος) Corsa B Hatchback (73, 78, 79) (45 - 106 PS, 03.1993 - 09.2000 Έτος) Corsa B Van (73) (60 PS, 08.1999 - 09.2000 Έτος) Tigra Coupe (86 - 106 PS, 07.1994 - 12.2000 Έτος) Vectra A Sedan (86, 87) (71 PS, 09.1993 - 11.1995 Έτος) Vectra A CC (88, 89) (71 PS, 09.1993 - 11.1995 Έτος) Vectra B Sedan (J96) (75 - 100 PS, 10.1995 - 04.2002 Έτος) Vectra B Combi (J96) (75 - 100 PS, 11.1996 - 07.2002 Έτος) Vectra B CC (J96) (75 - 101 PS, 10.1995 - 07.2003 Έτος) Astra Classic I Hatchback (75 - 101 PS, 01.1998 - 08.2002 Έτος) 1.6 i (F08, M08, F68, M68), Έτος κατασκευής 01.1998 - 08.2002, 1598 ccm, 75 PS 1.6 i 16V (F08, M08, F68, M68), Έτος κατασκευής 01.1998 - 08.2002, 1598 ccm, 101 PS Astra F CC (T92, 53, 54, 58, 59) (71 - 100 PS, 09.1991 - 01.1998 Έτος) 1.4 i 16V (F08, M08, F68, M68), Έτος κατασκευής 01.1996 - 01.1998, 1389 ccm, 90 PS 1.6 i (F08, M08, F68, M68), Έτος κατασκευής 05.1993 - 07.1996, 1598 ccm, 71 PS 1.6 i (F08, M08, F68, M68), Έτος κατασκευής 09.1991 - 01.1998, 1598 ccm, 75 PS 1.6 i 16V (F08, M08, F68, M68), Έτος κατασκευής 08.1994 - 01.1998, 1598 ccm, 100 PS Combo B Van (45 - 90 PS, 07.1994 - 10.2001 Έτος) 1.2, Έτος κατασκευής 07.1994 - 10.2001, 1195 ccm, 45 PS 1.4, Έτος κατασκευής 07.1994 - 10.2001, 1389 ccm, 60 PS 1.4 16V, Έτος κατασκευής 08.1999 - 10.2001, 1389 ccm, 90 PS Tigra Coupe (86 - 106 PS, 07.1994 - 12.2000 Έτος) 1.4 16V (F07), Έτος κατασκευής 08.1997 - 12.2000, 1389 ccm, 86 PS 1.4 16V (F07), Έτος κατασκευής 07.1994 - 12.2000, 1389 ccm, 90 PS 1.6 16V (F07), Έτος κατασκευής 07.1994 - 08.1998, 1598 ccm, 106 PS Vectra B Combi (J96) (75 - 100 PS, 11.1996 - 07.2002 Έτος) 1.6 i (X 16 SZR), Έτος κατασκευής 11.1996 - 06.2000, 1598 ccm, 75 PS 1.6 i 16V (F35), Έτος κατασκευής 11.1996 - 07.2002, 1598 ccm, 100 PS
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 54628, Τηλ.  Τελευταία Αλλαγή: 4 ώρες
ΒΑΛΒΙΔΑ EGR | ΟPEL ASTRA G 2.0 CDTI | EGR-PL-006 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

ΒΑΛΒΙΔΑ EGR | ΟPEL ASTRA G 2.0 CDTI | EGR-PL-006 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ EGR | ΟPEL ASTRA G 2.0 CDTI | EGR-PL...

260 €

Μηχανικά » Εισαγωγή Καυσίμου & Αέρα » Βαλβίδες EGR
OPEL - VAUXHALL OE-09196675 OPEL - VAUXHALL OE-58 51 041 OPEL - VAUXHALL OE-58 51 594 OPEL - SAAB - VAUXHALL OE-93176989 SAAB OE-4774311 STANDARD OE-14951 STANDARD OE-EGR089 STANDARD OE-ERV024 ERA: 555038 FEBI BILSTEIN: 37430 HOFFER: 7518063 IPD: 45-8092 LUCAS ELECTRICAL: FDR155 MEAT & DORIA: 88063 METZGER: 0892054 PIERBURG: 7.24809.29 QUINTON HAZELL: XEGR1 S.I.D.A.T: 83.658 SMPE: 14951, 14951, EGR089, EGR089 SWAG: 40 93 7430 VEMO: V40-63-0018 WAHLER: 7375D OPEL Astra G Cabrio (T98) (125 PS, 09.2002 - 10.2005 Έτος) Astra G Coupe (T98, F07) (125 PS, 09.2002 - 05.2005 Έτος) Astra G Sedan (T98, F69) (101 - 125 PS, 08.1999 - 01.2005 Έτος) 2.0 DTI 16V (F69), Έτος κατασκευής 08.1999 - 01.2005, 1995 ccm, 101 PS 2.2 DTI (F69), Έτος κατασκευής 09.2002 - 01.2005, 2172 ccm, 117 PS 2.2 DTI (F69), Έτος κατασκευής 09.2002 - 01.2005, 2172 ccm, 125 PS Astra G Combi (T98, F35) (101 - 125 PS, 08.1999 - 07.2004 Έτος) Astra G CC (T98, F48, F08) (101 - 125 PS, 08.1999 - 01.2005 Έτος) Frontera B SUV (116 - 120 PS, 10.1998 - ... Έτος) Signum (100 - 125 PS, 05.2003 - ... Έτος) Vectra C Sedan (101 - 125 PS, 04.2002 - ... Έτος) Vectra C GTS Hatchback (101 - 125 PS, 08.2002 - ... Έτος) Vectra C Combi (100 - 125 PS, 10.2003 - ... Έτος) Zafira A (F75) (101 - 125 PS, 09.2000 - 06.2005 Έτος)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 54628, Τηλ.  Τελευταία Αλλαγή: 4 ώρες
ΒΑΛΒΙΔΑ EGR |  MERCEDES SPRINTER 3.5T  CDI | PIERBURG 724809650

ΒΑΛΒΙΔΑ EGR | MERCEDES SPRINTER 3.5T CDI | PIERBURG 724809650 ΒΑΛΒΙΔΑ EGR | MERCEDES SPRINTER 3.5T CDI |...

285 €

Μηχανικά » Εισαγωγή Καυσίμου & Αέρα » Βαλβίδες EGR
724809650 MERCEDES-BENZ OE-646 142 00 19 MERCEDES-BENZ OE-646 142 01 19 MERCEDES-BENZ OE-647 142 00 19 MERCEDES-BENZ OE-647 142 02 19 MERCEDES-BENZ OE-A 646 142 00 19 MERCEDES-BENZ OE-A 646 142 01 19 MERCEDES-BENZ OE-A 647 142 00 19 MERCEDES-BENZ OE-A 647 142 02 19 STANDARD OE-14445 STANDARD OE-EGR298 STANDARD OE-ERV220 ERA: 555255 HOFFER: 7518207 IPD: 45-8100 LUCAS ELECTRICAL: FDR322 MEAT & DORIA: 88207 PIERBURG: 7.24809.65 S.I.D.A.T: 83.934 SMPE: 14445, 14445, EGR298, EGR298 VEMO: V30-63-0015 WAHLER: 7610D MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Microbus (W906) (109 - 150 PS, 06.2006 - 12.2009 Έτος) 311 CDI 2.2 (906.731, 906.733, 906.735), Έτος κατασκευής 06.2006 - 12.2009, 2148 ccm, 109 PS 311 CDI 2.1 4x4 (906.731, 906.733, 906.735), Έτος κατασκευής 02.2008 - 12.2009, 2148 ccm, 109 PS 315 CDI 2.2 (906.731, 906.733, 906.735), Έτος κατασκευής 06.2006 - 12.2009, 2148 ccm, 150 PS 315 CDI 2.2 4x4 (906.731, 906.733, 906.735), Έτος κατασκευής 02.2008 - 12.2009, 2148 ccm, 150 PS Sprinter 3.5-T Van (W906) (88 - 150 PS, 06.2006 - ... Έτος) Sprinter 3.5-T Φορτηγό πλατφόρμα/Σασσί (W906) (88 - 150 PS, 06.2006 - 05.2016 Έτος) Sprinter 3-T Microbus (W906) (109 - 150 PS, 06.2006 - 12.2009 Έτος) Sprinter 3-T Van (W906) (88 - 150 PS, 06.2006 - 12.2009 Έτος) Sprinter 3-T Φορτηγό πλατφόρμα/Σασσί (W906) (88 - 150 PS, 06.2006 - 12.2009 Έτος) Sprinter 4.6-T Van (W906) (109 - 150 PS, 06.2009 - 12.2009 Έτος) Sprinter 4.6-T Φορτηγό πλατφόρμα/Σασσί (906) (109 - 150 PS, 06.2006 - 12.2009 Έτος) Sprinter 5-T Van (W906) (88 - 150 PS, 06.2006 - ... Έτος) Sprinter 5-T Φορτηγό πλατφόρμα/Σασσί (W906) (88 - 150 PS, 06.2006 - 05.2016 Έτος) Sprinter Classic 3.5-T Van (W909) (109 PS, 09.2013 - ... Έτος) Sprinter Classic 4.6-T Microbus (W909) (109 PS, 09.2013 - ... Έτος)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 54628, Τηλ.  Τελευταία Αλλαγή: 4 ώρες
ΒΑΛΒΙΔΑ EGR | CITROEN FORD PEUGEOT | 1.6HDi|  VALEO 700444

ΒΑΛΒΙΔΑ EGR | CITROEN FORD PEUGEOT | 1.6HDi| VALEO 700444 ΒΑΛΒΙΔΑ EGR | CITROEN FORD PEUGEOT | 1.6HDi|...

160 €

Μηχανικά » Εισαγωγή Καυσίμου & Αέρα » Βαλβίδες EGR
88084 CITROËN: 1618 59 CITROËN: 1618 NR 9685640480 FORD: 1338675 FORD: 1439414 FORD: 1479057 FORD: 1526689 FORD: 1682737 FORD: 5S6Q-9D475-AA FORD: 5S6Q-9D475-AB FORD: 5S6Q-9D475-AC FORD: 5S6Q-9D475-AD FORD: 5S6Q-9D475-AE PEUGEOT: 1618 59 PEUGEOT: 1618 NR Ford Citroen Peugeot ERA 555187 FEBI BILSTEIN 34925 HELLA 6NU 010 171-091 HOFFER 7518086 IPD 45-8048 LUCAS ELECTRICAL FDR174 MEAT & DORIA 88086 Fiesta Van 2008-Σήμερα Fiesta 2008-Σήμερα Focus Station Wagon 2005-2010 Focus 2005-2010 Focus C-Max 2003-2007 C-Max 2007-2010 Fiesta 2003-2007 Fusion 2002-2011 CITROEN BERLINGO (B9) 04/08-> CITROEN BERLINGO (MF) 07/96-> CITROEN BERLINGO Box (B9) 04/08-> CITROEN BERLINGO Box (M_) 07/96-> CITROEN BERLINGO Platform/Chassis (B9) 04/08-> CITROEN C2 (JM_) 09/03-> CITROEN C3 I (FC_) 02/02-> CITROEN C3 Picasso 02/09-> CITROEN C4 Coupe (LA_) 11/04->07/11 CITROEN C4 I (LC_) 11/04->07/11 CITROEN C4 Picasso I (UD_) 02/07->08/13 CITROEN C5 II (RC_) 08/04-> CITROEN C5 II Break (RE_) 09/04-> CITROEN C5 III (RD_) 02/08-> CITROEN C5 III Break (TD_) 02/08-> CITROEN JUMPY 01/07-> CITROEN JUMPY Box 01/07-> CITROEN XSARA PICASSO (N68) 12/99-> FORD C-MAX (DM2) 02/07-> FORD FIESTA V (JH_, JD_) 11/01->03/10 FORD FIESTA VI 06/08-> FORD FIESTA VI Van 01/09-> FORD FOCUS C-MAX 10/03->03/07 FORD FOCUS II (DA_) 07/04->09/12 FORD FOCUS II Estate (DA_) 07/04->09/12 FORD FOCUS II Saloon (DA_) 04/05-> FORD FUSION (JU_) 08/02->12/12 PEUGEOT 1007 (KM_) 04/05-> PEUGEOT 206 CC (2D) 09/00-> PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 08/98-> PEUGEOT 206 SW (2E/K) 07/02-> PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 02/06-> PEUGEOT 207 SW (WK_) 02/07-> PEUGEOT 3008 06/09-> PEUGEOT 307 (3A/C) 08/00-> PEUGEOT 307 Break (3E) 03/02-> PEUGEOT 307 SW (3H) 03/02-> PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 09/07-> PEUGEOT 308 SW 09/07-> PEUGEOT 407 (6D_) 05/04-> PEUGEOT 407 SW (6E_) 05/04-> PEUGEOT 5008 06/09-> PEUGEOT EXPERT Box (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 01/07-> PEUGEOT EXPERT Platform/Chassis 01/07-> PEUGEOT PARTNER Box 04/08-> PEUGEOT PARTNER Box (5) 04/96-> PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 05/96-> PEUGEOT PARTNER Tepee 04/08-> BERLINGO (MF) 1.6 HDI 75 (MF9HW) 55 2005-2014 BERLINGO (MF) 1.6 HDI 90 (MF9HX) 66 2005-2014 BERLINGO 1.6 HDi 110 80 2008-2014 BERLINGO 1.6 HDi 75 55 2008-2014 BERLINGO 1.6 HDi 90 66 2008-2014 BERLINGO Box (M_) 1.6 HDI 75 (MB9HW) 55 2005-2014 BERLINGO Box (M_) 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) 66 2005-2014 BERLINGO Box 1.6 HDi 110 80 2008-2014 BERLINGO Box 1.6 HDi 75 55 2008-2014 BERLINGO Box 1.6 HDi 90 66 2008-2014 BERLINGO Platform/Chassis 1.6 HDi 90 66 2008-2014 C2 (JM_) 1.6 HDi 80 2005-2009 C3 I (FC_) 1.6 16V HDi 80 2005-2014 C3 I (FC_) 1.6 16V HDi 66 2005-2014 C3 II 1.6 HDi 90 66 2009-2014 C3 Picasso 1.6 HDi 80 2009-2014 C3 Picasso 1.6 HDi 66 2009-2014 C4 Coupe (LA_) 1.6 HDi 66 2004-2014 C4 Coupe (LA_) 1.6 HDi 80 2004-2014 C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 HDi 80 2006-2014 C4 I (LC_) 1.6 HDi 66 2004-2014 C4 I (LC_) 1.6 HDi 80 2004-2014 C4 PALLAS Saloon 1.6 HDi 80 2006-2014 C4 Picasso I (UD_) 1.6 HDi 80 2007-2012 C4 Grand Picasso (UA_) 1.6 HDI 2006-2012 C5 II (RC_) 1.6 HDi (RC8HZB) 80 2004-2012 C5 II Break (RE_) 1.6 HDi (RE8HZB) 80 2004-2012 C5 III (RD_) 1.6 HDi 80 2008-2012 C5 III Break (TD_) 1.6 HDi 80 2008- JUMPY 1.6 HDi 90 66 2007-2014 JUMPY Box 1.6 HDi 90 66 2007-2014 XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi 80 2004-2014 XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi 66 2005-2014 1007 (KM_) 1.6 HDi 1560 80 4 Hatchback 2007-2009 206 CC (2D) 1.6 HDi 110 1560 80 4 Convertible 2005-2010 206 Hatchback (2A/C) 1.6 HDi 110 1560 80 4 Hatchback 2004-2010 206 SW (2E/K) 1.6 HDi 110 1560 80 4 Estate 2004-2010 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi 1560 66 4 Hatchback 2006-2013 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi 1560 80 4 Hatchback 2006-2013 207 CC (WD_) 1.6 HDi 1560 80 4 Convertible 2007-2012 207 SW Estate (WK_) 1.6 HDi 1560 66 4 Estate 2007-2013 207 SW Estate (WK_) 1.6 HDi 1560 80 4 Estate 2007-2013 207 Van 1.6 HDi 1560 66 4 Box 2007-2013 3008 1.6 HDi 1560 80 4 MPV 2009-2014 307 (3A/C) 1.6 HDi 1560 66 4 Hatchback 2005-2008 307 (3A/C) 1.6 HDi 110 1560 80 4 Hatchback 2004-2008 307 Estate 700444 88081 88084 88086 88219 88586 88084
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 54628, Τηλ.  Τελευταία Αλλαγή: 4 ώρες