2.236 τηλεκατευθυνόμενα

481 go kart

1.127 θαλάσσια σπόρ

765 χειμερινά σπόρ

6.967 ποδήλατα

141 αεράθλημα