1.975 τηλεκατευθυνόμενα

445 go kart

1.179 θαλάσσια σπόρ

645 χειμερινά σπόρ

7.018 ποδήλατα

140 αεράθλημα