10.778 φορτηγά έως 7.5τ

5.559 φορτηγά άνω των 7.5τ

1.074 λεωφορεία

7.071 μηχανήματα

960 τράκτορες

991 επικαθήμενα

17.310 γεωργικά

1.381 κλάρκ

1.799 ρυμούλκες/τρέιλερ

1.373 ταξί