11.222 φορτηγά έως 7.5τ

5.748 φορτηγά άνω των 7.5τ

973 λεωφορεία

7.526 μηχανήματα

1.021 τράκτορες

1.136 επικαθήμενα

18.443 γεωργικά

1.511 κλάρκ

2.032 ρυμούλκες/τρέιλερ

1.481 ταξί