11.016 φορτηγά έως 7.5τ

5.788 φορτηγά άνω των 7.5τ

1.088 λεωφορεία

7.374 μηχανήματα

965 τράκτορες

1.035 επικαθήμενα

17.709 γεωργικά

1.440 κλάρκ

1.894 ρυμούλκες/τρέιλερ

1.417 ταξί