11.061 φορτηγά έως 7.5τ

5.908 φορτηγά άνω των 7.5τ

892 λεωφορεία

7.527 μηχανήματα

1.075 τράκτορες

1.163 επικαθήμενα

17.975 γεωργικά

1.594 κλάρκ

2.092 ρυμούλκες/τρέιλερ

1.486 ταξί