11.254 φορτηγά έως 7.5τ

5.970 φορτηγά άνω των 7.5τ

1.187 λεωφορεία

7.968 μηχανήματα

1.227 τράκτορες

1.127 επικαθήμενα

20.549 γεωργικά

1.539 κλάρκ

2.294 ρυμούλκες/τρέιλερ

1.534 ταξί