11.153 φορτηγά έως 7.5τ

5.819 φορτηγά άνω των 7.5τ

982 λεωφορεία

7.667 μηχανήματα

1.007 τράκτορες

1.072 επικαθήμενα

18.342 γεωργικά

1.467 κλάρκ

1.978 ρυμούλκες/τρέιλερ

1.489 ταξί