10.745 φορτηγά έως 7.5τ

5.754 φορτηγά άνω των 7.5τ

1.048 λεωφορεία

7.613 μηχανήματα

1.073 τράκτορες

1.118 επικαθήμενα

19.396 γεωργικά

1.442 κλάρκ

2.144 ρυμούλκες/τρέιλερ

1.524 ταξί