10.830 φορτηγά έως 7.5τ

5.730 φορτηγά άνω των 7.5τ

901 λεωφορεία

7.486 μηχανήματα

1.096 τράκτορες

1.135 επικαθήμενα

18.625 γεωργικά

1.473 κλάρκ

2.058 ρυμούλκες/τρέιλερ

1.456 ταξί