11.411 φορτηγά έως 7.5τ

6.270 φορτηγά άνω των 7.5τ

1.088 λεωφορεία

8.398 μηχανήματα

1.264 τράκτορες

1.222 επικαθήμενα

21.440 γεωργικά

1.615 κλάρκ

2.364 ρυμούλκες/τρέιλερ

1.567 ταξί