Φίλτρα (2 επιλεγμένα)

Φίλτρα

Μάρκα

Μηχανή
Σκελετός
Ασφάλεια
Φρένα
Γενικά θέματα
Σασμάν
Τροχοί
Ηλεκτρολογικά
Αξεσουάρ
Ανταλλακτικά
Σέρβις
Πιστοποιητικά
Άδειες

Τι να προσέξεις

  • Δεν επιτρέπονται οι ερωτήσεις ζήτησης οι οποίες θα μπορούσαν να καταχωρηθούν ως αγγελία (πχ. που θα βρω μοτέρ για rav4).
  • Γράφεις αποκλειστικά ερωτήσεις/απαντήσεις για ό,τι σχετίζεται με τη κατηγορία που έχεις επιλέξει.
  • Φροντίζεις οι ερωτήσεις/απαντήσεις σου να είναι ιδιαίτερα συγκεκριμένες καθώς το car.gr διατηρεί το δικαίωμα να τις αφαιρέσει.
  • Δεν δημοσιεύεις ποτέ ευαίσθητα ή άλλα προσωπικά δεδομένα.
  • Αποφεύγεις ερωτήσεις/απαντήσεις οι οποίες είναι προσωπικές ή καταφέρονται εναντίον κάποιου άλλου μέλους της κοινότητας.
Δες αναλυτικά τους όρους χρήσης για τις ερωτήσεις Εδώ

ερωτήσεις και απαντήσεις

Αυτοκίνητο
Ηλεκτρικό
Μηχανή
Σκελετός
Ασφάλεια
Φρένα
Γενικά θέματα
Σασμάν
Τροχοί
Ηλεκτρολογικά
Αξεσουάρ
Ανταλλακτικά
Σέρβις
Πιστοποιητικά
Άδειες
1 Ερωτήσεις
user avatar
ΤΑΣΟΣ | 4 μήνες πριν

Κάτι ποὺ δίδεται σὰν κίνητρο καὶ ἐπιτρέπεται ἢ διαφημίζεται ἀπὸ τὸ κράτος εἶναι «ὁ ὁρισμὸς τῆς ἀπάτης». Τόσο ἁπλά. Θὰ σοῦ θυμίσῳ ὅταν πρὶν χρόνια μὲ τὴν ἀγορὰ ἑνὸς αὐτοκινήτου σὰν Jeep, «ἔδιναν δῶρο», ἕνα αὐτοκίνητο compact. Ἀμέτρητα νέα ζευγάρια εἶδαν τὸ «φῶς» καὶ εἶπαν αὐτὴ εἶναι ἡ λύση. Σύντομα μετάνοιωσαν καὶ παρακαλοῦσαν νὰ πουλήσουν τὸ μεγάλο καὶ νὰ μείνουν μὲ τὸ μικρό. Ἐπιπλέον, νὰ θυμίσω πὼς ἔσπρωξαν τὸν κόσμο στὰ Diesel καὶ ὁ κόσμος «ἔτρεξε» νὰ τὰ πάρῃ; Τί σενέβη στὴν τιμὴ τοῦ Diesel; Σχεδὸν ἴδια λεφτὰ μὲ τὴν βενζίνη. Ἀκόμη, θυμᾶστε τὰ ὑβριδικά; Αὐτοκίνητα μὲ καθορισμένη διάρκεια ζωῆς. Σὲ 80 χιλιάδες ἀνάματα τὸ αὐτοκίνητο παύει νὰ λειτουργῇ. Νὰ πᾶμε στὰ ἠλεκτρικά; Ἄκουσε ὅ,τι ἐπιθυμεῖς, ἀλλὰ ὅταν τὰ ἀκοῦς λέγε ἀπὸ μέσα σου: «αὐτοὶ προσπαθοῦν νὰ μὲ ἐξαπατήσουν» . Γρήγορα καὶ μαθαίνοντας συνέχεια ἀπὸ τοὺς «χρῆστες», ἡ ἀπάτη θὰ λάμψῃ μπροστά σου. Τὶ θὰ συνιστοῦσα; Μεῖνε μὲ τὸ μικρότερο καὶ φθηνότερο συμβατικὸ αὐτοκίνητο καὶ περίμενε. Κοντὸς ψαλμὸς ἀλληλούϊα. Μέχρι τὸ 2015 θὰ ἔχῃς μία καλὴ εἰκόνα καὶ θὰ ὑποθέσῃς τὸ 2030 ὅπου γιὰ νὰ ἔχῃς στὴν ἰδιοκτησία σου συμβατικὸ αὐτοκίνητο θὰ κοστίζῃ μία περιουσία ὁπότε θὰ ἀναγκαστῇ ὁ κόσμος νὰ τὰ πετάξῃ στὰ παλιατζήδικα. Ὅπου τὸ κράτος συμβουλεύει πρόκειται γιὰ ἀπάτη Κράτησε αὐτὸ στὸ μυαλό σου.

1 Ερωτήσεις