Φίλτρα

Επιλεγμένα κριτήρια
Κατηγορία
Ακίνητα
Ακίνητα

Διαμέρισμα 70 τ.μ. πρoς αγορά
Διαμέρισμα 70 τ.μ. πρoς αγορά 1 / 10
Κατοικία » Διαμέρισμα
2 δμτ 70 τ.μ. 1ος
133.000 €
Διαμέρισμα 50 τ.μ. πρoς αγορά
Διαμέρισμα 50 τ.μ. πρoς αγορά 1 / 9
Κατοικία » Διαμέρισμα
1 δμτ 50 τ.μ. 4ος
93.000 €
Διαμέρισμα 90 τ.μ. πρoς αγορά
Διαμέρισμα 90 τ.μ. πρoς αγορά 1 / 11
Κατοικία » Διαμέρισμα
2 δμτ 90 τ.μ. 1ος 1977
135.000 €
Διαμέρισμα 60 τ.μ. πρoς αγορά
Διαμέρισμα 60 τ.μ. πρoς αγορά 1 / 23
Κατοικία » Διαμέρισμα
2 δμτ 60 τ.μ. 4ος 1965
139.000 €
Διαμέρισμα 76 τ.μ. πρoς αγορά
Διαμέρισμα 76 τ.μ. πρoς αγορά 1 / 11
Κατοικία » Διαμέρισμα
2 δμτ 76 τ.μ. 1ος 1998
119.000 €
Διαμέρισμα 95 τ.μ. πρoς αγορά
Διαμέρισμα 95 τ.μ. πρoς αγορά 1 / 3
Κατοικία » Διαμέρισμα
2 δμτ 95 τ.μ. 5ος 1965
230.000 €
Διαμέρισμα 110 τ.μ. πρoς αγορά
Διαμέρισμα 110 τ.μ. πρoς αγορά 1 / 10
Κατοικία » Διαμέρισμα
3 δμτ 110 τ.μ. 1ος 1977
145.000 €
Οικόπεδο 145 τ.μ. πρoς αγορά
Οικόπεδο 145 τ.μ. πρoς αγορά 1 / 6
Γη » Οικόπεδο
145 τ.μ.
38.000 €
Οικόπεδο 145 τ.μ. πρoς αγορά
Οικόπεδο 145 τ.μ. πρoς αγορά 1 / 2
Γη » Οικόπεδο
145 τ.μ.
40.000 €
Μεζονέτα 194 τ.μ. πρoς αγορά
Μεζονέτα 194 τ.μ. πρoς αγορά 1 / 44
Κατοικία » Μεζονέτα
4 δμτ 194 τ.μ.
280.000 €
Αγροτεμάχια 5.174 τ.μ. πρoς αγορά
Αγροτεμάχια 5.174 τ.μ. πρoς αγορά 1 / 9
Γη » Αγροτεμάχια
5.174 τ.μ.
38.000 €
Διαμέρισμα 78 τ.μ. πρoς αγορά
Διαμέρισμα 78 τ.μ. πρoς αγορά 1 / 20
Κατοικία » Διαμέρισμα
2 δμτ 78 τ.μ. 2ος 2006
130.000 €
Αγροτεμάχια 830 τ.μ. πρoς αγορά
Αγροτεμάχια 830 τ.μ. πρoς αγορά 1 / 6
Γη » Αγροτεμάχια
830 τ.μ.
5.000 €
Αγροτεμάχια 774 τ.μ. πρoς αγορά
Αγροτεμάχια 774 τ.μ. πρoς αγορά 1 / 6
Γη » Αγροτεμάχια
774 τ.μ.
35.000 €
Διαμέρισμα 52 τ.μ. πρoς αγορά
Διαμέρισμα 52 τ.μ. πρoς αγορά 1 / 20
Κατοικία » Διαμέρισμα
2 δμτ 52 τ.μ. 1ος 1964
57.000 €
Μεζονέτα 150 τ.μ. πρoς αγορά
Μεζονέτα 150 τ.μ. πρoς αγορά 1 / 18
Κατοικία » Μεζονέτα
3 δμτ 150 τ.μ. 2008
130.000 €
Διαμέρισμα 105 τ.μ. πρoς αγορά
Διαμέρισμα 105 τ.μ. πρoς αγορά 1 / 14
Κατοικία » Διαμέρισμα
3 δμτ 105 τ.μ. 2ος 2008
110.000 €
Διαμέρισμα 78 τ.μ. πρoς αγορά
Διαμέρισμα 78 τ.μ. πρoς αγορά 1 / 15
Κατοικία » Διαμέρισμα
2 δμτ 78 τ.μ. 2ος 1965
85.000 €
Μεζονέτα 104 τ.μ. πρoς αγορά
Μεζονέτα 104 τ.μ. πρoς αγορά 1 / 17
Κατοικία » Μεζονέτα
3 δμτ 104 τ.μ. 2008
85.000 €
Διαμέρισμα 135 τ.μ. πρoς αγορά
Διαμέρισμα 135 τ.μ. πρoς αγορά 1 / 20
Κατοικία » Διαμέρισμα
3 δμτ 135 τ.μ. 3ος 1984
160.000 €
Διαμέρισμα 80 τ.μ. πρoς αγορά
Διαμέρισμα 80 τ.μ. πρoς αγορά 1 / 21
Κατοικία » Διαμέρισμα
2 δμτ 80 τ.μ. 6ος 1958
145.000 €
Διαμέρισμα 93 τ.μ. πρoς αγορά
Διαμέρισμα 93 τ.μ. πρoς αγορά 1 / 25
Κατοικία » Διαμέρισμα
2 δμτ 93 τ.μ. 4ος 1968
140.000 €
Μονοκατοικία 280 τ.μ. πρoς αγορά
Μονοκατοικία 280 τ.μ. πρoς αγορά 1 / 14
Κατοικία » Μονοκατοικία
5 δμτ 280 τ.μ. 1999
300.000 €
Διαμέρισμα 87 τ.μ. πρoς αγορά
Διαμέρισμα 87 τ.μ. πρoς αγορά 1 / 21
Κατοικία » Διαμέρισμα
2 δμτ 87 τ.μ. 3ος 1975
125.000 €