Μεγαλύτερες Εικόνες Παρόμοιες αγγελίες Εκτύπωση Παρατήρηση

Νούμερο αγγελίας: 10122175, Τηλέφωνο: 2510230444

Τιμή: € 650
Κατάσταση: Μεταχειρισμένο
Κατηγορία:
  • Διάφορα Ιατρικά μηχανήματα
Τύπος προσφοράς: Πωλείται
Κατασκευαστής: General Electric GE MAC 600
Εργοστασιακός κωδικός: SF710520711PA
Τελευταία αλλαγή: 2 μήνες και πάνω
Εμφανίσεις αγγελίας: 81
Σύνδεσμος:
Τηλέφωνο:

Περιγραφή

Ηλεκτροκαρδιογράφος (τριών (3) καναλιών, μοντέλο MAC 600 του Αμερικανικού οίκου GE Medical Systems (GE
Healthcare), μεταχερίσμένος σε άριστη κατάσταση, πλήρης, φορητός, ανθεκτικής κατασκευής, σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας, με πρώτο έτος κυκλοφορίας του το 2010, ελεγχόμενος εξολοκλήρου από μικροεπεξεργαστή, κατάλληλος για
Νοσοκομειακή χρήση.
 Είναι μικρού βάρους (Βάρος συσκευής 1,2kg συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας) για διευκόλυνση της μεταφο-
ράς του.
 Έγχρωμη οθόνη υγρών κρυστάλλων ΤFT LCD 4.3’’ LED graphics backlit) υψηλής ευκρίνειας, ανάλυσης 480 x
272 pixels για την εμφάνιση και των δώδεκα (12) απαγωγών ταυτόχρονα σε ομάδες των τριών ή έξι ή δώδεκα,
στην οποία απεικόνιζονται όλα τα προγραμματιζόμενα στοιχεία και τα στοιχεία του καρδιογραφήματος κατά τη λή-
ψη
Αναλυτικά στην οθόνη απεικονίζονται επίσης ταυτόχρονα και με ευκρίνεια τα παρακάτω στοιχεία:
- Καρδιακός ρυθμός
- Πληροφορίες ασθενούς - Patient ID
- Ώρα και ημερομηνία
- Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας με δυνατότητα ενημέρωσης του χρήστη σε περίπτωση αποφόρτισής της κατά την λειτουργία.
- Ένδειξη απαγωγών
- Aριθμός σφίξεων
- Ταχύτητα καρδιογραφήματος με δυνατότητα επιλογής μεταξύ τεσσάρων διαφορετικών ταχυτήτων 5, 12.5, 25
και 50 mm/sec.
- Ευαισθησία καρδιογραφήματος με δυνατότητα επιλογής μεταξύ τεσσάρων διαφορετικών ευαισθησιών 2.5, 5,
10, 20 mm/mV.
- Πληροφοριακά μηνύματα σφάλματος, διάφορα μηνύματα συστήματος & οδηγίες.
- Προτροπές
- Κατάσταση φίλτρου (ενεργοποιημένο ή μη)
- Προειδοποιητικά μηνύματα
- Κατάσταση χαρτιού
- Σύστημα Hook up advisor για την ένδειξη επαφής ή αποκόλλησης των ηλεκτροδίων..
- Λήψη και αυτόματη καταγραφή 12 ΗΚΓ/φικών απαγωγών ταυτόχρονα για 10 δευτερόλεπτα.
 Τρόποι λειτουργίας ηλεκτροκαρδιογράφου manual και automatic.
Ο χειριστής μπορεί μέσω του πληκτρολογίου να επιλέξει εάν θα γίνεται αυτόματη ή χειροκίνητη καταγραφή.
Συγκεκριμένα, όταν ο χρήστης πατήσει το πράσινο πλήκτρο (ECG) εκτελεί αυτόματο καρδιογράφημα 10 δευτερολέπτων, όταν πατήσει το γκρι πλήκτρο (Rhythm) εκτελεί χειροκίνητη συνεχή και σε πραγματικό χρόνο
καταγραφή ρυθμού η οποία με το κόκκινο πλήκτρο (Stop) σταματάει όποτε το επιθυμεί ο χρήστης
 Ρυθμός δειγματοληψίας 2.000 samples/second/channel
 Ρύθμιση ταχύτητας καταγραφής 5/12.5/25/50 mm/sec
 Ρύθμιση Ευαισθησίας 2.5, 5, 10, 20 mm/mV
 Διαθέτει τετραγωνικό παλμό βαθμονόμησης 1mV ο οποίος καταγράφεται αυτόματα στην αρχή κάθε απαγωγής
αλλά και χειροκίνητα με το πάτημα ενός πλήκτρου.
 Διαθέτει ρυθμίσεις φίλτρων απόρριψης παρασίτων :
AC filter 50/60 Hz αποκοπής παρασίτων τροφοδοσίας.
Φίλτρα υψηλών συχνοτήτων με τιμές 100 και 150Hz.
Φίλτρο απόρριψης παρασίτων προερχόμενα από μυϊκό τρόμο 20/40Hz.
Επιπλέον του μυϊκού φίλτρου, μέσω του χρωματικού συστήματος HOOK UP ADVISOR παραπέμπει στην ύπαρξη
μυϊκών παρασίτων με το κίτρινο χρώμα.
Σε περίπτωση ύπαρξης μυϊκών παρασίτων το σύστημα εμφανίζει και προειδοποιητικό μήνυμα στην οθόνη.
 Διαθέτει δυνατότητα προγραμματισμού της λειτουργίας του για ρυθμίσεις της ευαισθησίας των φίλτρων και άλλων
στοιχείων, και οι ρυθμίσεις αυτές παραμένουν στη μνήμη του καρδιογράφου μέχρι να τις αλλάξει ο χειριστής έστω και αν διακοπεί η παροχή ρεύματος
 Διαθέτει πλήρες αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο με πλήκτρα αφής (touch panel) για την επιλογή των παραμέτρων
του ΗΚΓ καλυμμένα με μεμβράνη για ασφαλή λειτουργία και προστασία από εξωτερικούς παράγοντες διάβρωσης,
σκόνη, υγρασία κ.λπ
 Ενσωματωμένο θερμογραφικό καταγραφικό τριών καναλιών με δυνατότητα συνεχούς καταγραφής, σε πραγματι-
κό χρόνο, πλήρους ηλεκτροκαρδιογραφήματος 12 απαγωγών σε τρία (3) κανάλια ή σε τέσσερα (4) κανάλια (3
ΗΚΓ και ενός ρυθμού). Χρησιμοποιεί θερμικό καταγραφικό χαρτί (ρολό ή αναδιπλούμενο Z-fold) πλάτους 80mm.
Στο χαρτί καταγράφονται ταυτόχρονα η καμπύλη ΗΚΓ και η αντίστοιχη ένδειξη της απαγωγής I,II, III, AVR, AVL,
AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Επίσης στο επάνω μέρος του χαρτιού καταγράφονται κατά την αυτόματη και χειροκί-
νητη λειτουργία αλφαριθμητικά τα διάφορα στοιχεία λήψης όπως η ευαισθησία, τα φίλτρα, η ταχύτητα εκτύλιξης, ο
αριθμός σφίξεων, τα στοιχεία του ασθενούς κλπ.
 HOOKUP ADVISOR για τον έλεγχο καλής επαφής των ηλεκτροδίων.
 Λειτουργεί με τάση δικτύου 220V/50 Hz. Επίσης φέρει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία (ιόντων Λιθίου) τελευταίας τεχνολογίας.
 Μπαταρία Λιθίου αυτονομίας έξι (6) ωρών ή για την καταγραφή 250 ΗΚΓ. Διαθέτει φωτεινή ένδειξη επί της οθό-
νης της φόρτισης καθώς και της κατάστασης της μπαταρίας.
 Διαθέτει προστασία από τυχαία διαρροή ρεύματος, ρεύμα απινίδωσης και διαθερμίας μέσω του ειδικού καλω-
δίου ασθενούς. Επίσης έχει κυκλώματα FLOATING για πλήρη ασφάλεια του χειριστή.
 Ο προσφερόμενος ηλεκτροκαρδιογράφος MAC 600 είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τα διεθνή standard ποιό-
τητας ISO, διαθέτει σήμανση CE και πληρεί τους Ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας ιατρικών μη-
χανημάτων της IEC 60601-1, καθώς και την πιστοποίηση IEC 60601-2-51 «Particular Requirements for Safety,
including essential performance, of recording and analyzing single channel and multi channel electrocardiographs :
Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της βασικής απόδοσης καταγραφής και ανάλυσης μο-
νοκάναλων και πολυκάναλων Ηλεκτροκαρδιογράφων» για την εκτέλεση ηλεκτροκαρδιοφήματος υψηλής ακρίβειας.
 Καλύπτει τα διεθνή standards ασφαλείας Class II, type CF defibrillator proof καθώς και IEC 60601-2-25.
 Έχει κυκλώματα FLOATING για πλήρη ασφάλεια χειριστού και ασθενούς σύμφωνα με τα διεθνή standards.
 Ο ηλεκτροκαρδιογράφος διαθέτει διαγνωστικά test καλής λειτουργίας. Εκτελεί αυτόματα αυτοέλεγχο των κυκλωμά-
των και των λειτουργιών του. Στην οθόνη του ηλεκτροκαρδιογράφου εμφανίζονται πληροφοριακά μηνύματα σφάλ-
ματος, διάφορα μηνύματα συστήματος & οδηγίες.
  Θύρα RS232
 MAC 600 12SL Measurements and Interpretation Λογισμικό αυτόματων καρδιολογικών μετρήσεων QRS,
QT/QTc, PR, P, RR/PP, P/QRS/T και αυτόματης διάγνωσης επί του ηλεκτροκαρδιογραφήματος ηρεμίας, ενηλί-
κων και παίδων.
 Accessory kit που περιλαμβάνει:
 Δεκαπολικό καλώδιο ασθενούς ηλεκτροκαρδιογραφήματος με αποσπώμενους ακροδέκτες (επισκευάσιμους)
 1 σετ 4 τεμαχίων ηλεκτροδίων άκρων (μανταλάκια)
 1 σετ 6 τεμαχίων προκάρδια ηλεκτρόδια (βεντουζάκια)
 ένα (1) πακέτο καταγραφικό χαρτί
 Καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος
 Αdaptor για χρήση χαρτιού σε ρολό
 1 σωληνάριο gel
 1 μπαταρία ιόντων λιθίου
 εγχειρίδιο χρήσης στα ελληνικά / service manual

Επικοινωνία

Μη στέλνετε προκαταβολή αν δεν έχετε διαβάσει προσεκτικά τον σύμβουλο αγοράς!
Ονομα Χαράλαμπος
Διεύθυνση ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 65403
Τηλ. 1: