Καθαρισμός
Επιλεγμένα Κριτήρια
  • Χρήστης:
 Αποθήκευση αναζήτησης
Εργοστασιακός κωδικός
Άνοιγμα
Ιδιώτης/Έμπορος
Άνοιγμα
Κατάσταση
Κατηγορία
Μάρκα
  • Δεν υπάρχει η μάρκα που ψάχνεις; άλλαξε την αναζήτηση σου επιλέγοντας διαφορετικά κριτήρια.
Μοντέλο
  • Δεν υπάρχει το μοντέλο που ψάχνεις; άλλαξε την αναζήτηση σου επιλέγοντας διαφορετικά κριτήρια.
Χρονολογία
Περιοχή

Τιμή

Άνοιγμα
Ετικέτες
    Δεν υπάρχει η ετικέτα που ψάχνεις; άλλαξε την αναζήτηση σου επιλέγοντας διαφορετικά κριτήρια.
Άνοιγμα
Ηλικία Αγγελίας
Άνοιγμα
Τύπος αγγελίας
Άνοιγμα
Εγγεγραμμένος χρήστης

 Ανταλλακτικα & Αξεσουάρ

ΛΥΡΗΣ RIVA RACING ΚΙΤ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ STAGE 4 ΓΙΑ SEA-DOO RXTX 260 2010, RS-RPM-RXTX260-4-10

ΛΥΡΗΣ RIVA RACING ΚΙΤ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ STAGE 4 ΓΙΑ SEA-DOO RXTX 260 2010, RS-RPM-RXTX260-4-10 ΛΥΡΗΣ RIVA RACING ΚΙ...

€ 10.639,20

Σκαφών » Μηχανές & Εξαρτήματα » Εξαρτήματα Μηχανής
RIVA RACING ΚΙΤ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ STAGE 4 ΓΙΑ SEA-DOO RXTX 260 2010, RS-RPM-RXTX260-4-10 Applications : 2010 SEA-DOO RXT-X 260 (IC) PERFORMANCE DATA Stock (U.S. Model)67 MPH @ 7,800 RPM Stock (International Model)68 MPH @ 7,800 RPM Stage 172 MPH @ 7,900~8,000 RPM Stage 274 MPH @ 8,300 RPM Stage 377 MPH @ 8,550 MPH Stage 480~81 MPH @ 8,750 MPH Note: All testing performed with 1/3 tank of fuel; trim neutral. PARTS Bosch VT1100 Fuel Injector Kit VT1100-INJK RIVA MaptunerX BRP Bundle (All except SPARK)RS110SC-B RIVA Sea-Doo 260/255 Intake Manifold Upgrade KitRS12080-IMUK RIVA Sea-Doo 4-TEC Catch Can/Engine Breather KitRS19050-BCC-1 RIVA Sea-Doo Pro-Series Blow-off Valve KitRS17081-BOV-SSQV RIVA Sea-Doo Rising Rate Fuel Pressure Regulator Kit - `08 & NewerRS12050-RRFPR-08 RIVA Sea-Doo RXP-X/RXT-X 260 & GTR 215 Intercooler Tubing Upgrade KitRS17090-TK RIVA Sea-Doo RXT-X 260 Power Filter KitRS13100 RIVA Sea-Doo 255/260 GEN-3 Power CoolerRS1752-PC-I RIVA Seadoo 4-TEC Open Loop Cooling KitRS1013-50-1 RIVA Seadoo Rear Exhaust Outlet Kit S3 / T3RS15090-ET RIVA Seadoo S3 Ex Tube for RS16091RS16091-ET-100 RIVA Seadoo S3/T3/GTR WaterBoxRS16091 RIVA Valve Train Upgrade Kit - Seadoo 4TECRS19050-VTU RIVA/Solas Sea-Doo Concord 15/19R ImpellerSRZ-CD-15/19R Sea-Doo OEM 83.5mm Reduction Nozzle267000502 These are additional performance upgrade parts that can be purchased individually to improve the performance kit. RIVA Sea-Doo Billet iControl Levers RS24090-ICL RIVA Sea-Doo RXP-X/RXT-X 260 / 300 Pro-Series Sponsons RS26110 RIVA Water Filter/Strainer RY1013-SDF-UK Overview This kit delivers a significant level of performance (+13mph on U.S. models) through easy to install, bolt-on engine, exhaust, and pump enhancements. Requires use of fresh premium octane pump fuel (91~93). RIVA Power Filter Kit is installed. Power Filter Kit draws cold air from outside your engine compartment delivering awesome performance and eliminating power-robbing heat intake. Air intake is separated from hot engine compartment with rigid thermal bulkhead that installs between engine & fuel tank. Cold air is delivered to engine via large 4” smooth-bore ducting that is attached to supercharger with unique velocity stack and sturdy billet clamps. RIVA Catch Can/Engine Breather Upgrade Kit is installed. Easy to install catch can/oil breather eliminates power-robbing crankcase fumes and oil vapor from your engine's air intake. Increases horsepower by removing the engine's requirement to burn relatively non-combustible oil. Also improves intercooler efficiency by preventing the oil sludge coating that lowers thermal efficiency. RIVA XXX-Charger is installed. Complete supercharger assembly features a sophisticated, lightweight 140mm Vortech impeller that is precision balanced to deliver smooth operation, a billet spacer, machined front & rear housings and RIVA Heavy Duty Clutch Washers. Increased interior volume produces huge performance gains in acceleration and top speed. RIVA Power Cooler Tube Upgrade Kit is installed. High strength aluminum tubes are shorter than original to minimize boost loss. Rigid aluminum will not swell under pressure like original soft rubber hoses providing improved throttle response & reliability. Includes integrated blow-off valve mount for improved reliability and performance. RIVA/HKS Blow-Off Valve (sold separately) unwanted pressure during off-throttle operation reducing supercharger clutch wear and eliminating heat soak in discharge tube. RIVA 'GEN-3' Power Cooler is installed replacing original intercooler system. Power Cooler is dramatically more efficient than original intercooler system delivering an increase of 15 peak horsepower with exit temperatures averaging 50°F cooler than stock. Features large, unrestricted core that exhibits minimal pressure loss compared to stock intercooler. RIVA Intake Manifold Upgrade Kit is installed. Removal of restrictive screen element from inside of intake manifold enables your engine to produce more horsepower through increased boost pressures (+1lb). Special o-ringed, billet block-off plug with integrated fitting for aftermarket boost pressure gauge fills opening left after removal of screen element. RIVA Fuel Pressure Regulator Kit is installed. Kit provides precision control of fuel pressure to meet fuel requirements of modified engine. RIVA Stage 4 Kit requires a consistent fuel pressure of 58psi (static/non-rising rate). OEM fuel pressure varies between 48~58psi. Plugs directly into original fuel system with OEM connectors and features a large 3/8" fuel return line. Includes integrated liquid-filled pressure gauge and billet Fuel Pressure Regulator Block-Off necessary for removal of stock fuel pressure regulator in fuel tank. Bosch VT1100 Fuel Injector Kit is installed. High performance 1100cc fuel injector kit supplies modified Sea-Doo engines with the necessary amount of fuel to produce reliable horsepower. RIVA Valve Train Upgrade Kit is installed. Titanium valve retainers and heavy-duty valve springs increase reliability of modified engine by recucing the possibility of valve float at high RPM. To ease installation of Valve Train Upgrade Kit we offer a unique Valve Compression Tool that allows installation without removal of cylinder head saving you time and money. RIVA Pro-Series Water Box is installed. Innovative short design allows easy servicing of supercharger without removal of exhaust system. High strength aluminum construction & precision welds will survive backfires & overheating. Mandrel bent Aluminum Exhaust Tube couples water box to Billet Rear Exhuast Outlet for added reliability, performance and serious cool factor. RIVA MaptunerX BRP Bundle is utilized to reflash original ECU. MaptunerX provides ability to quickly and easily load performance tunes directly into your stock ECU eliminating downtime that results from shipping for programming. Performance Tunes are calibrated to provide optimum fuel delivery, ignition timing and rev limit to compliment RIVA Racing Performance Kits. OEM dash display, engine diagnostics & engine safety functions are retained. MaptunerX features a full color, touch screen display, ability to restore stock tune settings and access to RIVA's complete tuning library and technical support. RIVA Open Loop Cooling Kit is installed. Open loop system increases cooling efficiency via steady supply of cool external water dramatically reducing engine operating temperatures for improved performance & reliability. Solas 'R'-Series Concord Impeller is a special performance impeller offered exclusively by RIVA and RIVA authorized dealers. This impeller is specifically pitched for our specifications using a pitch block to ensure accuracy. Billet impeller cone is included. 83.5mm Reduction Nozzle is installed replacing the standard 87mm reduction nozzle. Smaller exit nozzle compliments the 15/19R pump impeller maximizing performance. FOR COMPETITION USE ONLY. PRODUCT NOT FOR USE ON POLLUTION CONTROLLED VEHICLES.
ΠΑΤΡΑ 26442, Τηλ.  Τελευταία Αλλαγή: 2 μήνες και πάνω
ΛΥΡΗΣ RIVA RACING ΚΙΤ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ STAGE 4 ΓΙΑ SEA-DOO RXTX 260 2011-2015 / RXT 260 2011-2017, RS-RPM-RXTX260-4-11

ΛΥΡΗΣ RIVA RACING ΚΙΤ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ STAGE 4 ΓΙΑ SEA-DOO RXTX 260 2011-2015 / RXT 260 2011-2017, RS-RPM-RXTX260-4-11 ΛΥΡΗΣ RIVA RACING ΚΙ...

€ 10.478,60

Σκαφών » Μηχανές & Εξαρτήματα » Εξαρτήματα Μηχανής
RIVA RACING ΚΙΤ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ STAGE 4 ΓΙΑ SEA-DOO RXTX 260 2011-2015 / RXT 260 2011-2017, RS-RPM-RXTX260-4-11 Applications : 2011 SEA-DOO RXT 260 (IC) 2012 SEA-DOO RXT 260 (IC) 2014 SEA-DOO RXT 260 (IC) 2013 SEA-DOO RXT 260 (IC) 2015 SEA-DOO RXT 260 (IC) 2016 SEA-DOO RXT 260 (IC) 2017 SEA-DOO RXT 260 (IC) 2011 SEA-DOO RXT-X 260 (IC) 2012 SEA-DOO RXT-X 260 (IC) 2013 SEA-DOO RXT-X 260 (IC) 2014 SEA-DOO RXT-X 260 (IC) 2015 SEA-DOO RXT-X 260 (IC) PERFORMANCE DATA Stock (U.S. Model)67 MPH @ 7,800 RPM Stock (International Model)68 MPH @ 7,800 RPM Stage 172 MPH @ 7,900~8,000 RPM Stage 274 MPH @ 8,300 RPM Stage 377 MPH @ 8,550 RPM Stage 480~81 MPH @ 8,750 RPM Note: All testing performed with 1/3 tank of fuel; trim neutral. PARTS Bosch VT1100 Fuel Injector KitVT1100-INJK RIVA MaptunerX BRP Bundle (All except SPARK)RS110SC-B RIVA Sea-Doo 255/260 XXX-2 ChargerRS17050-XXX2 RIVA Sea-Doo 260/255 Intake Manifold Upgrade KitRS12080-IMUK RIVA Sea-Doo 4-TEC Catch Can/Engine Breather KitRS19050-BCC-1 RIVA Sea-Doo Pro-Series Blow-off Valve KitRS17081-BOV-SSQV RIVA Sea-Doo Rising Rate Fuel Pressure Regulator Kit - `08 & NewerRS12050-RRFPR-08 RIVA Sea-Doo RXP-X/RXT-X 260 & GTR 215 Intercooler Tubing Upgrade KitRS17090-TK RIVA Sea-Doo RXT-X 260 Power Filter KitRS13100 RIVA Sea-Doo 255/260 GEN-3 Power CoolerRS1752-PC-I RIVA Seadoo 4-TEC Open Loop Cooling KitRS1013-50-1 RIVA Seadoo Rear Exhaust Outlet Kit S3 / T3RS15090-ET RIVA Seadoo S3 Ex Tube for RS16091RS16091-ET-100 RIVA Seadoo S3/T3/GTR WaterBoxRS16091 RIVA Valve Train Upgrade Kit - Seadoo 4TECRS19050-VTU RIVA/Solas Sea-Doo Concord 15/19R ImpellerSRZ-CD-15/19R These are additional performance upgrade parts that can be purchased individually to improve the performance kit. RIVA Sea-Doo Billet iControl Levers RS24090-ICL RIVA Sea-Doo RXP-X/RXT-X 260 / 300 Pro-Series Sponsons RS26110 RIVA Water Filter/Strainer RY1013-SDF-UK​ Overview This kit delivers a significant level of performance (+13mph on U.S. models) through easy to install, bolt-on engine, exhaust, and pump enhancements. Requires use of fresh premium octane pump fuel (91~93). RIVA Power Filter Kit is installed. Power Filter Kit draws cold air from outside your engine compartment delivering awesome performance and eliminating power-robbing heat intake. Air intake is separated from hot engine compartment with rigid thermal bulkhead that installs between engine & fuel tank. Cold air is delivered to engine via large 4” smooth-bore ducting that is attached to supercharger with unique velocity stack and sturdy billet clamps. RIVA Catch Can/Engine Breather Upgrade Kit is installed. Easy to install catch can/oil breather eliminates power-robbing crankcase fumes and oil vapor from your engine's air intake. Increases horsepower by removing the engine's requirement to burn relatively non-combustible oil. Also improves intercooler efficiency by preventing the oil sludge coating that lowers thermal efficiency. The RIVA XXX2 Charger is a complete supercharger assembly featuring a lightweight billet aluminum 140mm impeller that is precision balanced to deliver smooth operation. Includes billet spacer and machined front & rear housings that increase interior volume producing huge performance gains. Each XXX2 Charger is hand assembled using Genuine BRP shaft kit & hardware. Installs quickly in place of OEM supercharger. Requires aftermarket ECU, larger injectors & RIVA Fuel Pressure Regulator Kit for correct calibration. RIVA Sea-Doo Fuel Tank Strap Upgrade Kit - Required to secure fuel tank properly when installing aftermarket air intake systems. RIVA Power Cooler Tube Upgrade Kit is installed. High strength aluminum tubes are shorter than original to minimize boost loss. Rigid aluminum will not swell under pressure like original soft rubber hoses providing improved throttle response & reliability. Includes integrated blow-off valve mount for improved reliability and performance. RIVA/HKS Blow-Off Valve (sold separately) unwanted pressure during off-throttle operation reducing supercharger clutch wear and eliminating heat soak in discharge tube. RIVA 'GEN-3' Power Cooler is installed replacing original intercooler system. Power Cooler is dramatically more efficient than original intercooler system delivering an increase of 15 peak horsepower with exit temperatures averaging 50°F cooler than stock. Features large, unrestricted core that exhibits minimal pressure loss compared to stock intercooler. RIVA Intake Manifold Upgrade Kit is installed. Removal of restrictive screen element from inside of intake manifold enables your engine to produce more horsepower through increased boost pressures (+1lb). Special o-ringed, billet block-off plug with integrated fitting for aftermarket boost pressure gauge fills opening left after removal of screen element. RIVA Fuel Pressure Regulator Kit is installed. Kit provides precision control of fuel pressure to meet fuel requirements of modified engine. Plugs directly into original fuel system with OEM connectors and features a large 3/8" fuel return line. Includes integrated liquid-filled pressure gauge and billet Fuel Pressure Regulator Block-Off necessary for removal of stock fuel pressure regulator in fuel tank. Bosch VT1100 Fuel Injector Kit is installed. High performance 1100cc fuel injector kit supplies modified Sea-Doo engines with the necessary amount of fuel to produce reliable horsepower. RIVA Valve Train Upgrade Kit is installed. Titanium valve retainers and heavy-duty valve springs increase reliability of modified engine by recucing the possibility of valve float at high RPM. To ease installation of Valve Train Upgrade Kit we offer a unique Valve Compression Tool that allows installation without removal of cylinder head saving you time and money. RIVA Pro-Series Water Box is installed. Developed on a flow bench to deliver increased horsepower and performance by reducing exhaust restriction and back pressure. Innovative short design allows easy servicing of supercharger without removal of exhaust system. High strength aluminum construction & precision welds will survive backfires & overheating. Mandrel bent Aluminum Exhaust Tube couples water box to Billet Rear Exhuast Outlet for added reliability, performance and serious cool factor. RIVA MaptunerX BRP Bundle is utilized to reflash original ECU. MaptunerX provides ability to quickly and easily load performance tunes directly into your stock ECU eliminating downtime that results from shipping for programming. Performance Tunes are calibrated to provide optimum fuel delivery, ignition timing and rev limit to compliment RIVA Racing Performance Kits. OEM dash display, engine diagnostics & engine safety functions are retained. MaptunerX features a full color, touch screen display, ability to restore stock tune settings and access to RIVA's complete tuning library and technical support. RIVA Open Loop Cooling Kit is installed. Open loop system increases cooling efficiency via steady supply of cool external water dramatically reducing engine operating temperatures for improved performance & reliability. Solas 'R'-Series Concord Impeller is a special performance impeller offered exclusively by RIVA and RIVA authorized dealers. This impeller is specifically pitched for our specifications using a pitch block to ensure accuracy. Billet impeller cone is included. FOR COMPETITION USE ONLY. PRODUCT NOT FOR USE ON POLLUTION CONTROLLED VEHICLES.
ΠΑΤΡΑ 26442, Τηλ.  Τελευταία Αλλαγή: 2 μήνες και πάνω
ΛΥΡΗΣ RIVA RACING ΚΙΤ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ STAGE 3 ΓΙΑ YAMAHA FZR / FZS SVHO 2014-2016, RY-RPM-FZ-SVHO-3-14

ΛΥΡΗΣ RIVA RACING ΚΙΤ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ STAGE 3 ΓΙΑ YAMAHA FZR / FZS SVHO 2014-2016, RY-RPM-FZ-SVHO-3-14 ΛΥΡΗΣ RIVA RACING ΚΙ...

€ 10.316,80

Σκαφών » Μηχανές & Εξαρτήματα » Εξαρτήματα Μηχανής
RIVA RACING ΚΙΤ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ STAGE 3 ΓΙΑ YAMAHA FZR / FZS SVHO 2014-2016, RY-RPM-FZ-SVHO-3-14 Applications : 2014 YAMAHA FZR 2014 YAMAHA FZS 2015 YAMAHA FZR 2015 YAMAHA FZS 2016 YAMAHA FZR 2016 YAMAHA FZS PERFORMANCE DATA Stock67 MPH @ 7,500 RPM Stage 173 MPH @ 7,600 RPM Stage 282 MPH @ 8,300 RPM Stage 385 MPH @ 8,500 RPM Note: All testing performed with 1/3 tank of fuel, trim in neutral, sea level elevation, air temp 80-degrees F. PARTS RIVA FZR/FZS 2014-16 Pump Seal Kit, For RY22051RY25051 RIVA MaptunerX Yamaha 1.8L BundleRY110SC-B RIVA Pro Series Engine Cooling Upgrade Kit, SVHORY10080-ECUK-PC RIVA Valve Train UpgradeKit Yamaha 1.8L EnginesRY19040-VTU-2 RIVA Yamaha '08 & Newer Pro-Series 100lb Fuel Injector KitRY12040-I-KIT-100 RIVA Yamaha 1.8L High Flow Billet Fuel RailRY12040-BFR RIVA Yamaha 2016~11 SHO/2016~14 SVHO 3 Bar MAP Sensor KitRY11740-MS-3-11 RIVA Yamaha FZR/FZS Performance Ride PlateRY21050 RIVA YAMAHA FZR/FZS Rear Exhaust KitRY15050 RIVA Yamaha FZR/FZS Top-Loader Intake Grate 2014-16RY22051 RIVA Yamaha SVHO F2 Supercharger Impeller - 19 PSIRY17080-SCI-F2 RIVA Yamaha SVHO Power Cooler KitRY17080-PC RIVA Yamaha SVHO/SHO Supercharger Shaft Upgrade KitRY17040-UK-6S5-3 RIVA Yamaha SVHO/SHO/HO Intake Manifold Upgrade KitRY12040-IMUK RIVA Yamaha Water Box SVHO/SHO/HO 1.8LRY16041 RIVA Yamaha `16~09 FZ & `11~08 FX-SHO Power Filter KitRY13040 RIVA/HKS Yamaha Power Cooler SSQV Blow-off ValveRY17040-BOV-SSQV Solas Yamaha 160mm Concord 13/20 ImpellerYV-CD-13/20 These are additional performance upgrade parts that can be purchased individually to improve the performance kit. Blowsion Throttle Trigger Adaptor, Yamaha & pre 96 Kawi 03-05-242 RIVA Engine Breather Upgrade Kit - 2011~08 Yamaha 1.8 RY19040-EBUK-1 Riva Pro Series Sponsons Yamaha FZ/FX RY26070 RIVA Yamaha / Kawasaki Throttle Lever- Black RY24010B RIVA Yamaha FZ Mirror Block-off Kit RY5-FZ-MB RIVA YAMAHA FZR SEAT COVER - BLACK/ BLUE RY5-FZR12-4 RIVA YAMAHA FZR/FZS Rear Exhaust Kit RY15050 RIVA Yamaha SVHO/SHO Supercharger Shaft Upgrade Kit RY17040-UK-6S5-3 RIVA Yamaha Water Box SVHO/SHO/HO 1.8L RY16041​ Engine Upgrade Kit Our Engine Internals Upgrade Kit delivers bulletproof reliability to the Yamaha 1.8L SHO engine in racing and high boost applications. When you're pushing it to the limit and looking for maximum dependability. Overview This kit delivers a significant level of performance (+18mph) through easy to install, electronic, engine, exhaust, and pump enhancements. Requires use of fresh premium octane pump fuel (91~93). RIVA Performance Power Filter is installed. Kit replaces restrictive factory intake system delivering improved throttle response and top-speed. RIVA F2 Supercharger Impeller is installed. Designed to deliver more horsepower and torque throughout the RPM range resulting in excellent acceleration and top speed. Precision machined from billet aluminum to ensure exact tolerances and anodized to prevent corrosion. Installs easily into stock supercharger housing with no additional modifications required. Produces 19psi @ 8,500rpm. RIVA Supercharger Shaft Upgrade Kit is installed. Kit features a hydraulic shaft stabilization bearing that limits shaft deflection and wear. Bearing stabilizes end of supercharger shaft via high pressure oil film dramatically increasing the stability of the system. Hydraulic end bearing and one-piece shaft bearing are fed by a through-shaft oiling system providing superior lubrication. Kit is a direct replacement for OEM parts and requires no additional modifications for use. RIVA Power Cooler Kit is installed. Power Cooler is dramatically more efficient than original intercooler system delivering an increase of 18 peak horsepower with exit temperatures averaging 50°F cooler than stock. Features large, unrestricted core that exhibits minimal pressure loss compared to stock intercooler and integrated blow-off valve mount that will accept recommended RIVA/HKS Blow-Off Valve (sold separately). Blow-off Valve relieves unwanted pressure during off-throttle operation reducing supercharger clutch wear and eliminating heat soak in discharge tube. RIVA Intake Manifold Upgrade Kit is installed. Precision tapered billet sleeve directly replaces restrictive mesh element in intake manifold enabling engine to produce more horsepower through increased air flow and boost pressure (+1lb). RIVA High Flow Billet Fuel Rail is installed. Large, precision machined body directly replaces restrictive factory fuel rail (plastic on `13 & newer models) for improved fuel delivery. Provides increased flow capabilities essential for supporting highly modified engines. Includes fittings for flow-through fuel routing to eliminate injector supply fluctuation and keep fuel cooler. RIVA Pro-Series 1,000cc Fuel Injector Kit is installed. High impedance fuel injectors deliver additional fuel to modified engines required for high boost applications. RIVA Valve Train Upgrade Kit is installed. Titanium valve retainers and heavy-duty valve springs increase reliability of modified engine by reducing the possibility of valve float at high RPM. To ease installation of Valve Train Upgrade Kit we offer a unique Valve Compression Tool that allows installation without removal of cylinder head saving you time and money. RIVA Engine Cooling Upgrade Kit is installed. Kit delivers dramatically improved cooling efficiency to engine and oil cooler for increased reliability & performance. Greatly enhances water flow & pressure by replacing restrictive OEM water fittings with high-flow billet fittings and superior routing. RIVA Pro-Series Water Box is installed. Developed on a flow bench to deliver increased horsepower and performance by reducing exhaust restriction and back pressure. High-strength aluminum construction & precision welds will survive backfires & overheating. RIVA Rear Exhaust Kit is installed. Kit replaces restrictive sound suppression system located between water box and hull exit reducing backpressure and engine operating temperatures. Mandrel bent Aluminum Exhaust Tube couples water box to Billet Rear Exhaust Outlet for added reliability, performance and serious cool factor. RIVA 3-Bar Map Sensor Kit is installed. High quality 3 Bar MAP Sensor is critical to provide accurate pressure information to your aftermarket ECU to ensure proper air/fuel mixture and data logging. Mounts directly in place of OEM sensor with stainless bracket and plugs directly into OEM wiring harness. RIVA MaptunerX Yamaha Bundle is utilized to reflash original ECU. MaptunerX provides ability to quickly and easily load performance tunes directly into your stock ECU eliminating downtime that results from shipping for programming. Performance Tunes are calibrated to provide optimum fuel delivery, ignition timing and rev limit to compliment RIVA Racing Performance Kits. OEM dash display, engine diagnostics & engine safety functions are retained. MaptunerX features a full color, touch screen display, ability to restore stock tune settings and access to RIVA's complete tuning library and technical support. RIVA Pump Seal Kit Dramatically reduce cavitation and prop spin with our easy to install Pump Seal Kits. Location specific, molded inserts fill the voids in OEM pump inlet shoe that bleed air into pump causing cavitation. Recommended for modified craft using aftermarket intake grates. Includes detailed installation instructions. RIVA Top-Loader Intake Grate is installed. Our revolutionary new intake grate for FZR/FZS SVHO delivers the ultimate in speed, hook up & strength. All new design features oversized top loader wing and optimized inlet ramp for closed course and offshore racing. Bulletproof stainless steel construction makes this grate virtually indestructible and eliminates the need for additional restrictive support bars. Race bred design significantly reduces cavitation and provides superior handling along with unmatched durability in extreme conditions. Solas Concord Impeller is installed. New design incorporates a large blade area and superior hub design that deliver increased acceleration and top speed. Billet nose cone included. RIVA Performance Ride Plate is installed. Our ride plate increases top speed and significantly enhances handling characteristics. FOR COMPETITION USE ONLY. PRODUCT NOT FOR USE ON POLLUTION CONTROLLED VEHICLES.
ΠΑΤΡΑ 26442, Τηλ.  Τελευταία Αλλαγή: 2 μήνες και πάνω
ΛΥΡΗΣ RIVA RACING PERFORMANCE KITS STAGE 4 FOR SEA-DOO RXPX 260 2012-2015, RS-RPM-RXPX260-4

ΛΥΡΗΣ RIVA RACING PERFORMANCE KITS STAGE 4 FOR SEA-DOO RXPX 260 2012-2015, RS-RPM-RXPX260-4 ΛΥΡΗΣ RIVA RACING PE...

€ 10.316,80

Σκαφών » Μηχανές & Εξαρτήματα » Εξαρτήματα Μηχανής
RIVA RACING PERFORMANCE KITS STAGE 4 FOR SEA-DOO RXPX 260 2012-2015, RS-RPM-RXPX260-4 Applications : 2012 SEA-DOO RXP-X 260 (IC) 2013 SEA-DOO RXP-X 260 (IC) 2014 SEA-DOO RXP-X 260 (IC) 2015 SEA-DOO RXP-X 260 (IC) PERFORMANCE DATA Stock (U.S. Model)67 MPH @ 7,800 RPM Stock (International Model)68 MPH @ 7,800 RPM Stage 170 MPH @ 7,900~8,000 RPM Stage 272 MPH @ 8,300 RPM Stage 377 MPH @ 8,650 MPH Stage 480~81 MPH @ 8,800 MPH Note: All testing performed with 1/3 tank of fuel; trim neutral. PARTS Bosch VT1100 Fuel Injector KitVT1100-INJK RIVA MaptunerX BRP Bundle (All except SPARK)RS110SC-B RIVA Sea-Doo 255/260 XXX-2 ChargerRS17050-XXX2 RIVA Sea-Doo 260/255 Intake Manifold Upgrade KitRS12080-IMUK RIVA Sea-Doo 4-TEC Catch Can/Engine Breather KitRS19050-BCC-1 RIVA Sea-Doo Pro-Series Blow-off Valve KitRS17081-BOV-SSQV RIVA Sea-Doo Rising Rate Fuel Pressure Regulator Kit - `08 & NewerRS12050-RRFPR-08 RIVA Sea-Doo RXP-X 260/GTR 215 Power Filter KitRS13110 RIVA Sea-Doo RXP-X/RXT-X 260 & GTR 215 Intercooler Tubing Upgrade KitRS17090-TK RIVA Sea-Doo 255/260 GEN-3 Power CoolerRS1752-PC-I RIVA Seadoo 4-TEC Open Loop Cooling KitRS1013-50-1 RIVA Seadoo Rear Exhaust Outlet Kit S3 / T3RS15090-ET RIVA Seadoo S3/T3/GTR WaterBoxRS16091 RIVA Seadoo T3/GTR Ex Tube For RS16091RS16091-ET-110 RIVA Valve Train Upgrade Kit - Seadoo 4TECRS19050-VTU RIVA/Solas Sea-Doo Concord 15/19R ImpellerSRZ-CD-15/19R These are additional performance upgrade parts that can be purchased individually to improve the performance kit. ODI Ruffian Lock-On Grips, 130mm, No Flange, Black L31RFB-S RIVA Sea-Doo Billet iControl Levers RS24090-ICL RIVA Sea-Doo RXP-X 260 / 300 Fixed Performance Trim Tab Kit RS27110-FPT RIVA Sea-Doo RXP-X/RXT-X 260 / 300 Pro-Series Sponsons RS26110 RIVA Seadoo RXP-X 260 Seat Cover - Black/ Silver Stitch RS5-110-2 RIVA Seadoo RXP/RXT/GTX 260/300 Pro-Series Steering System RS20150 RIVA Water Filter/Strainer RY1013-SDF-UK​ Overview This kit delivers a significant level of performance (+13mph on U.S. models) through easy to install, bolt-on engine, exhaust, and pump enhancements. Requires use of fresh premium octane pump fuel (91~93). RIVA Power Filter Kit is installed. Air intake is relocated forward away from hot engine delivering cold, fresh air to engine via large 4” smooth-bore ducting that is attached to supercharger with unique velocity stack and sturdy billet clamps. RIVA Catch Can/Engine Breather Upgrade Kit is installed. Easy to install catch can/oil breather eliminates power-robbing crankcase fumes and oil vapor from your engine's air intake. Increases horsepower by removing the engine's requirement to burn relatively non-combustible oil. Also improves intercooler efficiency by preventing the oil sludge coating that lowers thermal efficiency. RIVA XXX-2 Charger is installed. Complete supercharger assembly features a sophisticated, lightweight 140mm Vortech impeller that is precision balanced to deliver smooth operation, a billet spacer, machined front & rear housings and RIVA Heavy Duty Clutch Washers. Increased interior volume produces huge performance gains in acceleration and top speed. RIVA Power Cooler Tube Upgrade Kit is installed. High strength aluminum tubes are shorter than original to minimize boost loss. Rigid aluminum will not swell under pressure like original soft rubber hoses providing improved throttle response & reliability. Includes integrated blow-off valve mount for improved reliability and performance. RIVA/HKS Blow-Off Valve (sold separately) eliminates unwanted pressure during off-throttle operation reducing supercharger clutch wear and eliminating heat soak in discharge tube. RIVA 'GEN-3' Power Cooler is installed replacing original intercooler system. Power Cooler is dramatically more efficient than original intercooler system delivering an increase of 15 peak horsepower with exit temperatures averaging 50°F cooler than stock. Features large, unrestricted core that exhibits minimal pressure loss compared to stock intercooler. RIVA Intake Manifold Upgrade Kit is installed. Removal of restrictive screen element from inside of intake manifold enables your engine to produce more horsepower through increased boost pressures (+1lb). Special o-ringed, billet block-off plug with integrated fitting for aftermarket boost pressure gauge fills opening left after removal of screen element. RIVA Fuel Pressure Regulator Kit is installed. Kit provides precision control of fuel pressure to meet fuel requirements of modified engine. RIVA Stage 4 Kit requires a consistent fuel pressure of 58psi (static/non-rising rate). OEM fuel pressure varies between 48~58psi. Plugs directly into original fuel system with OEM connectors and features a large 3/8" fuel return line. Includes integrated liquid-filled pressure gauge and billet Fuel Pressure Regulator Block-Off necessary for removal of stock fuel pressure regulator in fuel tank. Bosch VT1100 Fuel Injector Kit is installed. High performance 1100cc fuel injector kit supplies modified Sea-Doo engines with the necessary amount of fuel to produce reliable horsepower. RIVA Valve Train Upgrade Kit is installed. Titanium valve retainers and heavy-duty valve springs increase reliability of modified engine by reducing the possibility of valve float at high RPM. To ease installation of Valve Train Upgrade Kit we offer a unique Valve Compression Tool that allows installation without removal of cylinder head saving you time and money. RIVA Pro-Series Water Box is installed. Developed on a flow bench to deliver increased horsepower and performance by reducing exhaust restriction and back pressure. Innovative short design allows easy servicing of supercharger without removal of exhaust system. High strength aluminum construction & precision welds will survive backfires & overheating. Mandrel bent Aluminum Exhaust Tube couples water box to Billet Rear Exhaust Outlet for added reliability, performance and serious cool factor. RIVA MaptunerX BRP Bundle is utilized to reflash original ECU. MaptunerX provides ability to quickly and easily load performance tunes directly into your stock ECU eliminating downtime that results from shipping for programming. Performance Tunes are calibrated to provide optimum fuel delivery, ignition timing and rev limit to compliment RIVA Racing Performance Kits. OEM dash display, engine diagnostics & engine safety functions are retained. MaptunerX features a full color, touch screen display, ability to restore stock tune settings and access to RIVA's complete tuning library and technical support. RIVA Open Loop Cooling Kit is installed. Open loop system increases cooling efficiency via steady supply of cool external water dramatically reducing engine operating temperatures for improved performance & reliability. Solas 'R'-Series Concord Impeller is a special performance impeller offered exclusively by RIVA and RIVA authorized dealers. This impeller is specifically pitched for our specifications using a pitch block to ensure accuracy. Billet impeller cone is included. FOR COMPETITION USE ONLY. PRODUCT NOT FOR USE ON POLLUTION CONTROLLED VEHICLES.
ΠΑΤΡΑ 26442, Τηλ.  Τελευταία Αλλαγή: 2 μήνες και πάνω
ΛΥΡΗΣ RIVA RACING ΚΙΤ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ STAGE 3 ΓΙΑ SEA-DOO RXT IS 255 2009, RS-RPM-RXTIS255-4-09

ΛΥΡΗΣ RIVA RACING ΚΙΤ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ STAGE 3 ΓΙΑ SEA-DOO RXT IS 255 2009, RS-RPM-RXTIS255-4-09 ΛΥΡΗΣ RIVA RACING ΚΙ...

€ 10.245,30

Σκαφών » Μηχανές & Εξαρτήματα » Εξαρτήματα Μηχανής
RIVA RACING ΚΙΤ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ STAGE 3 ΓΙΑ SEA-DOO RXT IS 255 2009, RS-RPM-RXTIS255-4-09 Applications : 2009 SEA-DOO RXT IS (255) PERFORMANCE DATA Stock (U.S. Model)67 MPH @ 7,800 RPM Stock (International Model)68 MPH @ 7,800 RPM Stage 170 MPH @ 8,000 RPM Stage 274 MPH @ 8,300 RPM Stage 377 MPH @ 8,550 RPM Stage 480 MPH @ 8,750 RPM Note: All testing performed with 1/3 tank of fuel, trim in neutral, sea level elevation, air temp 80-degrees F. PARTS Bosch VT1100 Fuel Injector KitVT1100-INJK RIVA MaptunerX BRP Bundle (All except SPARK)RS110SC-B RIVA RearStorage Bucket Seadoo ISRS15090-RSB RIVA Sea-Doo 255/260 XXX-2 ChargerRS17050-XXX2 RIVA Sea-Doo 260/255 Intake Manifold Upgrade KitRS12080-IMUK RIVA Sea-Doo Pro-Series Blow-off Valve KitRS17081-BOV-SSQV RIVA Sea-Doo Rising Rate Fuel Pressure Regulator Kit - `08 & NewerRS12050-RRFPR-08 RIVA Sea-Doo RXP-X/RXT-X 260 & GTR 215 Intercooler Tubing Upgrade KitRS17090-TK RIVA Sea-Doo RXT/GTX iS/aS Power Filter KitRS13100-S RIVA Sea-Doo 255/260 GEN-3 Power CoolerRS1752-PC-I RIVA Seadoo 4-TEC Open Loop Cooling KitRS1013-50-1 RIVA Seadoo Rear Exhaust Outlet Kit S3 / T3RS15090-ET RIVA Seadoo S3 Ex Tube for RS16091RS16091-ET-100 RIVA Seadoo S3/T3/GTR WaterBoxRS16091 RIVA Valve Train Upgrade Kit - Seadoo 4TECRS19050-VTU RIVA/Solas Sea-Doo Concord 15/19R ImpellerSRZ-CD-15/19R Sea-Doo OEM 83.5mm Reduction Nozzle Overview This kit delivers a significant level of performance (+13mph on U.S. models) through easy to install, bolt-on engine, exhaust, and pump enhancements. Requires use of fresh premium octane pump fuel (91~93). RIVA Power Filter is installed. Power Filter Kit dramatically increases air flow to your supercharger via a large 4" diameter intake duct and oversized K&N filter element delivering greatly improved acceleration and top speed. Ducting is precision formed from a race proven composite that will not conduct heat to incoming air. Installs securely to supercharger via a tapered velocity stack, silicone coupler and stainless steel clamps. Includes pre-filter element. RIVA XXX-2 Charger is installed. Complete supercharger assembly features a sophisticated, lightweight 140mm billet impeller that is precision balanced to deliver smooth operation, a billet spacer, machined front & rear housings and RIVA Heavy Duty Clutch Washers. Increased interior volume produces huge performance gains in acceleration and top speed. RIVA Power Cooler Tube Upgrade Kit is installed. High strength aluminum tubes are shorter than original to minimize boost loss. Rigid aluminum will not swell under pressure like original soft rubber hoses providing improved throttle response & reliability. Includes integrated blow-off valve mount for improved reliability and performance. RIVA/HKS Blow-Off Valve (sold separately) unwanted pressure during off-throttle operation reducing supercharger clutch wear and eliminating heat soak in discharge tube. RIVA 'GEN-3' Power Cooler is installed replacing original intercooler system. Power Cooler is dramatically more efficient than original intercooler system delivering an increase of 15 peak horsepower with exit temperatures averaging 50°F cooler than stock. Features large, unrestricted core that exhibits minimal pressure loss compared to stock intercooler. RIVA Intake Manifold Upgrade Kit is installed. Removal of restrictive screen element from inside of intake manifold enables your engine to produce more horsepower through increased boost pressures (+1lb). Special o-ringed, billet block-off plug with integrated fitting for aftermarket boost pressure gauge fills opening left after removal of screen element. RIVA Fuel Pressure Regulator Kit is installed. Kit provides precision control of fuel pressure to meet fuel requirements of the Riva Stage 4 engine modifications. Plugs directly into original fuel system with OEM connectors and features a large 3/8" fuel return line. Includes integrated liquid-filled pressure gauge and billet Fuel Pressure Regulator Block-Off necessary for removal of stock fuel pressure regulator in fuel tank. Bosch VT1100 Fuel Injector Kit is installed. High performance 1100cc fuel injector kit supplies modified Sea-Doo engines with the necessary amount of fuel to produce reliable horsepower. RIVA Valve Train Upgrade Kit is installed. Titanium valve retainers and heavy-duty valve springs increase reliability of modified engine by recucing the possibility of valve float at high RPM. To ease installation of Valve Train Upgrade Kit we offer a unique Valve Compression Tool that allows installation without removal of cylinder head saving you time and money. RIVA Pro-Series Water Box is installed. Innovative short design allows easy servicing of supercharger without removal of exhaust system. High strength aluminum construction & precision welds will survive backfires & overheating. Mandrel bent Aluminum Exhaust Tube couples water box to Billet Rear Exhuast Outlet for added reliability, performance and serious cool factor. Requires Rear Storage Bucket to accommodate location of exhaust outlet. RIVA MaptunerX BRP Bundle is utilized to reflash original ECU. MaptunerX provides ability to quickly and easily load performance tunes directly into your stock ECU eliminating downtime that results from shipping for programming. Performance Tunes are calibrated to provide optimum fuel delivery, ignition timing and rev limit to compliment RIVA Racing Performance Kits. OEM dash display, engine diagnostics & engine safety functions are retained. MaptunerX features a full color, touch screen display, ability to restore stock tune settings and access to RIVA's complete tuning library and technical support. RIVA Open Loop Cooling Kit is installed. Open loop system increases cooling efficiency via steady supply of cool external water dramatically reducing engine operating temperatures for improved performance & reliability. Solas 'R'-Series Concord Impeller is a special performance impeller offered exclusively by RIVA and RIVA authorized dealers. This impeller is specifically pitched for our specifications using a pitch block to ensure accuracy. Billet impeller cone is included. 83.5mm Reduction Nozzle is installed replacing the standard 87mm reduction nozzle. Smaller exit nozzle compliments the 15/19R pump impeller maximizing performance. FOR COMPETITION USE ONLY. PRODUCT NOT FOR USE ON POLLUTION CONTROLLED VEHICLES
ΠΑΤΡΑ 26442, Τηλ.  Τελευταία Αλλαγή: 2 μήνες και πάνω
ΛΥΡΗΣ RIVA RACING ΚΙΤ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ STAGE 4 ΓΙΑ SEA-DOO RXT IS 260 2010, RS-RPM-RXTIS260-4-10

ΛΥΡΗΣ RIVA RACING ΚΙΤ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ STAGE 4 ΓΙΑ SEA-DOO RXT IS 260 2010, RS-RPM-RXTIS260-4-10 ΛΥΡΗΣ RIVA RACING ΚΙ...

€ 10.155,60

Σκαφών » Μηχανές & Εξαρτήματα » Εξαρτήματα Μηχανής
RIVA RACING ΚΙΤ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ STAGE 4 ΓΙΑ SEA-DOO RXT IS 260 2010, RS-RPM-RXTIS260-4-10 Applications : 2010 SEA-DOO RXT IS 260 PERFORMANCE DATA Stock (U.S. Model)67 MPH @ 7,800 RPM Stock (International Model)68 MPH @ 7,800 RPM Stage 172 MPH @ 7,900~8,000 RPM Stage 274 MPH @ 8,300 RPM Stage 377 MPH @ 8,550 RPM Stage 480 MPH @ 8,750 RPM Note: All testing performed with 1/3 tank of fuel, trim neutral, sea level elevation, air temp 80-degrees F. PARTS Bosch VT1100 Fuel Injector KitVT1100-INJK RIVA MaptunerX BRP Bundle (All except SPARK)RS110SC-B RIVA RearStorage Bucket Seadoo ISRS15090-RSB RIVA Sea-Doo 260/255 Intake Manifold Upgrade KitRS12080-IMUK RIVA Sea-Doo Pro-Series Blow-off Valve KitRS17081-BOV-SSQV RIVA Sea-Doo Rising Rate Fuel Pressure Regulator Kit - `08 & NewerRS12050-RRFPR-08 RIVA Sea-Doo RXP-X/RXT-X 260 & GTR 215 Intercooler Tubing Upgrade KitRS17090-TK RIVA Sea-Doo RXT/GTX iS/aS Power Filter KitRS13100-S RIVA Sea-Doo 255/260 GEN-3 Power CoolerRS1752-PC-I RIVA Seadoo 4-TEC Open Loop Cooling KitRS1013-50-1 RIVA Seadoo Rear Exhaust Outlet Kit S3 / T3RS15090-ET RIVA Seadoo S3 Ex Tube for RS16091RS16091-ET-100 RIVA Seadoo S3/T3/GTR WaterBoxRS16091 RIVA Valve Train Upgrade Kit - Seadoo 4TECRS19050-VTU RIVA/Solas Sea-Doo Concord 15/19R ImpellerSRZ-CD-15/19R Sea-Doo OEM 83.5mm Reduction Nozzle267000502 Overview This kit delivers a significant level of performance (+13mph on U.S. models) through easy to install, bolt-on engine, exhaust, and pump enhancements. Requires use of fresh premium octane pump fuel (91~93). RIVA Power Filter is installed. Power Filter Kit dramatically increases air flow to your supercharger via a large 4" diameter intake duct and oversized K&N filter element delivering greatly improved acceleration and top speed. Ducting is precision formed from a race proven composite that will not conduct heat to incoming air. Installs securely to supercharger via a tapered velocity stack, silicone coupler and stainless steel clamps. Includes pre-filter element. RIVA XXX-2 Charger is installed. Complete supercharger assembly features a sophisticated, lightweight 140mm billet impeller that is precision balanced to deliver smooth operation, a billet spacer, machined front & rear housings and RIVA Heavy Duty Clutch Washers. Increased interior volume produces huge performance gains in acceleration and top speed. RIVA Power Cooler Tube Upgrade Kit is installed. High strength aluminum tubes are shorter than original to minimize boost loss. Rigid aluminum will not swell under pressure like original soft rubber hoses providing improved throttle response & reliability. Includes integrated blow-off valve mount for improved reliability and performance. RIVA/HKS Blow-Off Valve (sold separately) unwanted pressure during off-throttle operation reducing supercharger clutch wear and eliminating heat soak in discharge tube. RIVA 'GEN-3' Power Cooler is installed replacing original intercooler system. Power Cooler is dramatically more efficient than original intercooler system delivering an increase of 15 peak horsepower with exit temperatures averaging 50°F cooler than stock. Features large, unrestricted core that exhibits minimal pressure loss compared to stock intercooler. RIVA Intake Manifold Upgrade Kit is installed. Removal of restrictive screen element from inside of intake manifold enables your engine to produce more horsepower through increased boost pressures (+1lb). Special o-ringed, billet block-off plug with integrated fitting for aftermarket boost pressure gauge fills opening left after removal of screen element. RIVA Fuel Pressure Regulator Kit is installed. Kit provides precision control of fuel pressure to meet fuel requirements of the Riva Stage 4 engine modifications. Plugs directly into original fuel system with OEM connectors and features a large 3/8" fuel return line. Includes integrated liquid-filled pressure gauge and billet Fuel Pressure Regulator Block-Off necessary for removal of stock fuel pressure regulator in fuel tank. Bosch VT1100 Fuel Injector Kit is installed. High performance 1100cc fuel injector kit supplies modified Sea-Doo engines with the necessary amount of fuel to produce reliable horsepower. RIVA Valve Train Upgrade Kit is installed. Titanium valve retainers and heavy-duty valve springs increase reliability of modified engine by recucing the possibility of valve float at high RPM. To ease installation of Valve Train Upgrade Kit we offer a unique Valve Compression Tool that allows installation without removal of cylinder head saving you time and money. RIVA Pro-Series Water Box is installed. Innovative short design allows easy servicing of supercharger without removal of exhaust system. High strength aluminum construction & precision welds will survive backfires & overheating. Mandrel bent Aluminum Exhaust Tube couples water box to Billet Rear Exhuast Outlet for added reliability, performance and serious cool factor. Requires Rear Storage Bucket to accommodate location of exhaust outlet. RIVA MaptunerX BRP Bundle is utilized to reflash original ECU. MaptunerX provides ability to quickly and easily load performance tunes directly into your stock ECU eliminating downtime that results from shipping for programming. Performance Tunes are calibrated to provide optimum fuel delivery, ignition timing and rev limit to compliment RIVA Racing Performance Kits. OEM dash display, engine diagnostics & engine safety functions are retained. MaptunerX features a full color, touch screen display, ability to restore stock tune settings and access to RIVA's complete tuning library and technical support. RIVA Open Loop Cooling Kit is installed. Open loop system increases cooling efficiency via steady supply of cool external water dramatically reducing engine operating temperatures for improved performance & reliability. Solas 'R'-Series Concord Impeller is a special performance impeller offered exclusively by RIVA and RIVA authorized dealers. This impeller is specifically pitched for our specifications using a pitch block to ensure accuracy. Billet impeller cone is included. 83.5mm Reduction Nozzle is installed replacing the standard 87mm reduction nozzle. Smaller exit nozzle compliments the 15/19R pump impeller maximizing performance. FOR COMPETITION USE ONLY. PRODUCT NOT FOR USE ON POLLUTION CONTROLLED VEHICLES.
ΠΑΤΡΑ 26442, Τηλ.  Τελευταία Αλλαγή: 2 μήνες και πάνω
ΛΥΡΗΣ RIVA RACING ΚΙΤ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ STAGE 4 ΓΙΑ SEA-DOO RXTX 260 AS 2011-2016 / RXT IS 260 2011-2012, RS-RPM-RXTXAS260-4-11

ΛΥΡΗΣ RIVA RACING ΚΙΤ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ STAGE 4 ΓΙΑ SEA-DOO RXTX 260 AS 2011-2016 / RXT IS 260 2011-2012, RS-RPM-RXTXAS260-4-11 ΛΥΡΗΣ RIVA RACING ΚΙ...

€ 9.994,40

Σκαφών » Μηχανές & Εξαρτήματα » Εξαρτήματα Μηχανής
RIVA RACING ΚΙΤ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ STAGE 4 ΓΙΑ SEA-DOO RXTX 260 AS 2011-2016 / RXT IS 260 2011-2012, RS-RPM-RXTXAS260-4-11 Applications : 2011 SEA-DOO RXT IS 260 2012 SEA-DOO RXT IS 260 2011 SEA-DOO RXT-X AS 260 2012 SEA-DOO RXT-X AS 260 2013 SEA-DOO RXT-X AS 260 2014 SEA-DOO RXT-X AS 260 2015 SEA-DOO RXT-X AS 260 2016 SEA-DOO RXT-X AS 260 PERFORMANCE DATA Stock (U.S. Model)67 MPH @ 7,800 RPM Stock (International Model)68 MPH @ 7,800 RPM Stage 172 MPH @ 7,900~8,000 RPM Stage 274 MPH @ 8,300 RPM Stage 377 MPH @ 8,550 MPH Stage 480~81 MPH @ 8,750 MPH Note: All testing performed with 1/3 tank of fuel; trim neutral. PARTS Bosch VT1100 Fuel Injector KitVT1100-INJK RIVA MaptunerX BRP Bundle (All except SPARK)RS110SC-B RIVA RearStorage Bucket Seadoo ISRS15090-RSB RIVA Sea-Doo 255/260 XXX-2 ChargerRS17050-XXX2 RIVA Sea-Doo 260/255 Intake Manifold Upgrade KitRS12080-IMUK RIVA Sea-Doo Pro-Series Blow-off Valve KitRS17081-BOV-SSQV RIVA Sea-Doo Rising Rate Fuel Pressure Regulator Kit - `08 & NewerRS12050-RRFPR-08 RIVA Sea-Doo RXP-X/RXT-X 260 & GTR 215 Intercooler Tubing Upgrade KitRS17090-TK RIVA Sea-Doo RXT/GTX iS/aS Power Filter KitRS13100-S RIVA Sea-Doo 255/260 GEN-3 Power CoolerRS1752-PC-I RIVA Seadoo 4-TEC Open Loop Cooling KitRS1013-50-1 RIVA Seadoo Rear Exhaust Outlet Kit S3 / T3RS15090-ET RIVA Seadoo S3 Ex Tube for RS16091RS16091-ET-100 RIVA Seadoo S3/T3/GTR WaterBoxRS16091 RIVA Valve Train Upgrade Kit - Seadoo 4TECRS19050-VTU RIVA/Solas Sea-Doo Concord 15/19R ImpellerSRZ-CD-15/19R These are additional performance upgrade parts that can be purchased individually to improve the performance kit. RIVA Sea-Doo 4-TEC Pro-Series Sponsons RS26050 RIVA Sea-Doo Billet iControl Levers RS24090-ICL RIVA Sea-Doo RXP-X/RXT-X 260 / 300 Pro-Series Sponsons RS26110 RIVA Water Filter/Strainer RY1013-SDF-UK Overview This kit delivers a significant level of performance (+13mph on U.S. models) through easy to install, bolt-on engine, exhaust, and pump enhancements. Requires use of fresh premium octane pump fuel (91~93). RIVA Power Filter Kit is installed. Power Filter Kit dramatically increases air flow to your supercharger via a large 4" diameter intake duct and oversized K&N filter element delivering greatly improved acceleration and top speed. Ducting is precision formed from a race proven composite that will not conduct heat to incoming air. Installs securely to supercharger via a tapered velocity stack, silicone coupler and stainless steel clamps. Includes pre-filter element. RIVA XXX-Charger is installed. Complete supercharger assembly features a sophisticated, lightweight 140mm Vortech impeller that is precision balanced to deliver smooth operation, a billet spacer, machined front & rear housings and RIVA Heavy Duty Clutch Washers. Increased interior volume produces huge performance gains in acceleration and top speed. RIVA Power Cooler Tube Upgrade Kit is installed. High strength aluminum tubes are shorter than original to minimize boost loss. Rigid aluminum will not swell under pressure like original soft rubber hoses providing improved throttle response & reliability. Includes integrated blow-off valve mount for improved reliability and performance. RIVA/HKS Blow-Off Valve (sold separately) unwanted pressure during off-throttle operation reducing supercharger clutch wear and eliminating heat soak in discharge tube. RIVA 'GEN-3' Power Cooler is installed replacing original intercooler system. Power Cooler is dramatically more efficient than original intercooler system delivering an increase of 15 peak horsepower with exit temperatures averaging 50°F cooler than stock. Features large, unrestricted core that exhibits minimal pressure loss compared to stock intercooler. RIVA Intake Manifold Upgrade Kit is installed. Removal of restrictive screen element from inside of intake manifold enables your engine to produce more horsepower through increased boost pressures (+1lb). Special o-ringed, billet block-off plug with integrated fitting for aftermarket boost pressure gauge fills opening left after removal of screen element. RIVA Fuel Pressure Regulator Kit is installed. Kit provides precision control of fuel pressure to meet fuel requirements of modified engine. RIVA Stage 4 Kit requires a consistent fuel pressure of 58psi (static/non-rising rate). OEM fuel pressure varies between 48~58psi. Plugs directly into original fuel system with OEM connectors and features a large 3/8" fuel return line. Includes integrated liquid-filled pressure gauge and billet Fuel Pressure Regulator Block-Off necessary for removal of stock fuel pressure regulator in fuel tank. Bosch VT1100 Fuel Injector Kit is installed. High performance 1100cc fuel injector kit supplies modified Sea-Doo engines with the necessary amount of fuel to produce reliable horsepower. RIVA Valve Train Upgrade Kit is installed. Titanium valve retainers and heavy-duty valve springs increase reliability of modified engine by recucing the possibility of valve float at high RPM. To ease installation of Valve Train Upgrade Kit we offer a unique Valve Compression Tool that allows installation without removal of cylinder head saving you time and money. RIVA Pro-Series Water Box is installed. Innovative short design allows easy servicing of supercharger without removal of exhaust system. High strength aluminum construction & precision welds will survive backfires & overheating. Mandrel bent Aluminum Exhaust Tube couples water box to Billet Rear Exhuast Outlet for added reliability, performance and serious cool factor. Requires Rear Storage Bucket to accommodate location of exhaust outlet. RIVA MaptunerX BRP Bundle is utilized to reflash original ECU. MaptunerX provides ability to quickly and easily load performance tunes directly into your stock ECU eliminating downtime that results from shipping for programming. Performance Tunes are calibrated to provide optimum fuel delivery, ignition timing and rev limit to compliment RIVA Racing Performance Kits. OEM dash display, engine diagnostics & engine safety functions are retained. MaptunerX features a full color, touch screen display, ability to restore stock tune settings and access to RIVA's complete tuning library and technical support. RIVA Open Loop Cooling Kit is installed. Open loop system increases cooling efficiency via steady supply of cool external water dramatically reducing engine operating temperatures for improved performance & reliability. Solas 'R'-Series Concord Impeller is a special performance impeller offered exclusively by RIVA and RIVA authorized dealers. This impeller is specifically pitched for our specifications using a pitch block to ensure accuracy. Billet impeller cone is included. FOR COMPETITION USE ONLY. PRODUCT NOT FOR USE ON POLLUTION CONTROLLED VEHICLES.
ΠΑΤΡΑ 26442, Τηλ.  Τελευταία Αλλαγή: 2 μήνες και πάνω
ΛΥΡΗΣ RIVA RACING ΚΙΤ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ STAGE 4 ΓΙΑ SEA-DOO GTX 260 LTD IS 2011-2016, RS-RPM-GTXLIS260-4-11

ΛΥΡΗΣ RIVA RACING ΚΙΤ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ STAGE 4 ΓΙΑ SEA-DOO GTX 260 LTD IS 2011-2016, RS-RPM-GTXLIS260-4-11 ΛΥΡΗΣ RIVA RACING ΚΙ...

€ 9.994,40

Σκαφών » Μηχανές & Εξαρτήματα » Εξαρτήματα Μηχανής
RIVA RACING ΚΙΤ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ STAGE 4 ΓΙΑ SEA-DOO GTX 260 LTD IS 2011-2016, RS-RPM-GTXLIS260-4-11 Applications : 2011 SEA-DOO GTX LTD IS 260 2012 SEA-DOO GTX LTD IS 260 2013 SEA-DOO GTX LTD IS 260 2014 SEA-DOO GTX LTD IS 260 2015 SEA-DOO GTX LTD IS 260 2016 SEA-DOO GTX LTD IS 260 PERFORMANCE DATA Stock (U.S. Model)67 MPH @ 7,800 RPM Stock (International Model)68 MPH @ 7,800 RPM Stage 172 MPH @ 7,900~8,000 RPM Stage 274 MPH @ 8,300 RPM Stage 377 MPH @ 8,550 MPH Stage 480~81 MPH @ 8,750 MPH Note: All testing performed with 1/3 tank of fuel; trim neutral. PARTS Bosch VT1100 Fuel Injector KitVT1100-INJK RIVA MaptunerX BRP Bundle (All except SPARK)RS110SC-B RIVA RearStorage Bucket Seadoo ISRS15090-RSB RIVA Sea-Doo 255/260 XXX-2 ChargerRS17050-XXX2 RIVA Sea-Doo 260/255 Intake Manifold Upgrade KitRS12080-IMUK RIVA Sea-Doo Pro-Series Blow-off Valve KitRS17081-BOV-SSQV RIVA Sea-Doo Rising Rate Fuel Pressure Regulator Kit - `08 & NewerRS12050-RRFPR-08 RIVA Sea-Doo RXP-X/RXT-X 260 & GTR 215 Intercooler Tubing Upgrade KitRS17090-TK RIVA Sea-Doo RXT/GTX iS/aS Power Filter KitRS13100-S RIVA Sea-Doo 255/260 GEN-3 Power CoolerRS1752-PC-I RIVA Seadoo 4-TEC Open Loop Cooling KitRS1013-50-1 RIVA Seadoo Rear Exhaust Outlet Kit S3 / T3RS15090-ET RIVA Seadoo S3 Ex Tube for RS16091RS16091-ET-100 RIVA Seadoo S3/T3/GTR WaterBoxRS16091 RIVA Valve Train Upgrade Kit - Seadoo 4TECRS19050-VTU RIVA/Solas Sea-Doo Concord 15/19R ImpellerSRZ-CD-15/19R These are additional performance upgrade parts that can be purchased individually to improve the performance kit. RIVA Sea-Doo 4-TEC Pro-Series Sponsons RS26050 RIVA Sea-Doo Billet iControl Levers RS24090-ICL RIVA Water Filter/Strainer RY1013-SDF-UK Overview This kit delivers a significant level of performance (+13mph on U.S. models) through easy to install, bolt-on engine, exhaust, and pump enhancements. Requires use of fresh premium octane pump fuel (91~93). RIVA Power Filter Kit is installed. Power Filter Kit dramatically increases air flow to your supercharger via a large 4" diameter intake duct and oversized K&N filter element delivering greatly improved acceleration and top speed. Ducting is precision formed from a race proven composite that will not conduct heat to incoming air. Installs securely to supercharger via a tapered velocity stack, silicone coupler and stainless steel clamps. Includes pre-filter element. RIVA XXX-Charger is installed. Complete supercharger assembly features a sophisticated, lightweight 140mm Vortech impeller that is precision balanced to deliver smooth operation, a billet spacer, machined front & rear housings and RIVA Heavy Duty Clutch Washers. Increased interior volume produces huge performance gains in acceleration and top speed. RIVA Power Cooler Tube Upgrade Kit is installed. High strength aluminum tubes are shorter than original to minimize boost loss. Rigid aluminum will not swell under pressure like original soft rubber hoses providing improved throttle response & reliability. Includes integrated blow-off valve mount for improved reliability and performance. RIVA/HKS Blow-Off Valve (sold separately) unwanted pressure during off-throttle operation reducing supercharger clutch wear and eliminating heat soak in discharge tube. RIVA 'GEN-3' Power Cooler is installed replacing original intercooler system. Power Cooler is dramatically more efficient than original intercooler system delivering an increase of 15 peak horsepower with exit temperatures averaging 50°F cooler than stock. Features large, unrestricted core that exhibits minimal pressure loss compared to stock intercooler. RIVA Intake Manifold Upgrade Kit is installed. Removal of restrictive screen element from inside of intake manifold enables your engine to produce more horsepower through increased boost pressures (+1lb). Special o-ringed, billet block-off plug with integrated fitting for aftermarket boost pressure gauge fills opening left after removal of screen element. RIVA Fuel Pressure Regulator Kit is installed. Kit provides precision control of fuel pressure to meet fuel requirements of modified engine. RIVA Stage 4 Kit requires a consistent fuel pressure of 58psi (static/non-rising rate). OEM fuel pressure varies between 48~58psi. Plugs directly into original fuel system with OEM connectors and features a large 3/8" fuel return line. Includes integrated liquid-filled pressure gauge and billet Fuel Pressure Regulator Block-Off necessary for removal of stock fuel pressure regulator in fuel tank. Bosch VT1100 Fuel Injector Kit is installed. High performance 1100cc fuel injector kit supplies modified Sea-Doo engines with the necessary amount of fuel to produce reliable horsepower. RIVA Valve Train Upgrade Kit is installed. Titanium valve retainers and heavy-duty valve springs increase reliability of modified engine by recucing the possibility of valve float at high RPM. To ease installation of Valve Train Upgrade Kit we offer a unique Valve Compression Tool that allows installation without removal of cylinder head saving you time and money. RIVA Pro-Series Water Box is installed. Innovative short design allows easy servicing of supercharger without removal of exhaust system. High strength aluminum construction & precision welds will survive backfires & overheating. Mandrel bent Aluminum Exhaust Tube couples water box to Billet Rear Exhuast Outlet for added reliability, performance and serious cool factor. Requires Rear Storage Bucket to accommodate location of exhaust outlet. RIVA MaptunerX BRP Bundle is utilized to reflash original ECU. MaptunerX provides ability to quickly and easily load performance tunes directly into your stock ECU eliminating downtime that results from shipping for programming. Performance Tunes are calibrated to provide optimum fuel delivery, ignition timing and rev limit to compliment RIVA Racing Performance Kits. OEM dash display, engine diagnostics & engine safety functions are retained. MaptunerX features a full color, touch screen display, ability to restore stock tune settings and access to RIVA's complete tuning library and technical support. RIVA Open Loop Cooling Kit is installed. Open loop system increases cooling efficiency via steady supply of cool external water dramatically reducing engine operating temperatures for improved performance & reliability. Solas 'R'-Series Concord Impeller is a special performance impeller offered exclusively by RIVA and RIVA authorized dealers. This impeller is specifically pitched for our specifications using a pitch block to ensure accuracy. Billet impeller cone is included. FOR COMPETITION USE ONLY. PRODUCT NOT FOR USE ON POLLUTION CONTROLLED VEHICLES.
ΠΑΤΡΑ 26442, Τηλ.  Τελευταία Αλλαγή: 2 μήνες και πάνω
ΛΥΡΗΣ RIVA RACING ΚΙΤ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ STAGE 3 ΓΙΑ YAMAHA FX SVHO 2014-2017, RY-RPM-FXSVHO-3-14

ΛΥΡΗΣ RIVA RACING ΚΙΤ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ STAGE 3 ΓΙΑ YAMAHA FX SVHO 2014-2017, RY-RPM-FXSVHO-3-14 ΛΥΡΗΣ RIVA RACING ΚΙ...

€ 9.939,60

Σκαφών » Μηχανές & Εξαρτήματα » Εξαρτήματα Μηχανής
RIVA RACING ΚΙΤ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ STAGE 3 ΓΙΑ YAMAHA FX SVHO 2014-2017, RY-RPM-FXSVHO-3-14 Applications : 2014 YAMAHA FX CRUISER SVHO 2014 YAMAHA FX SVHO 2015 YAMAHA FX CRUISER SVHO 2015 YAMAHA FX SVHO 2016 YAMAHA FX SVHO 2016 YAMAHA FX CRUISER SVHO 2017 YAMAHA FX CRUISER SVHO 2017 YAMAHA FX LTD SVHO 2017 YAMAHA FX SVHO PERFORMANCE DATA Stock68 MPH @ 7,500 RPM Stage 172~73 MPH @ 7,700 RPM Stage 281 MPH @ 8,400 RPM Stage 385 MPH @ 8,500 RPM Note: All testing performed with 1/3 tank of fuel, trim in neutral, sea level elevation, air temp 80-degrees F. PARTS FX-SVHO Stage 3 KitRY-RPM-FXSVHO-3-14 RIVA MaptunerX Yamaha 1.8L BundleRY110SC-B RIVA Pro Series Engine Cooling Upgrade Kit, SVHORY10080-ECUK-PC RIVA Valve Train UpgradeKit Yamaha 1.8L EnginesRY19040-VTU-2 RIVA Yamaha '08 & Newer Pro-Series 100lb Fuel Injector KitRY12040-I-KIT-100 RIVA Yamaha 1.8L High Flow Billet Fuel RailRY12040-BFR RIVA Yamaha 2016~11 SHO/2016~14 SVHO 3 Bar MAP Sensor KitRY11740-MS-3-11 RIVA Yamaha FX SVHO & 2017~12 FX SHO Power Filter KitRY13070 RIVA Yamaha FX SVHO & FX SHO/HO 2016~12 Top-Loader Intake GrateRY22070 RIVA Yamaha Pump Seal Kit, For RY22070, FX 2016~12RY25070 RIVA YAMAHA Rear Exhaust Kit, 2012+ FXRY15070 RIVA Yamaha SVHO F2 Supercharger Impeller - 19 PSIRY17080-SCI-F2 RIVA Yamaha SVHO Power Cooler KitRY17080-PC RIVA Yamaha SVHO/SHO Supercharger Shaft Upgrade KitRY17040-UK-6S5-3 RIVA Yamaha SVHO/SHO/HO Intake Manifold Upgrade KitRY12040-IMUK RIVA Yamaha Water Box SVHO/SHO/HO 1.8LRY16041 RIVA/HKS Yamaha Power Cooler SSQV Blow-off ValveRY17040-BOV-SSQV Solas Yamaha 160mm Concord 13/20 ImpellerYV-CD-13/20 These are additional performance upgrade parts that can be purchased individually to improve the performance kit. RIVA 2012 Yamaha SHO - Black/ Black/ Silver RY5-SHO12-1 RIVA Engine Breather Upgrade Kit - 2011~08 Yamaha 1.8 RY19040-EBUK-1 Riva Pro Series Sponsons Yamaha FZ/FX RY26070 RIVA YAMAHA Rear Exhaust Kit, 2012+ FX RY15070 RIVA Yamaha SVHO/SHO Supercharger Shaft Upgrade Kit RY17040-UK-6S5-3 RIVA Yamaha Water Box SVHO/SHO/HO 1.8L RY16041​ Engine Upgrade Kit Our Engine Internals Upgrade Kit delivers bulletproof reliability to the Yamaha 1.8L SHO engine in racing and high boost applications. When you're pushing it to the limit and looking for maximum dependability. Overview This kit delivers a significant level of performance (+17mph) through easy to install, electronic, engine, exhaust, and pump enhancements. Requires use of fresh premium octane pump fuel (91~93). RIVA Performance Power Filter is installed. Kit replaces restrictive factory intake system delivering improved throttle response and top-speed. RIVA F2 Supercharger Impeller is installed. Designed to deliver more horsepower and torque throughout the RPM range resulting in excellent acceleration and top speed. Precision machined from billet aluminum to ensure exact tolerances and anodized to prevent corrosion. Installs easily into stock supercharger housing with no additional modifications required. Produces 19psi @ 8,500rpm. RIVA Supercharger Shaft Upgrade Kit is installed. Kit features a hydraulic shaft stabilization bearing that limits shaft deflection and wear. Bearing stabilizes end of supercharger shaft via high pressure oil film dramatically increasing the stability of the system. Hydraulic end bearing and one-piece shaft bearing are fed by a through-shaft oiling system providing superior lubrication. Kit is a direct replacement for OEM parts and requires no additional modifications for use. RIVA Power Cooler Kit is installed. Power Cooler is dramatically more efficient than original intercooler system delivering an increase of 18 peak horsepower with exit temperatures averaging 50°F cooler than stock. Features large, unrestricted core that exhibits minimal pressure loss compared to stock intercooler and integrated blow-off valve mount that will accept recommended RIVA/HKS Blow-Off Valve (sold separately). Blow-off Valve relieves unwanted pressure during off-throttle operation reducing supercharger clutch wear and eliminating heat soak in discharge tube. RIVA Intake Manifold Upgrade Kit is installed. Precision tapered billet sleeve directly replaces restrictive mesh element in intake manifold enabling engine to produce more horsepower through increased air flow and boost pressure (+1lb). RIVA High Flow Billet Fuel Rail is installed. Large, precision machined body directly replaces restrictive factory fuel rail (plastic on `13 & newer models) for improved fuel delivery. Provides increased flow capabilities essential for supporting highly modified engines. Includes fittings for flow-through fuel routing to eliminate injector supply fluctuation and keep fuel cooler. RIVA Pro-Series 1,000cc Fuel Injector Kit is installed. High impedance fuel injectors deliver additional fuel to modified engines required for high boost applications. RIVA Valve Train Upgrade Kit is installed. Titanium valve retainers and heavy-duty valve springs increase reliability of modified engine by reducing the possibility of valve float at high RPM. To ease installation of Valve Train Upgrade Kit we offer a unique Valve Compression Tool that allows installation without removal of cylinder head saving you time and money. RIVA Engine Cooling Upgrade Kit is installed. Kit delivers dramatically improved cooling efficiency to engine and oil cooler for increased reliability & performance. Greatly enhances water flow & pressure by replacing restrictive OEM water fittings with high-flow billet fittings and superior routing. RIVA Pro-Series Water Box is installed. Developed on a flow bench to deliver increased horsepower and performance by reducing exhaust restriction and back pressure. High-strength aluminum construction & precision welds will survive backfires & overheating. RIVA Rear Exhaust Kit is installed. Kit replaces restrictive sound suppression system located between water box and hull exit reducing backpressure and engine operating temperatures. Mandrel bent Aluminum Exhaust Tube couples water box to Billet Rear Exhaust Outlet for added reliability, performance and serious cool factor. RIVA 3-Bar Map Sensor Kit is installed. High quality 3 Bar MAP Sensor is critical to provide accurate pressure information to your aftermarket ECU to ensure proper air/fuel mixture and data logging. Mounts directly in place of OEM sensor with stainless bracket and plugs directly into OEM wiring harness. RIVA MaptunerX Yamaha Bundle is utilized to reflash original ECU. MaptunerX provides ability to quickly and easily load performance tunes directly into your stock ECU eliminating downtime that results from shipping for programming. Performance Tunes are calibrated to provide optimum fuel delivery, ignition timing and rev limit to compliment RIVA Racing Performance Kits. OEM dash display, engine diagnostics & engine safety functions are retained. MaptunerX features a full color, touch screen display, ability to restore stock tune settings and access to RIVA's complete tuning library and technical support. RIVA Pump Seal Kit Dramatically reduce cavitation and prop spin with our easy to install Pump Seal Kits. Location specific, molded inserts fill the voids in OEM pump inlet shoe that bleed air into pump causing cavitation. Recommended for modified craft using aftermarket intake grates. Includes detailed installation instructions. RIVA Top-Loader Intake Grate is installed. Prop spin and cavitation found with the stock grate is greatly reduced along with the modified FX's tendency to drop on its nose when the throttle is let off at high speeds. Solas Concord Impeller is installed. New design incorporates a large blade area and superior hub design that deliver increased acceleration and top speed. Billet nose cone included. FOR COMPETITION USE ONLY. PRODUCT NOT FOR USE ON POLLUTION CONTROLLED VEHICLES.
ΠΑΤΡΑ 26442, Τηλ.  Τελευταία Αλλαγή: 2 μήνες και πάνω
ΛΥΡΗΣ SEA-DOO ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΚΟΜΠΛΕ, 420150335, 420150355, 420150365, 420150360

ΛΥΡΗΣ SEA-DOO ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΚΟΜΠΛΕ, 420150335, 420150355, 420150365, 420150360 ΛΥΡΗΣ SEA-DOO ΚΙΝΗΤΗ...

€ 9.800

Σκαφών » Μηχανές & Εξαρτήματα » Μηχανές Εσωεξωλέμβιες
SEA-DOO ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΚΟΜΠΛΕ, 420150335, 420150355, 420150365, 420150360 2005 Challenger 180 4-TEC SCIC - Engine Block 2005 Speedster 200 Twin 4-TEC SC - Engine Block 2005 Sportster 4-TEC SCIC - Engine Block 2006 GTX 4-TEC LTD - Engine Block 2006 RXP - Engine Block 2006 RXT - Engine Block 2006 Speedster 200 Twin 4-TEC SCIC, Edition 1 - Engine Block 2006 Speedster 200 Twin 4-TEC SCIC, Edition 2 - Engine Block 2006 Speedster 200 Twin 4-TEC SCIC, TOWER, Edition 1 - Engine Block 2006 Speedster 200 Twin 4-TEC SCIC, TOWER, Edition 2 - Engine Block 2006 Speedster 200 Twin 4-TEC SCIC, WAKE, Edition 1 - Engine Block 2006 Speedster 200 Twin 4-TEC SCIC, WAKE, Edition 2 - Engine Block 2006 Sportster 4-TEC SCIC, Edition 1 - Engine Block 2006 Sportster 4-TEC SCIC, Edition 2 - Engine Block 2007 Challenger 180 215 IC - Engine Block 2007 Challenger 180SE 215 IC - Engine Block 2007 Challenger 230SE 215 SCIC - Engine Block 2007 Challenger 230WAKE 215 SCIC - Engine Block 2007 GTX LTD - Engine Block 2007 GTX Wake - Engine Block 2007 RXP 1503 BVIC - Engine Block 2007 RXT - Engine Block 2007 Speedster 150 215IC - Engine Block 2007 Speedster 200 215IC - Engine Block 2007 Speedster WAKE 215IC - Engine Block 2008 RXP X 255 - Engine Block 2008 RXP X 255 - Engine And Air Intake Silencer 2008 RXT X 255 - Engine And Air Intake Silencer 2008 RXT X 255 - Engine Block 2009 GTX LIMITED iS 255 - Engine Block 2009 GTX LIMITED iS 255 - Engine And Air Intake Silencer 2009 RXT iS 255 - Engine And Air Intake Silencer 2009 RXT iS 255 - Engine Block 2009 150 Speedster, 1 x 255 HO - Engine And Air Intake Silencer 2009 150 Speedster, 1 x 255 HO - Engine Block 2009 180 Challenger SE, 1 x 255 HO - Engine And Air Intake Silencer 2009 180 Challenger SE, 1 x 255 HO - Engine Block 2009 230 Challenger SE, 2 x 255 HO - Engine And Air Intake Silencer 2009 230 Challenger SE, 2 x 255 HO - Engine Block 2009 230 Wake, 2 x 255 HO - Engine And Air Intake Silencer 2009 230 Wake, 2 x 255 HO - Engine Block 2009 RXP-X 255 and 255 RS - Engine Block 2009 RXP-X 255 and 255 RS - Engine And Air Intake Silencer 2009 RXT-X 255 and 255 RS - Engine And Air Intake Silencer 2009 RXT-X 255 and 255 RS - Engine Block 2010 150 Speedster 255, 1 x 255 (1503HO) - Engine And Air Intake Silencer 2010 150 Speedster 255, 1 x 255 (1503HO) - Engine Block 2010 180 Challenger SE 255, 1x255 1503HO - Engine And Air Intake Silencer 2010 180 Challenger SE 255, 1x255 1503HO - Engine Block 2010 200 Speedster 510, 2 x 255 (1503HO) - Engine And Air Intake Silencer 2010 200 Speedster 510, 2 x 255 (1503HO) - Engine Block 2010 230 Challenger SE 510, 2x255 1503HO - Engine And Air Intake Silencer 2010 230 Challenger SE 510, 2x255 1503HO - Engine Block 2010 230 Wake SE 510, 2x255 1503HO - Engine And Air Intake Silencer 2010 230 Wake SE 510, 2x255 1503HO - Engine Block 2010 RXP-X 255 and 255 RS - Engine Block 2010 RXP-X 255 and 255 RS - Engine 2010 GTX LTD iS 260 - Engine Block 2010 GTX LTD iS 260 - Engine And Air Intake Silencer 2010 RXT iS 260 - Engine Block 2010 RXT iS 260 - Engine And Air Intake Silencer 2010 RXT-X and X RS 260 - Engine Block 2010 RXT-X and X RS 260 - Engine And Air Intake Silencer 2011 150 Speedster 255 - Engine And Air Intake Silencer 2011 150 Speedster 255 - Engine Block 2011 180 Challenger SE 255 - Engine And Air Intake Silencer 2011 180 Challenger SE 255 - Engine Block 2011 200 Speedster 510 - Engine And Air Intake Silencer 2011 200 Speedster 510 - Engine Block 2011 RXP-X 255 & RS - Engine Block 2011 RXP-X 255 & RS - Engine And Air Intake Silencer 2011 230 Challenger SE 510 - Engine And Air Intake Silencer 2011 230 Challenger SE 510 - Engine Block 2011 230 Wake 510 - Engine And Air Intake Silencer 2011 230 Wake 510 - Engine Block 2011 GTX LTD iS 260 - Engine Block 2011 GTX LTD iS 260 - Engine And Air Intake Silencer 2011 RXT 260 & RS - Engine Block 2011 RXT 260 & RS - Engine And Air Intake Silencer 2011 RXT aS X & aS XRS 260 - Engine Block 2011 RXT aS X & aS XRS 260 - Engine And Air Intake Silencer 2011 RXT iS 260 - Engine Block 2011 RXT iS 260 - Engine And Air Intake Silencer 2011 RXT-X 260 & RS - Engine Block 2011 RXT-X 260 & RS - Engine And Air Intake Silencer 2012 200 Speedster 510 - Engine Block 2012 150 Speedster 260 - Engine Block 2012 180 Challenger SE 260 - Engine Block 2012 180 SP 260 - Engine Block 2012 210 Challenger & Challenger S 260 - Engine Block 2012 230 Challenger SE 520 - Engine Block 2012 230 SP 520 - Engine Block 2012 230 Wake 520 - Engine Block 2012 GTX LTD IS 260, 2012 (18CA, 18CB) - Engine Block 2012 GTX LTD IS 260, 2012 (18CS) - Engine Block 2012 GTX LTD IS 260, 2012 (18CS) - Engine And Air Intake Silencer 2012 RXP-X 260 & RS - Engine Block 2012 RXT 260 (IS) - Engine Block 2012 RXT 260 (RS), 2012 (17CA, 17CB) - Engine Block 2012 RXT 260 (RS), 2012 (17CS) - Engine Block 2012 RXT 260 (RS), 2012 (17CS) - Engine And Air Intake Silencer 2012 RXT-X 260 & RS - Engine Block 2012 RXT-X aS 260 & RS - Engine Block 2013 GTR 215 - Engine Block 2013 GTX 215 - Engine Block 2013 GTX LTD IS 260 - Engine Block 2013 RXP-X 260 & RS - Engine Block 2013 RXT 260 - Engine Block 2013 RXT 260 & RS - Engine Block 2013 RXT-X 260 & RS - Engine Block 2013 RXT-X AS 260 & RS - Engine Block 2013 WAKE PRO 215 - Engine Block 2014 GTR 215 - Engine Block 2014 GTX LTD 215 - Engine Block 2014 GTX LTD IS 260 - Engine Block 2014 RXP-X 260 & RS - Engine Block 2014 RXT 260 & RS - Engine Block 2014 RXT-X 260 & RS - Engine Block 2014 WAKE PRO 215 - Engine Block 2015 GTR 215 - Engine Block 2015 GTX LTD 215 - Engine Block 2015 GTX LTD IS 260 - Engine Block 2015 RXP-X 260 & RS - Engine Block 2015 RXT 260 & RS - Engine Block 2015 RXT-X 260 & RS - Engine Block 2015 WAKE PRO 215 - Engine Block
ΠΑΤΡΑ 26442, Τηλ.  Τελευταία Αλλαγή: 23 μέρες
ΛΥΡΗΣ RIVA RACING ΚΙΤ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ STAGE 3 ΓΙΑ YAMAHA FX SHO 2011, RY-RPM-FXSHO-3-11

ΛΥΡΗΣ RIVA RACING ΚΙΤ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ STAGE 3 ΓΙΑ YAMAHA FX SHO 2011, RY-RPM-FXSHO-3-11 ΛΥΡΗΣ RIVA RACING ΚΙ...

€ 9.430,20

Σκαφών » Μηχανές & Εξαρτήματα » Εξαρτήματα Μηχανής
RIVA RACING ΚΙΤ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ STAGE 3 ΓΙΑ YAMAHA FX SHO 2011, RY-RPM-FXSHO-3-11 Applications : 2011 YAMAHA FX CRUISER SHO (1.8L) 2011 YAMAHA FX SHO (1.8L) PERFORMANCE DATA Stock67 MPH @ 7,500 RPM Stage 170~71 MPH @ 7,600 RPM Stage 380+ MPH @ 8300 RPM Note: All testing performed with 1/3 tank of fuel, trim in neutral, sea level elevation, air temp 80-degrees F. PARTS R&D Aquavein Intake Grate, 08-11 Yamaha FX SHO/HO112-18000 R&D Pump Seal Kit FX SHO/HO 08-11, for 112-18000162-00005 RIVA 1.8L Engine Cooling Upgrade Kits PC. 11+RY10040-ECUK-PC-11 RIVA Engine Breather Upgrade Kit - 20011~08 Yamaha 1.8RY19040-EBUK-1 RIVA Free Flow Exhaust Kit 2011- 08 FX-SHO, 2011- 09 FX-HO, All FZR/FZS YamahaRY16040 RIVA MaptunerX Yamaha 1.8L BundleRY110SC-B RIVA MaptunerX Yamaha TR-1 BundleRY110NA-B-TR1 RIVA Stainless Steel Wear Ring for Yamaha 160mm/6ET-51312-00-00RY33-160-YV RIVA Yamaha 2012~08 FZ & FX SHO Supercharger Gear DampenerRY17040-SGD-6S5 RIVA Yamaha 2016~11 SHO/2016~14 SVHO 3 Bar MAP Sensor KitRY11740-MS-3-11 RIVA Yamaha FX-SHO 2011~08 Performance Ride PlateRY21040 RIVA Yamaha SHO E2 Supercharger Impeller - 16 PSIRY17040-SCI-E2 RIVA Yamaha SHO GEN-2 Power Cooler KitRY17040-PC-1 RIVA Yamaha SVHO/SHO/HO Intake Manifold Upgrade KitRY12040-IMUK RIVA Yamaha `11~08 FX, All FZR/S & All VXR/S Fuel Pressure Regulator KitRY12040-RRFPR-6S5 RIVA Yamaha `16~09 FZ & `11~08 FX-SHO Power Filter KitRY13040 RIVA/HKS Yamaha Power Cooler SSQV Blow-off ValveRY17040-BOV-SSQV RIVA/Skat-Trak Yamaha 160mm Swirl 15/23 ImpellerRY50-SW160-15/23R These are additional performance upgrade parts that can be purchased individually to improve the performance kit. RIVA Valve Retainer Upgrade Kit Yamaha 1.8L RY19040-SRU-1 RIVA Valve Train UpgradeKit Yamaha 1.8L Engines RY19040-VTU-2 RIVA Yamaha FX(08~11)/FZ Billet Driveshaft Sleeve Kit RY30040-DSS RIVA Yamaha FX/VXR/VXS Pro-Series Sponson Kit RY2625 RIVA Yamaha SVHO/SHO Supercharger Shaft Upgrade Kit RY17040-UK-6S5-3 RIVA Yamaha Water Box SVHO/SHO/HO 1.8L RY16041 RIVA/Solas Stainless Steel Pump, Yamaha/6S5, 160mm/12-vein YSS-SV-160/74R Engine Upgrade Kit Our Engine Internals Upgrade Kit delivers bulletproof reliability to the Yamaha 1.8L SHO engine in racing and high boost applications. When you're pushing it to the limit and looking for maximum dependability. Overview This kit delivers big gains in performance (+13 mph) through easy to install, bolt-on engine, exhaust, and pump enhancements. Kit features our MaptunerX engine management system and will run on 91~93 octane pump fuel. RIVA Performance Power Filter is installed. Kit replaces restrictive factory intake system delivering improved throttle response and top-speed. RIVA E2 Supercharger Impeller is installed. This high performance replacement impeller delivers more horsepower and torque throughout the entire RPM range. Made from 7075 T651 billet aluminum, CNC machined to ensure exact tolerances and hard anodized to prevent corrosion. Installs easily into stock supercharger housing with no additional modifications required. RIVA Supercharger Gear Dampener is installed. Dampener features innovative cushioning mechanism that insulates gears from harsh clutch engagement protecting gear teeth & sprag clutch on supercharger drive system. Directly replaces OEM intermediate gear located between clutch and supercharger shaft. RIVA 'GEN-2' Power Cooler Kit is installed. Power Cooler is dramatically more efficient than original intercooler system delivering an increase of 20 peak horsepower with exit temperatures averaging 60°F cooler than stock. Features large, unrestricted core that exhibits minimal pressure loss compared to stock intercooler and integrated blow-off valve mount that will accept recommended RIVA/HKS Blow-Off Valve (sold separately). Blow-off Valve relieves unwanted pressure during off-throttle operation reducing supercharger clutch wear and eliminating heat soak in discharge tube. RIVA Intake Manifold Upgrade Kit is installed. Precision tapered billet sleeve directly replaces restrictive mesh element in intake manifold enabling engine to produce more horsepower through increased air flow and boost pressure (+1lb). RIVA Fuel Pressure Regulator Kit is installed. Kit provides increased fuel pressure necessary to compliment RIVA Stage 3 package. This unit can be precisely adjusted to matchthe needs of your riding conditions. Plugs directly into original fuel system with OEM connectors and features a large 3/8" fuel return line that is routed through supplied rubber fuel tank cap. Includes intergrated liquid-filled pressure gauge and billet fuel pressure Regulator Block-Off necessary for removal of stock fuel pressure regulator in fuel tank. RIVA MaptunerX Yamaha Bundle is utilized to reflash original ECU. MaptunerX provides ability to quickly and easily load performance tunes directly into your stock ECU eliminating downtime that results from shipping for programming. Performance Tunes are calibrated to provide optimum fuel delivery, ignition timing and rev limit to compliment RIVA Racing Performance Kits. OEM dash display, engine diagnostics & engine safety functions are retained. MaptunerX features a full color, touch screen display, ability to restore stock tune settings and access to RIVA's complete tuning library and technical support. RIVA Free Flow Exhaust Kit is installed. Kit replaces restrictive sound suppression system located between water box and hull exit reducing backpressure and engine operating temperatures. RIVA Engine Cooling Upgrade Kit is installed. Kit delivers dramatically improved cooling efficiency to engine and oil cooler for increased reliability & performance. Greatly enhances water flow & pressure by replacing restrictive OEM water fittings with high-flow billet fittings and superior routing. RIVA Engine Breather Upgrade Kit is installed. Kit eliminates power-robbing crankcase emissions from your engine's air intake. Increases horsepower by removing the engine's requirement to burn relatively non-combustible oil. Also improves intercooler efficiency by preventing the oil sludge coating that lowers thermal efficiency. Dramatically reduce cavitation and prop spin with the R&D Pump Seal Kits. Location specific, molded inserts fill the voids in OEM pump inlet shoe that bleed air into pump causing cavitation. Recommended for modified crafts using the R&D FX intake grate. R&D Aquavein intake grate improves hook up and handling in rough conditions. Center wing eliminates prop spin and cavitation found with the stock grate along with the SHO’s tendency to drop on its nose when the throttle is let off at high speeds. RIVA/Skat-Trak 160mm 'R'-Series Swirl Impeller is a special performance impeller offered exclusively by RIVA and RIVA authorized dealers. Built by Skat-Trak, this impeller delivers the ultimate in performance for Stage 3 FZ models. Inner hub is machined allowing impeller to mount closer to vein housing for reduced cavitation and more top speed. Oversized impeller blades are digitally calibrated to RIVA’s uniform pitch specifications. Impellers are then dynamically spin-balanced at high RPM. A precision factory blueprinting process is performed far exceeding any ‘prop shop’ services available. Includes Billet Impeller Cone for maximum performance and durability. RIVA 160mm Stainless Steel Wear Ring is installed. Built from solid stainless steel, this wear ring perfectly compliments the RIVA/Skat-Trak 160mm impeller significantly reducing cavitation and improving acceleration in RIVA Stage 3 models. RIVA Performance Ride Plate is installed. Our ride plate delivers the perfect balance of top speed and improved handling in a variety of water conditions and speeds. Its race bred design features deep channels for improved acceleration and traction in turns. Provides excellent straightline stability at high speed with reduced porposing. Accepts OEM speedo sensor. FOR COMPETITION USE ONLY. PRODUCT NOT FOR USE ON POLLUTION CONTROLLED VEHICLES.
ΠΑΤΡΑ 26442, Τηλ.  Τελευταία Αλλαγή: 2 μήνες και πάνω
ΛΥΡΗΣ RIVA RACING ΚΙΤ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ STAGE 3 ΓΙΑ YAMAHA FX SHO 2008-2010, RY-RPM-FXSHO-3-08

ΛΥΡΗΣ RIVA RACING ΚΙΤ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ STAGE 3 ΓΙΑ YAMAHA FX SHO 2008-2010, RY-RPM-FXSHO-3-08 ΛΥΡΗΣ RIVA RACING ΚΙ...

€ 9.349,60

Σκαφών » Μηχανές & Εξαρτήματα » Εξαρτήματα Μηχανής
RIVA RACING ΚΙΤ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ STAGE 3 ΓΙΑ YAMAHA FX SHO 2008-2010, RY-RPM-FXSHO-3-08 Applications : 2008 YAMAHA FX CRUISER SHO (1.8L) 2008 YAMAHA FX SHO (1.8L) 2009 YAMAHA FX CRUISER SHO (1.8L) 2009 YAMAHA FX SHO (1.8L) 2010 YAMAHA FX CRUISER SHO (1.8L) 2010 YAMAHA FX SHO (1.8L) PERFORMANCE DATA Stock67 MPH @ 7,500 RPM Stage 170~71 MPH @ 7,600 RPM Stage 380+ MPH @ 8,300 RPM Note: All testing performed with 1/3 tank of fuel, trim in neutral, sea level elevation, air temp 80-degrees F. PARTS R&D Aquavein Intake Grate, 08-11 Yamaha FX SHO/HO112-18000 R&D Pump Seal Kit FX SHO/HO 08-11, for 112-18000162-00005 RIVA 1.8L Engine Cooling Upgrade Kits PC. 08-10RY10040-ECUK-PC RIVA Engine Breather Upgrade Kit - 20011~08 Yamaha 1.8RY19040-EBUK-1 RIVA Free Flow Exhaust Kit 2011- 08 FX-SHO, 2011- 09 FX-HO, All FZR/FZS YamahaRY16040 RIVA MaptunerX Yamaha 1.8L BundleRY110SC-B RIVA MaptunerX Yamaha TR-1 BundleRY110NA-B-TR1 RIVA Stainless Steel Wear Ring for Yamaha 160mm/6ET-51312-00-00RY33-160-YV RIVA Yamaha '08 & Newer Pro-Series 100lb Fuel Injector KitRY12040-I-KIT-100 RIVA Yamaha 2010~08 SHO 3 Bar MAP Sensor KitRY11740-MS-3 RIVA Yamaha 2012~08 FZ & FX SHO Supercharger Gear DampenerRY17040-SGD-6S5 RIVA Yamaha FX-SHO 2011~08 Performance Ride PlateRY21040 RIVA Yamaha SHO E2 Supercharger Impeller - 16 PSIRY17040-SCI-E2 RIVA Yamaha SHO GEN-2 Power Cooler KitRY17040-PC-1 RIVA Yamaha SVHO/SHO/HO Intake Manifold Upgrade KitRY12040-IMUK RIVA Yamaha `11~08 FX, All FZR/S & All VXR/S Fuel Pressure Regulator KitRY12040-RRFPR-6S5 RIVA Yamaha `16~09 FZ & `11~08 FX-SHO Power Filter KitRY13040 RIVA/HKS Yamaha Power Cooler SSQV Blow-off ValveRY17040-BOV-SSQV RIVA/Skat-Trak Yamaha 160mm Swirl 15/23 ImpellerRY50-SW160-15/23R These are additional performance upgrade parts that can be purchased individually to improve the performance kit. RIVA Valve Train UpgradeKit Yamaha 1.8L Engines RY19040-VTU-2 RIVA Yamaha FX(08~11)/FZ Billet Driveshaft Sleeve Kit RY30040-DSS RIVA Yamaha FX/VXR/VXS Pro-Series Sponson Kit RY2625 RIVA Yamaha SVHO/SHO Supercharger Shaft Upgrade Kit RY17040-UK-6S5-3 RIVA Yamaha Water Box SVHO/SHO/HO 1.8L RY16041 RIVA/Solas Stainless Steel Pump, Yamaha/6S5, 160mm/12-vein YSS-SV-160/74R​ Engine Upgrade Kit Our Engine Internals Upgrade Kit delivers bulletproof reliability to the Yamaha 1.8L SHO engine in racing and high boost applications. When you're pushing it to the limit and looking for maximum dependability. Overview This kit delivers big gains in performance (+13 mph) through easy to install, bolt-on engine, exhaust, and pump enhancements. Kit features our MaptunerX engine management system and will run on 91~93 octane pump fuel. RIVA Performance Power Filter is installed. Kit replaces restrictive factory intake system delivering improved throttle response and top-speed. RIVA E2 Supercharger Impeller is installed. This high performance replacement impeller delivers more horsepower and torque throughout the entire RPM range. Made from 7075 T651 billet aluminum, CNC machined to ensure exact tolerances and hard anodized to prevent corrosion. Installs easily into stock supercharger housing with no additional modifications required. RIVA Supercharger Gear Dampener is installed. Dampener features innovative cushioning mechanism that insulates gears from harsh clutch engagement protecting gear teeth & sprag clutch on supercharger drive system. Directly replaces OEM intermediate gear located between clutch and supercharger shaft. RIVA 'GEN-2' Power Cooler Kit is installed. Power Cooler is dramatically more efficient than original intercooler system delivering an increase of 20 peak horsepower with exit temperatures averaging 60°F cooler than stock. Features large, unrestricted core that exhibits minimal pressure loss compared to stock intercooler and integrated blow-off valve mount that will accept recommended RIVA/HKS Blow-Off Valve (sold separately). Blow-off Valve relieves unwanted pressure during off-throttle operation reducing supercharger clutch wear and eliminating heat soak in discharge tube. RIVA Intake Manifold Upgrade Kit is installed. Precision tapered billet sleeve directly replaces restrictive mesh element in intake manifold enabling engine to produce more horsepower through increased air flow and boost pressure (+1lb). RIVA Fuel Pressure Regulator Kit is installed. Kit provides increased fuel pressure necessary to compliment RIVA Boost Clamp. This unit can be precisely adjusted to match the needs of your tuning conditions. Plugs directly into original fuel system with OEM connectors and features a large 3/8" fuel return line that is routed through supplied rubber fuel tank cap. Includes integrated liquid-filled pressure gauge and billet Fuel Pressure Regulator Block-Off necessary for removal of stock fuel pressure regulator in fuel tank. RIVA MaptunerX Yamaha Bundle is utilized to reflash original ECU. MaptunerX provides ability to quickly and easily load performance tunes directly into your stock ECU eliminating downtime that results from shipping for programming. Performance Tunes are calibrated to provide optimum fuel delivery, ignition timing and rev limit to compliment RIVA Racing Performance Kits. OEM dash display, engine diagnostics & engine safety functions are retained. MaptunerX features a full color, touch screen display, ability to restore stock tune settings and access to RIVA's complete tuning library and technical support. RIVA Free Flow Exhaust Kit is installed. Kit replaces restrictive sound suppression system located between water box and hull exit reducing backpressure and engine operating temperatures. RIVA Engine Cooling Upgrade Kit is installed. Kit delivers dramatically improved cooling efficiency to engine and oil cooler for increased reliability & performance. Greatly enhances water flow & pressure by replacing restrictive OEM water fittings with high-flow billet fittings and superior routing. RIVA Engine Breather Upgrade Kit is installed. Kit eliminates power-robbing crankcase emissions from your engine's air intake. Increases horsepower by removing the engine's requirement to burn relatively non-combustible oil. Also improves intercooler efficiency by preventing the oil sludge coating that lowers thermal efficiency. Dramatically reduce cavitation and prop spin with the R&D Pump Seal Kits. Location specific, molded inserts fill the voids in OEM pump inlet shoe that bleed air into pump causing cavitation. Recommended for modified crafts using the R&D FX intake grate. R&D Aquavein intake grate improves hook up and handling in rough conditions. Center wing eliminates prop spin and cavitation found with the stock grate along with the SHO’s tendency to drop on its nose when the throttle is let off at high speeds. RIVA/Skat-Trak 160mm 'R'-Series Swirl Impeller is a special performance impeller offered exclusively by RIVA and RIVA authorized dealers. Built by Skat-Trak, this impeller delivers the ultimate in performance for Stage 3 FZ models. Inner hub is machined allowing impeller to mount closer to vein housing for reduced cavitation and more top speed. Oversized impeller blades are digitally calibrated to RIVA’s uniform pitch specifications. Impellers are then dynamically spin-balanced at high RPM. A precision factory blueprinting process is performed far exceeding any ‘prop shop’ services available. Includes Billet Impeller Cone for maximum performance and durability. RIVA 160mm Stainless Steel Wear Ring is installed. Built from solid stainless steel, this wear ring perfectly compliments the RIVA/Skat-Trak 160mm impeller significantly reducing cavitation and improving acceleration in RIVA Stage 3 FZ models. RIVA Performance Ride Plate is installed. Our ride plate delivers the perfect balance of top speed and improved handling in a variety of water conditions and speeds. Its race bred design features deep channels for improved acceleration and traction in turns. Provides excellent straightline stability at high speed with reduced porposing. Accepts OEM speedo sensor. FOR COMPETITION USE ONLY. PRODUCT NOT FOR USE ON POLLUTION CONTROLLED VEHICLES.
ΠΑΤΡΑ 26442, Τηλ.  Τελευταία Αλλαγή: 2 μήνες και πάνω
ΛΥΡΗΣ RIVA RACING ΚΙΤ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ STAGE 3 ΓΙΑ YAMAHA FZR / FZS 2011, RY-RPM-FZ-3-11

ΛΥΡΗΣ RIVA RACING ΚΙΤ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ STAGE 3 ΓΙΑ YAMAHA FZR / FZS 2011, RY-RPM-FZ-3-11 ΛΥΡΗΣ RIVA RACING ΚΙ...

€ 9.336,50

Σκαφών » Μηχανές & Εξαρτήματα » Εξαρτήματα Μηχανής
RIVA RACING ΚΙΤ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ STAGE 3 ΓΙΑ YAMAHA FZR / FZS 2011, RY-RPM-FZ-3-11 Applications : 2011 YAMAHA FZR 2011 YAMAHA FZS PERFORMANCE DATA Stock67 MPH @ 7,500 RPM Stage 170~71 MPH @ 7,600 RPM Stage 275~76 MPH @ 8,200 RPM Stage 380+ MPH @ 8,300 MPH Note: All testing performed with 1/3 tank of fuel, trim neutral,sea level elevation, air temp 80-degrees F. PARTS RIVA 1.8L Engine Cooling Upgrade Kits PC. 11+RY10040-ECUK-PC-11 RIVA Engine Breather Upgrade Kit - 20011~08 Yamaha 1.8RY19040-EBUK-1 RIVA Free Flow Exhaust Kit 2011- 08 FX-SHO, 2011- 09 FX-HO, All FZR/FZS YamahaRY16040 RIVA FZR/FZS Pump Seal Kit for RY22050-1RY25050-1 RIVA MaptunerX Yamaha 1.8L BundleRY110SC-B RIVA MaptunerX Yamaha TR-1 BundleRY110NA-B-TR1 RIVA Stainless Steel Wear Ring for Yamaha 160mm/6ET-51312-00-00RY33-160-YV RIVA Yamaha FZR/FZS 09-13 Top-Loader Intake GrateRY22050-1 RIVA Yamaha FZR/FZS Performance Ride PlateRY21050 RIVA Yamaha SHO E2 Supercharger Impeller - 16 PSIRY17040-SCI-E2 RIVA Yamaha SHO GEN-2 Power Cooler KitRY17040-PC-1 RIVA Yamaha SVHO/SHO/HO Intake Manifold Upgrade KitRY12040-IMUK RIVA Yamaha `11~08 FX, All FZR/S & All VXR/S Fuel Pressure Regulator KitRY12040-RRFPR-6S5 RIVA Yamaha `16~09 FZ & `11~08 FX-SHO Power Filter KitRY13040 RIVA/HKS Yamaha Power Cooler SSQV Blow-off ValveRY17040-BOV-SSQV RIVA/Skat-Trak Yamaha 160mm Swirl 15/23 ImpellerRY50-SW160-15/23R These are additional performance upgrade parts that can be purchased individually to improve the performance kit. RIVA Valve Train UpgradeKit Yamaha 1.8L Engines RY19040-VTU-2 RIVA Yamaha FX(08~11)/FZ Billet Driveshaft Sleeve Kit RY30040-DSS RIVA Yamaha FZ Mirror Block-off Kit RY5-FZ-MB RIVA YAMAHA FZR/FZS Rear Exhaust Kit RY15050 RIVA Yamaha SVHO/SHO Supercharger Shaft Upgrade Kit RY17040-UK-6S5-3 RIVA Yamaha Water Box SVHO/SHO/HO 1.8L RY16041 RIVA/Solas Stainless Steel Pump, Yamaha/6S5, 160mm/12-vein YSS-SV-160/74R TBM Sponson FZR/FZS/SHO/FX/VX TBM101-YAM Engine Upgrade Kit Our Engine Internals Upgrade Kit delivers bulletproof reliability to the Yamaha 1.8L SHO engine in racing and high boost applications. When you're pushing it to the limit and looking for maximum dependability. Overview This kit delivers big gains in performance (+8~9 mph) through easy to install, bolt-on engine, exhaust, and pump enhancements. Kit features our MaptunerX engine management system and will run on 91~93 octane pump fuel. RIVA Performance Power Filter is installed. Kit replaces restrictive factory intake system delivering improved throttle response and top-speed. RIVA E2 Supercharger Impeller is installed. This high performance replacement impeller delivers more horsepower and torque throughout the entire RPM range. Made from 7075 T651 billet aluminum, CNC machined to ensure exact tolerances and hard anodized to prevent corrosion. Installs easily into stock supercharger housing with no additional modifications required. RIVA 'GEN-2' Power Cooler Kit is installed. Power Cooler is dramatically more efficient than original intercooler system delivering an increase of 20 peak horsepower with exit temperatures averaging 60°F cooler than stock. Features large, unrestricted core that exhibits minimal pressure loss compared to stock intercooler and integrated blow-off valve mount that will accept recommended RIVA/HKS Blow-Off Valve (sold separately). Blow-off Valve relieves unwanted pressure during off-throttle operation reducing supercharger clutch wear and eliminating heat soak in discharge tube. RIVA Intake Manifold Upgrade Kit is installed. Precision tapered billet sleeve directly replaces restrictive mesh element in intake manifold enabling engine to produce more horsepower through increased air flow and boost pressure (+1lb). RIVA Fuel Pressure Regulator Kit is installed. Kit provides increased fuel pressure necessary to compliment RIVA Stage 3 package. This unit can be precisely adjusted to match the needs of your riding conditions. Plugs directly into original fuel system with OEM connectors and features a large 3/8" fuel return line that is routed through supplied rubber fuel tank cap. Includes intergrated liquid-filled pressure gauge and billet fuel pressure Regulator Block-Off necessary for removal of stock fuel pressure regulator in fuel tank. RIVA MaptunerX Yamaha Bundle is utilized to reflash original ECU. MaptunerX provides ability to quickly and easily load performance tunes directly into your stock ECU eliminating downtime that results from shipping for programming. Performance Tunes are calibrated to provide optimum fuel delivery, ignition timing and rev limit to compliment RIVA Racing Performance Kits. OEM dash display, engine diagnostics & engine safety functions are retained. MaptunerX features a full color, touch screen display, ability to restore stock tune settings and access to RIVA's complete tuning library and technical support. RIVA Free Flow Exhaust Kit is installed. Kit replaces restrictive sound suppression system located between water box and hull exit reducing backpressure and engine operating temperatures. RIVA Engine Cooling Upgrade Kit is installed. Kit delivers dramatically improved cooling efficiency to engine and oil cooler for increased reliability & performance. Greatly enhances water flow & pressure by replacing restrictive OEM water fittings with high-flow billet fittings and superior routing. RIVA Engine Breather Upgrade Kit is installed. Kit eliminates power-robbing crankcase emissions from your engine's air intake. Increases horsepower by removing the engine's requirement to burn relatively non-combustible oil. Also improves intercooler efficiency by preventing the oil sludge coating that lowers thermal efficiency. RIVA Pump Seal Kit is installed. Location specific molded inserts are siliconed in to the voids of the OE transom plate and RIVA Top-Loader Intake Grate significantly reducing cavitation. RIVA/Skat-Trak 160mm 'R'-Series Swirl Impeller is a special performance impeller offered exclusively by RIVA and RIVA authorized dealers. Built by Skat-Trak, this impeller delivers the ultimate in performance for Stage 3 FZ models. Inner hub is machined allowing impeller to mount closer to vein housing for reduced cavitation and more top speed. Oversized impeller blades are digitally calibrated to RIVA’s uniform pitch specifications. Impellers are then dynamically spin-balanced at high RPM. A precision factory blueprinting process is performed far exceeding any ‘prop shop’ services available. Includes Billet Impeller Cone for maximum performance and durability. RIVA 160mm Stainless Steel Wear Ring is installed. Built from solid stainless steel, this wear ring perfectly compliments the RIVA/Skat-Trak 160mm impeller significantly reducing cavitation and improving acceleration in RIVA Stage 3 FZ models. RIVA Stainless Steel Top-Loader Intake Grate & Performance Ride Plate are installed. Our ride plate and intake grate combo increase top speed and significantly enhance handling characteristics. Prop spin and cavitation found with the stock grate is greatly reduced along with the modified FZ's tendency to drop on its nose when the throttle is let off at high speeds. FOR COMPETITION USE ONLY. PRODUCT NOT FOR USE ON POLLUTION CONTROLLED VEHICLES.
ΠΑΤΡΑ 26442, Τηλ.  Τελευταία Αλλαγή: 2 μήνες και πάνω
ΛΥΡΗΣ RIVA RACING ΚΙΤ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ STAGE 3 ΓΙΑ YAMAHA FZR / FZS 2012-2013, RY-RPM-FZ-3-12

ΛΥΡΗΣ RIVA RACING ΚΙΤ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ STAGE 3 ΓΙΑ YAMAHA FZR / FZS 2012-2013, RY-RPM-FZ-3-12 ΛΥΡΗΣ RIVA RACING ΚΙ...

€ 9.322,20

Σκαφών » Μηχανές & Εξαρτήματα » Εξαρτήματα Μηχανής
RIVA RACING ΚΙΤ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ STAGE 3 ΓΙΑ YAMAHA FZR / FZS 2012-2013, RY-RPM-FZ-3-12 Applications : 2012 YAMAHA FZR 2012 YAMAHA FZS 2013 YAMAHA FZR 2013 YAMAHA FZS PERFORMANCE DATA Stock67 MPH @ 7,500 RPM Stage 170~71 MPH @ 7,600 RPM Stage 275~76 MPH @ 8,200 RPM Stage 380+ MPH @ 8,300 MPH Note: All testing performed with 1/3 tank of fuel, trim in neutral, sea level elevation, air temp 80-degrees F. PARTS RIVA 1.8L Engine Cooling Upgrade Kits PC. 11+RY10040-ECUK-PC-11 RIVA Engine Breather Upgrade Kit – 2017 ~12 Yamaha 1.8RY19040-12-EBUK RIVA Free Flow Exhaust Kit 2011- 08 FX-SHO, 2011- 09 FX-HO, All FZR/FZS YamahaRY16040 RIVA FZR/FZS Pump Seal Kit for RY22050-1RY25050-1 RIVA MaptunerX Yamaha 1.8L BundleRY110SC-B RIVA Stainless Steel Wear Ring for Yamaha 160mm/6ET-51312-00-00RY33-160-YV RIVA Yamaha FZR/FZS 09-13 Top-Loader Intake GrateRY22050-1 RIVA Yamaha FZR/FZS Performance Ride PlateRY21050 RIVA Yamaha SHO E2 Supercharger Impeller - 16 PSIRY17040-SCI-E2 RIVA Yamaha SHO GEN-2 Power Cooler KitRY17040-PC-1 RIVA Yamaha SVHO/SHO/HO Intake Manifold Upgrade KitRY12040-IMUK RIVA Yamaha `11~08 FX, All FZR/S & All VXR/S Fuel Pressure Regulator KitRY12040-RRFPR-6S5 RIVA Yamaha `16~09 FZ & `11~08 FX-SHO Power Filter KitRY13040 RIVA/HKS Yamaha Power Cooler SSQV Blow-off ValveRY17040-BOV-SSQV RIVA/Skat-Trak Yamaha 160mm Swirl 15/23 ImpellerRY50-SW160-15/23R These are additional performance upgrade parts that can be purchased individually to improve the performance kit. Engine Internals Upgrade Kit, SVHO RY10080-EIUK RIVA Valve Train UpgradeKit Yamaha 1.8L Engines RY19040-VTU-2 RIVA Yamaha FX(08~11)/FZ Billet Driveshaft Sleeve Kit RY30040-DSS RIVA Yamaha FZ Mirror Block-off Kit RY5-FZ-MB RIVA YAMAHA FZR/FZS Rear Exhaust Kit RY15050 RIVA Yamaha SVHO/SHO Supercharger Shaft Upgrade Kit RY17040-UK-6S5-3 RIVA Yamaha Water Box SVHO/SHO/HO 1.8L RY16041 RIVA/Solas Stainless Steel Pump, Yamaha/6S5, 160mm/12-vein YSS-SV-160/74R Engine Upgrade Kit Our Engine Internals Upgrade Kit delivers bulletproof reliability to the Yamaha 1.8L SHO engine in racing and high boost applications. When you're pushing it to the limit and looking for maximum dependability. Overview This kit delivers a huge level of performance (+13-15 mph) through easy to install, bolt-on engine, exhaust, and pump enhancements. Requires use of Fresh premium 91~93 octane pump fuel. RIVA Performance Power Filter Kit is installed. Kit replaces restrictive factory intake system delivering improved throttle response and top-speed. RIVA E2 Supercharger Impeller is installed. This high performance replacement impeller delivers more horsepower and torque throughout the entire RPM range. Made from 7075 T651 billet aluminum, CNC machined to ensure exact tolerances and hard anodized to prevent corrosion. Installs easily into stock supercharger housing with no additional modifications required. RIVA 'GEN-2' Power Cooler Kit is installed. Power Cooler is dramatically more efficient than original intercooler system delivering an increase of 20 peak horsepower with exit temperatures averaging 60°F cooler than stock. Features large, unrestricted core that exhibits minimal pressure loss compared to stock intercooler and integrated blow-off valve mount that will accept recommended RIVA/HKS Blow-Off Valve (sold separately). Blow-off Valve relieves unwanted pressure during off-throttle operation reducing supercharger clutch wear and eliminating heat soak in discharge tube. RIVA Intake Manifold Upgrade Kit is installed. Precision tapered billet sleeve directly replaces restrictive mesh element in intake manifold enabling engine to produce more horsepower through increased air flow and boost pressure (+1lb). RIVA Fuel Pressure Regulator Kit is installed. Kit provides increased fuel pressure necessary to compliment RIVA Stage 3 package. This unit can be precisely adjusted to match the needs of your riding conditions. Plugs directly into original fuel system with OEM connectors and features a large 3/8" fuel return line that is routed through supplied rubber fuel tank cap. Includes intergrated liquid-filled pressure gauge and billet fuel pressure Regulator Block-Off necessary for removal of stock fuel pressure regulator in fuel tank. RIVA MaptunerX Yamaha Bundle is utilized to reflash original ECU. MaptunerX provides ability to quickly and easily load performance tunes directly into your stock ECU eliminating downtime that results from shipping for programming. Performance Tunes are calibrated to provide optimum fuel delivery, ignition timing and rev limit to compliment RIVA Racing Performance Kits. OEM dash display, engine diagnostics & engine safety functions are retained. MaptunerX features a full color, touch screen display, ability to restore stock tune settings and access to RIVA's complete tuning library and technical support. RIVA Free Flow Exhaust Kit is installed. Kit replaces restrictive sound suppression system located between water box and hull exit reducing backpressure and engine operating temperatures. RIVA Engine Breather Upgrade Kit is installed. Kit eliminates power-robbing crankcase emissions from your engine's air intake. Increases horsepower by removing the engine's requirement to burn relatively non-combustible oil. Also improves intercooler efficiency by preventing the oil sludge coating that lowers thermal efficiency. RIVA Engine Cooling Upgrade Kit is installed. Kit delivers dramatically improved cooling efficiency to engine and oil cooler for increased reliability & performance. Greatly enhances water flow & pressure by replacing restrictive OEM water fittings with high-flow billet fittings and superior routing. RIVA Pump Seal Kit is installed. Location specific molded inserts are siliconed in to the voids of the OE transom plate and RIVA Top-Loader Intake Grate significantly reducing cavitation. RIVA Stainless Steel Top-Loader Intake Grate & Performance Ride Plate are installed. Our ride plate and intake grate combo increase top speed and significantly enhance handling characteristics. Prop spin and cavitation found with the stock grate is greatly reduced along with the modified FZ's tendency to drop on its nose when the throttle is let off at high speeds. RIVA/Skat-Trak 160mm 'R'-Series Swirl Impeller is a special performance impeller offered exclusively by RIVA and RIVA authorized dealers. Built by Skat-Trak, this impeller delivers the ultimate in performance for Stage 3 FZ models. Inner hub is machined allowing impeller to mount closer to vein housing for reduced cavitation and more top speed. Oversized impeller blades are digitally calibrated to RIVA’s uniform pitch specifications. Impellers are then dynamically spin-balanced at high RPM. A precision factory blueprinting process is performed far exceeding any ‘prop shop’ services available. Includes Billet Impeller Cone for maximum performance and durability. RIVA 160mm Stainless Steel Wear Ring is installed. Built from solid stainless steel, this wear ring perfectly compliments the RIVA/Skat-Trak 160mm impeller significantly reducing cavitation and improving acceleration in RIVA Stage 3 FZ models. FOR COMPETITION USE ONLY. PRODUCT NOT FOR USE ON POLLUTION CONTROLLED VEHICLES.
ΠΑΤΡΑ 26442, Τηλ.  Τελευταία Αλλαγή: 2 μήνες και πάνω
ΛΥΡΗΣ RIVA RACING ΚΙΤ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ STAGE 3 ΓΙΑ YAMAHA FZR / FZS 2009-2010, RY-RPM-FZ-3

ΛΥΡΗΣ RIVA RACING ΚΙΤ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ STAGE 3 ΓΙΑ YAMAHA FZR / FZS 2009-2010, RY-RPM-FZ-3 ΛΥΡΗΣ RIVA RACING ΚΙ...

€ 9.188,40

Σκαφών » Μηχανές & Εξαρτήματα » Εξαρτήματα Μηχανής
RIVA RACING ΚΙΤ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ STAGE 3 ΓΙΑ YAMAHA FZR / FZS 2009-2010, RY-RPM-FZ-3 Applications : 2009 YAMAHA FZR 2010 YAMAHA FZR 2009 YAMAHA FZS 2010 YAMAHA FZS PERFORMANCE DATA Stock67 MPH @ 7,500 RPM Stage 170~71 MPH @ 7,600 RPM Stage 275~76 MPH @ 8,200 RPM Stage 380+ MPH @ 8,300 MPH Note: All testing performed with 1/3 tank of fuel, trim in neutral, sea level elevation, air temp 80-degrees F. PARTS RIVA 1.8L Engine Cooling Upgrade Kits PC. 08-10RY10040-ECUK-PC RIVA Engine Breather Upgrade Kit - 20011~08 Yamaha 1.8RY19040-EBUK-1 RIVA Free Flow Exhaust Kit 2011- 08 FX-SHO, 2011- 09 FX-HO, All FZR/FZS YamahaRY16040 RIVA FZR/FZS Pump Seal Kit for RY22050-1RY25050-1 RIVA MaptunerX Yamaha 1.8L BundleRY110SC-B RIVA MaptunerX Yamaha TR-1 BundleRY110NA-B-TR1 RIVA Stainless Steel Wear Ring for Yamaha 160mm/6ET-51312-00-00RY33-160-YV RIVA Yamaha FZR/FZS 09-13 Top-Loader Intake GrateRY22050-1 RIVA Yamaha FZR/FZS Performance Ride PlateRY21050 RIVA Yamaha SHO E2 Supercharger Impeller - 16 PSIRY17040-SCI-E2 RIVA Yamaha SHO GEN-2 Power Cooler KitRY17040-PC-1 RIVA Yamaha SVHO/SHO/HO Intake Manifold Upgrade KitRY12040-IMUK RIVA Yamaha `11~08 FX, All FZR/S & All VXR/S Fuel Pressure Regulator KitRY12040-RRFPR-6S5 RIVA Yamaha `16~09 FZ & `11~08 FX-SHO Power Filter KitRY13040 RIVA/HKS Yamaha Power Cooler SSQV Blow-off ValveRY17040-BOV-SSQV RIVA/Skat-Trak Yamaha 160mm Swirl 15/23 ImpellerRY50-SW160-15/23R These are additional performance upgrade parts that can be purchased individually to improve the performance kit. Blowsion Throttle Trigger Adaptor, Yamaha & pre 96 Kawi 03-05-242 RIVA PRO-BAR 32” Runabout Bars RY204 RIVA Valve Retainer Upgrade Kit Yamaha 1.8L RY19040-SRU-1 RIVA Valve Train UpgradeKit Yamaha 1.8L Engines RY19040-VTU-2 RIVA Yamaha / Kawasaki Throttle Lever- Black RY24010B RIVA Yamaha FX(08~11)/FZ Billet Driveshaft Sleeve Kit RY30040-DSS RIVA Yamaha FZ Mirror Block-off Kit RY5-FZ-MB RIVA YAMAHA FZR/FZS Rear Exhaust Kit RY15050 RIVA Yamaha SVHO/SHO Supercharger Shaft Upgrade Kit RY17040-UK-6S5-3 RIVA Yamaha Water Box SVHO/SHO/HO 1.8L RY16041 RIVA/Solas Stainless Steel Pump, Yamaha/6S5, 160mm/12-vein YSS-SV-160/74R TBM Sponson FZR/FZS/SHO/FX/VX TBM101-YAM​ Engine Upgrade Kit Our Engine Internals Upgrade Kit delivers bulletproof reliability to the Yamaha 1.8L SHO engine in racing and high boost applications. When you're pushing it to the limit and looking for maximum dependability. Overview This kit delivers big gains in performance (+8~9 mph) through easy to install, bolt-on engine, exhaust, and pump enhancements. Kit features our MaptunerX engine management system and will run on 91~93 octane pump fuel. RIVA Performance Power Filter is installed. Kit replaces restrictive factory intake system delivering improved throttle response and top-speed. RIVA E2 Supercharger Impeller is installed. This high performance replacement impeller delivers more horsepower and torque throughout the entire RPM range. Made from 7075 T651 billet aluminum, CNC machined to ensure exact tolerances and hard anodized to prevent corrosion. Installs easily into stock supercharger housing with no additional modifications required. RIVA 'GEN-2' Power Cooler Kit is installed. Power Cooler is dramatically more efficient than original intercooler system delivering an increase of 20 peak horsepower with exit temperatures averaging 60°F cooler than stock. Features large, unrestricted core that exhibits minimal pressure loss compared to stock intercooler and integrated blow-off valve mount that will accept recommended RIVA/HKS Blow-Off Valve (sold separately). Blow-off Valve relieves unwanted pressure during off-throttle operation reducing supercharger clutch wear and eliminating heat soak in discharge tube. RIVA Intake Manifold Upgrade Kit is installed. Precision tapered billet sleeve directly replaces restrictive mesh element in intake manifold enabling engine to produce more horsepower through increased air flow and boost pressure (+1lb). RIVA Fuel Pressure Regulator Kit are installed. Kit provides increased fuel pressure necessary to correctly fuel the SHO Stage 3 kit. This regulator unit can be precisely adjusted to match the needs of your riding conditions. Plugs directly into original fuel system with OEM connectors and features a large 3/8" fuel return line that is routed through supplied rubber fuel tank cap. Includes integrated liquid-filled pressure gauge and billet Fuel Pressure Regulator Block-Off necessary for removal of stock fuel pressure regulator in fuel tank. RIVA MaptunerX Yamaha Bundle is utilized to reflash original ECU. MaptunerX provides ability to quickly and easily load performance tunes directly into your stock ECU eliminating downtime that results from shipping for programming. Performance Tunes are calibrated to provide optimum fuel delivery, ignition timing and rev limit to compliment RIVA Racing Performance Kits. OEM dash display, engine diagnostics & engine safety functions are retained. MaptunerX features a full color, touch screen display, ability to restore stock tune settings and access to RIVA's complete tuning library and technical support. RIVA Free Flow Exhaust Kit is installed. Kit replaces restrictive sound suppression system located between water box and hull exit reducing backpressure and engine operating temperatures. RIVA Engine Cooling Upgrade Kit is installed. Kit delivers dramatically improved cooling efficiency to engine and oil cooler for increased reliability & performance. Greatly enhances water flow & pressure by replacing restrictive OEM water fittings with high-flow billet fittings and superior routing. RIVA Engine Breather Upgrade Kit is installed. Kit eliminates power-robbing crankcase emissions from your engine's air intake. Increases horsepower by removing the engine's requirement to burn relatively non-combustible oil. Also improves intercooler efficiency by preventing the oil sludge coating that lowers thermal efficiency. RIVA Pump Seal Kit is installed. Location specific molded inserts are siliconed in to the voids of the OE transom plate and RIVA Top-Loader Intake Grate significantly reducing cavitation. RIVA/Skat-Trak 160mm 'R'-Series Swirl Impeller is a special performance impeller offered exclusively by RIVA and RIVA authorized dealers. Built by Skat-Trak, this impeller delivers the ultimate in performance for Stage 3 FZ models. Inner hub is machined allowing impeller to mount closer to vein housing for reduced cavitation and more top speed. Oversized impeller blades are digitally calibrated to RIVA’s uniform pitch specifications. Impellers are then dynamically spin-balanced at high RPM. A precision factory blueprinting process is performed far exceeding any ‘prop shop’ services available. Includes Billet Impeller Cone for maximum performance and durability. RIVA 160mm Stainless Steel Wear Ring is installed. Built from solid stainless steel, this wear ring perfectly compliments the RIVA/Skat-Trak 160mm impeller significantly reducing cavitation and improving acceleration in RIVA Stage 3 FZ models. RIVA Stainless Steel Top-Loader Intake Grate & Performance Ride Plate are installed. Our ride plate and intake grate combo increase top speed and significantly enhance handling characteristics. Prop spin and cavitation found with the stock grate is greatly reduced along with the modified FZ's tendency to drop on its nose when the throttle is let off at high speeds. FOR COMPETITION USE ONLY. PRODUCT NOT FOR USE ON POLLUTION CONTROLLED VEHICLES.
ΠΑΤΡΑ 26442, Τηλ.  Τελευταία Αλλαγή: 2 μήνες και πάνω