Καθαρισμός
Επιλεγμένα Κριτήρια
  • Κατηγορία:
  • Μάρκα:
  • Μοντέλο:
  • Τύπος αγγελίας:
Εργοστασιακός κωδικός
Κλείσιμο
Κατάσταση
Άνοιγμα
Ιδιώτης/Έμπορος
Κλείσιμο
Κατηγορία
Κλείσιμο
Μάρκα
  • Δεν υπάρχει η μάρκα που ψάχνεις; άλλαξε την αναζήτηση σου επιλέγοντας διαφορετικά κριτήρια.
Κλείσιμο
Μοντέλο
  • Δεν υπάρχει το μοντέλο που ψάχνεις; άλλαξε την αναζήτηση σου επιλέγοντας διαφορετικά κριτήρια.
Κλείσιμο
Χρονολογία
Κλείσιμο
Κατασκευαστής
  • Δεν υπάρχει ο κατασκευαστής που ψάχνεις; άλλαξε την αναζήτηση σου επιλέγοντας διαφορετικά κριτήρια.
Κλείσιμο
Περιοχή

Κλείσιμο
Τιμή

Άνοιγμα
Ετικέτες
  • Δεν υπάρχει η ετικέτα που ψάχνεις; άλλαξε την αναζήτηση σου επιλέγοντας διαφορετικά κριτήρια.
Άνοιγμα
Ηλικία Αγγελίας
Κλείσιμο
Τύπος αγγελίας

 Ανταλλακτικα | Μοτοσυκλετών | Ηλεκτρικά & Ανάφλεξη | Ηλεκτρονικές/Εγκέφαλος/PC Yamaha

Power Commander PC III Yamaha XT 660 R/X  2004-2015

Power Commander PC III Yamaha XT 660 R/X 2004-2015 Power Commander PC III Yamaha XT 660 R/X 20...

359 €

Μοτοσυκλετών » Ηλεκτρικά & Ανάφλεξη » Ηλεκτρονικές/Εγκέφαλος/PC
Power Commander III USB Introduction Product Overview The Dynojet Power Commander plugs inline with your bike’s stock fuel injection system. It uses OEM (original equipment manufacturer) style connectors making installation easy and quick. The Power Commander III USB allows a full range of fuel adjustment, as much as +/- 100% over stock. Adjustments can be made either with a Windows based computer or by using the face plate mounted button adjusters. No permanent changes are made to the bike’s system. Once the unit is removed the bike reverts to its stock settings. Power Commander Map Database Dynojet supports the Power Commander product line with the worlds largest map database. We work with all of the leading exhaust manufacturers from around the globe to bring you pre-tested settings for your motorcycle. No guesswork on your part. Every map that we offer was tested and developed on one of our multiple in house Dynojet Dynamometers using our patented Tuning Link software. New maps are developed weekly for all popular applications. Power Commander III USB Unit What Power Commander III USB Offers Features Hassle free USB communication - The Power Commander USB will instantly and automatically connect to the Power Commander Control Center software once it is installed. Simply "power up" the unit and connect the supplied USB cable to the computer and PCIII USB. Onboard notes storage - The PCIII USB stores the notes from the map in the onboard memory. This makes it easy to see exactly which map is loaded. The notes, just as the map itself, are automatically retrieved upon connecting to the unit. Individual cylinder adjustment - All PCIII USB units have a "cylinder trim" adjustment feature that allows you to "offset" fuel to one or more cylinders. Additionally, for advanced users, the PCIII USB allows individual cylinder mapping. Now each cylinder can be mapped individually throughout the entire rpm/throttle position range. Enhanced "file compare" utility - The PCIII USB software allows you to compare two map files without the Power Commander connected. There is a numerical display as well as a brand new graphical display. Easier to use "button adjustment" mode - The button adjustment has been made easier by introducing a "startup delay". This lets the user have enough time to start the bike and then switch the PCIII USB into "button adjust" mode. The ranges of the buttons are now displayed in the software. Simply connect the unit to the computer and press one of the buttons. Their ranges are shown on the screen. "Expansion port" for additional accessories - The "expansion port" allows easy connection of accessories such as our Ignition Module, Quick shifter, and Multifunction Hub. Automatic map retrieval upon connection - As soon as you connect the PCIII USB to the computer and launch the software, the map installed in the PCIII USB will be displayed. 9V "Power Up" adapter - Every PCIII USB comes with a "power up" adapter which allows users to program and interface with the Power Commander on their desktop without being connected to the bike. Accelerator Pump - You can adjust: A) The amount of fuel to add, B) The number of engine revolutions during which fuel is added, C) The sensitivity of throttle movement under which the accelerator pump is activated. Power Commander III USB with Harley Harness. Click image to enlarge. The Power Commander III USB Accessories Power Commander III USB Ignition Module The Ignition Module is connected to the PCIII USB with it’s built in expansion port link and communicates via a CAN interface. As in the case of the Power Commander, the Ignition Module uses OEM style connectors to plug in-line of the stock ignition harness so no cutting or splicing is required. The Ignition Module uses “direct coil driver technology” and allows a high degree of timing adjustment. In the Power commander Control Center Software the user is able to advance or retard the ignition curve up to 10 degrees based on throttle position and RPM. It is also possible to alter the timing for each cylinder individually if necessary. autotune Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και Κύπρο
ΠΑΤΡΑ 26223, Τηλ.  Τελευταία Αλλαγή: 2 μήνες και πάνω
Dynojet Power Commander V για Yamaha XT 660

Dynojet Power Commander V για Yamaha XT 660 Dynojet Power Commander V για Yamaha XT 660...

388,03 €

Μοτοσυκλετών » Ηλεκτρικά & Ανάφλεξη » Ηλεκτρονικές/Εγκέφαλος/PC
Power Commander V (PCV) από την Dynojet.   Ήρθε να βελτιώσει την πολύ επιτυχημένη πορεία του Power Commander III (PC III USB). Διαθέτει πολλές νέες λειτουργίες. Διατίθεται για τις περισσότερες μοτοσικλέτες μετά το 2009.   Μερικά χαρακτηριστικά: Μικρότερο μέγεθος από το PC III USB (λιγότερο από το μισό) Τροφοδοτείτε από τον υπολογιστή μέσω της θύρας USB (δεν χρειάζεται πλέον η 9V μπαταρία, ούτε ο αντάπτορας της) για τον προγραμματισμό. Ενσωματωμένη λειτουργία για δύο χάρτες (στην συσκευασία, δεν περιλαμβάνετε ο διακόπτης εναλλαγής) Είσοδος για σχέση στο κιβώτιο. Έτσι υπάρχει η δυνατότητα προγραμματισμού, για κάθε ταχύτητα ξεχωριστά. Αναλογική είσοδος. Επιτρέπει στον μηχανικό να βάλει οποιοδήποτε αισθητήρα 0-5 V και να χρησιμοποιήσει αυτό το σήμα για να ρυθμίσει τους χάρτες. π.χ. αισθητήρας θερμοκρασίας Όταν συνδεθεί ο αισθητήρας του κιβωτίου (για να γνωρίζει το PCV) την σχέση μετάδοσης, τότε μπορείτε να προγραμματίσετε ξεχωριστά κάθε κύλινδρο. Δηλαδή, σε μία τετρακύλινδρη μοτοσικλέτα με 6 ταχύτητες, θα έχετε 24 χάρτες. Διαθέτει ρύθμιση από -100 έως +200% αλλαγή στο καύσιμο (από -100 +100 που ήταν στο PC III USB) Αυτό επιτρέπει ρύθμιση με μεγαλύτερη ακρίβεια σε μοτοσικλέτες με 8 μπεκ 10 θέσεις γκαζιού (από 9 του PC III USB) Ενσωματωμένη λειτουργία επιτάχυνσης   Σε μερικές μοτοσικλέτες, υπάρχει ενσωματωμένη η δυνατοτήτα ρύθμισης και του χρονισμού, συνδυάζοντας όλες τις λειτουργίες του Power Commander V και του Ignition Module, σε μία μόνο συσκευή. Σε αυτές τις μοτοσικλέτες, οι λειτουργίες που προσφέρει το PCV είναι όσες και στις απλές και επιπλέον: +/- 20 μοίρες αλλαγή στον χρονισμό Ρύθμιση χρονισμού σε κάθε κύλινδρο Ανέβασμα του κόφτη (σε περιορισμένα μοντέλα) Ενσωμετωμένη λειτουργία εκκίνησης.  
ΑΘΗΝΑ 11743, Τηλ.  Τελευταία Αλλαγή: 2 μήνες και πάνω