Καθαρισμός
Επιλεγμένα Κριτήρια
  • Κατάσταση:
  • Κατηγορία:
  • Απόσταση απο ΤΚ. 26442:
  • Τύπος αγγελίας:
 Αποθήκευση αναζήτησης
Εργοστασιακός κωδικός
Άνοιγμα
Ιδιώτης/Έμπορος
Άνοιγμα
Κατάσταση
Κατηγορία
Μάρκα
  • Δεν υπάρχει η μάρκα που ψάχνεις; άλλαξε την αναζήτηση σου επιλέγοντας διαφορετικά κριτήρια.
Μοντέλο
  • Δεν υπάρχει το μοντέλο που ψάχνεις; άλλαξε την αναζήτηση σου επιλέγοντας διαφορετικά κριτήρια.
Χρονολογία
Κατασκευαστής
  • Δεν υπάρχει ο κατασκευαστής που ψάχνεις; άλλαξε την αναζήτηση σου επιλέγοντας διαφορετικά κριτήρια.
Περιοχή

Τιμή

Άνοιγμα
Ετικέτες
  • Δεν υπάρχει η ετικέτα που ψάχνεις; άλλαξε την αναζήτηση σου επιλέγοντας διαφορετικά κριτήρια.
Άνοιγμα
Ιξώδες W
Άνοιγμα
Ηλικία Αγγελίας
Άνοιγμα
Τύπος αγγελίας

 Ανταλλακτικα | Μοτοσυκλετών | Λιπαντικά-Φίλτρα-Χημικά | Λάδια Κινητήρων 4Τ

ΛΥΡΗΣ BEL-RAY ATV TRAIL ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ 4T ENGINE OIL 10W30,1 Lit., 99040-B1LW

ΛΥΡΗΣ BEL-RAY ATV TRAIL ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ 4T ENGINE OIL 10W30,1 Lit., 99040-B1LW ΛΥΡΗΣ BEL-RAY ATV TR...

€ 10,50

Μοτοσυκλετών » Λιπαντικά-Φίλτρα-Χημικά » Λάδια Κινητήρων 4Τ
Bel-Ray® ATV Trail Mineral 4T Engine Oil with Rust Defense System is a premium multi-grade 4-stroke ATV oil for the unique demands of all 4-stroke ATVs, Quads, and UTVs. Equally suitable for air-cooled/liquid-cooled 4-stroke engines. The specially developed Rust Defense System coats internal engine components providing unsurpassed rust and corrosion protection. Unbeatable anti-wear chemistry eliminates wear, extending engine life. Applications: Recommended for single- and multi-cylinder single passenger and side-by-side ATVs Equally suitable for air-cooled or liquid-cooled engines Also makes an excellent store-and-go oil for ATVs and motorcycles during the off-season Features and Benefits: Unsurpassed corrosion and rust protection Bel-Ray’s Rust Defense System (RDS) protects engines from moisture contamination caused by running through streams and bogs or frequent short-trip service. Superior anti-wear Exclusive Bel-Ray anti-wear chemistry reduces valve-train wear and keeps pistons and rings from scuffing. Low volatility base oils Minimizes oil consumption. Superior deposit control Cleans deposits. Controls sludge and varnish formations for cleaner and cooler running engines. Premium multi-grade mineral engine oil Designed to meet the unique demands of all 4-stroke ATVs, Quads, and UTVs Features a rust defense system that coats internal engine components providing unsurpassed rust and corrosion protection Anti-wear chemistry eliminates wear, extending engine life Will also work with air-cooled/liquid-cooled 4-stroke engines Liter bottles, 12 per case, or 4-liter bottles, 6 per case; sold each
ΠΑΤΡΑ 26442, Τηλ.  Τελευταία Αλλαγή: 2 μήνες και πάνω