Καθαρισμός
Επιλεγμένα Κριτήρια
  • Κατάσταση:
  • Κατηγορία:
  • Περιοχή:
  • Τύπος αγγελίας:
Εργοστασιακός κωδικός
Κλείσιμο
Κατάσταση
Άνοιγμα
Ιδιώτης/Έμπορος
Κλείσιμο
Κατηγορία
Κλείσιμο
Μάρκα
  • Δεν υπάρχει η μάρκα που ψάχνεις; άλλαξε την αναζήτηση σου επιλέγοντας διαφορετικά κριτήρια.
Κλείσιμο
Μοντέλο
    Δεν υπάρχει το μοντέλο που ψάχνεις; άλλαξε την αναζήτηση σου επιλέγοντας διαφορετικά κριτήρια.
Κλείσιμο
Χρονολογία
Κλείσιμο
Κατασκευαστής
  • Δεν υπάρχει ο κατασκευαστής που ψάχνεις; άλλαξε την αναζήτηση σου επιλέγοντας διαφορετικά κριτήρια.
Κλείσιμο
Περιοχή

Κλείσιμο
Τιμή

Άνοιγμα
Ετικέτες
  • Δεν υπάρχει η ετικέτα που ψάχνεις; άλλαξε την αναζήτηση σου επιλέγοντας διαφορετικά κριτήρια.
Άνοιγμα
Ηλικία Αγγελίας
Κλείσιμο
Τύπος αγγελίας

 Ανταλλακτικα | Εργαλεία-Εξοπλισμός Συνεργεία | Διαγνωστικά Εργαλεία/Εξοπλισμός

WorXop | Πρόγραμμα Διαχείρισης Συνεργείου - Πελατολόγιο

WorXop | Πρόγραμμα Διαχείρισης Συνεργείου - Πελατολόγιο WorXop | Πρόγραμμα Διαχείρισης Συνεργείου - ...

50 €

Ανταλλακτικα & Αξεσουάρ » Εργαλεία-Εξοπλισμός Συνεργεία » Διαγνωστικά Εργαλεία/Εξοπλισμός
Πρόκειται για ένα λογισμικό δημιουργημένο αποκλειστικά για επαγγελματίες ιδιοκτήτες συνεργείων (αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, φορτηγών, κ.λπ). Βασικές λειτουργίες του λογισμικου: - Πελατολόγιο με βάση τον Αριθμό Πινακίδας των οχημάτων - Εργασίες-Τροποποιήσεις οχημάτων - Εύκολη και προχωρημένη αναζήτηση στους πελάτες-οχήματα - Υπενθυμίσεις και χιλιόμετρα ανα ημέρα (βλ. λεπτομέρεις στην ιστοσελίδα) - Στατιστικά - Δυνατότητα κατοχής δεδομένων σε εξωτερική μονάδα δίσκου (USB Flash) - Δωρεάν Αναβαθμίσεις Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό και τις λειτουργίες του επισκεφτείτε την επίσημη σελίδα. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να το δοκιμάσετε για 15 ημέρες δωρεάν!
ΚΑΒΑΛΑ 65201, Τηλ.  Τελευταία Αλλαγή: 20 μέρες