Καθαρισμός
Επιλεγμένα Κριτήρια
  • Κατηγορία:
Εργοστασιακός κωδικός
Κλείσιμο
Κατάσταση
Άνοιγμα
Ιδιώτης/Έμπορος
Κλείσιμο
Κατηγορία
Κλείσιμο
Μάρκα
  • Δεν υπάρχει η μάρκα που ψάχνεις; άλλαξε την αναζήτηση σου επιλέγοντας διαφορετικά κριτήρια.
Κλείσιμο
Μοντέλο
  • Δεν υπάρχει το μοντέλο που ψάχνεις; άλλαξε την αναζήτηση σου επιλέγοντας διαφορετικά κριτήρια.
Κλείσιμο
Χρονολογία
Κλείσιμο
Κατασκευαστής
  • Δεν υπάρχει ο κατασκευαστής που ψάχνεις; άλλαξε την αναζήτηση σου επιλέγοντας διαφορετικά κριτήρια.
Κλείσιμο
Περιοχή

Κλείσιμο
Τιμή

Άνοιγμα
Ετικέτες
  • Δεν υπάρχει η ετικέτα που ψάχνεις; άλλαξε την αναζήτηση σου επιλέγοντας διαφορετικά κριτήρια.
Άνοιγμα
Ηλικία Αγγελίας
Κλείσιμο
Τύπος αγγελίας

 Ανταλλακτικα | Αυτοκινήτων | Αμάξωμα Εσωτερικό | Οργανα

Autometer Race Dash Display, 10K Rpm/Wtrp/Fuelp/Oilp/Oilt/Wtmp/Volt, Pro-Comp

Autometer Race Dash Display, 10K Rpm/Wtrp/Fuelp/Oilp/Oilt/Wtmp/Volt, Pro-Comp Autometer Race Dash Display, 10K Rpm/Wtrp/Fu...

1.632 €

Αυτοκινήτων » Αμάξωμα Εσωτερικό » Οργανα
This AutoMeter Race display system is designed uniquely for the specialized conditions of dirt and asphalt modified and late model oval track racing. Monitor RPM, Oil Pressure, Oil Temperature, Water Temperature, Carbureted Fuel Pressure, Battery Voltage, and an optional Water Pressure channel (with purchase of separate sensor) on a single, compact and waterproof digital display. The signature analog pointer movement provides a quick and clear display for engine RPM while the digital display screen layout is preconfigured with multiple layouts for your axillary engine instrumentation needs. Customize warning points specific to your setup to receive driver alerts that include on screen text and illuminated alarm lights. Record an entire on track session’s worth of data with the ability to play back your run right on the face of the dash display when you’re back in the pits and preparing for your next heat. Includes qty. 2 1/8” NPT temperature sensors, qty. 1 1/8” NPT 15 PSI stainless steel fuel pressure sensor, qty. 1 1/8” NPT 150 PSI stainless steel oil pressure sensor, professional grade pre-terminated wiring loom, external push button controls with weather resistant caps, and operations manual, mounting template and brackets for installation.
ΠΑΤΡΑ 26335