Διαθέσιμες θέσεις εργασίας:

SRE/DevOps Engineer

Car.gr, the leading classifieds engine is looking for a mid level SRE/Devops Engineer to strengthen our operations team in Thessaloniki. You will play a key role in designing and building a modern, scalable infrastructure, help build our CI/CD pipelines ensuring the delivering of a well-tested, reliable experience for our users and work closely with our development team to create internal tooling and utilities.

Technical skills

 • 2+ years of professional experience. Could transition from a Software Engineering role
 • Deep knowledge of Linux (preferably Debian based)
 • At least one scipting language (eg Bash, Python or other). Python is strongly preferred
 • Monitoring solutions (preferably Prometheus/Grafana, Zabbix)
 • CI/CD solutions (eg Jenkins)
 • Configuration Tools (eg Ansible, Puppet, Chef)
 • Version Control (Git)
 • Experience with RDBMS (preferably PostgreSQL)
 • Experience with Elasticsearch
 • Experience with managing web servers (preferably Nginx)
 • Docker Containers

Nice to have

 • ELK stack
 • Redis
 • Kafka, Zookeeper
 • NoSQL databases, MongoDB, Cassandra
 • Python celery is a big plus

Why work for us:

 • Competitive Pay
 • Excellent work environment
 • Reasonable work hours
 • Work in a technically challenging field and do work that matters

Frontend Web Developer (Vue.js, React, Angular)

Η εταιρία μας Car.gr που αποτελεί την μεγαλύτερη ιστοσελίδα αγγελιών στην Ελλάδα αναζητάει έναν έμπειρο frontend προγραμματιστή για να ενισχύσει την υπάρχουσα ομάδα μας στην Θεσσαλονίκη.

Ο υποψήφιος θα ασχοληθεί κυρίως με την ανάπτυξη λειτουργιών των σελίδων μας car.gr και plot.gr χρησιμοποιώντας το framework Vue.js.

Απαραίτητα προσόντα

 • Αποδεδειγμένη γνώση (επαγγελματική ή μέσω project που μπορούν να παρουσιαστούν) τουλάχιστον κάποιου μοντέρνου reactive frontend framework(Vue.js, React, Αngular)
 • Πολύ καλή γνώση HTML και CSS.
 • Εμπειρία δημιουργίας μοντέρνων frontend εφαρμογών βασιζόμενων σε REST APIs.
 • Γνώση χρήσης GIT και εμπειρία συνεργατικής εργασίας μέσα σε ομάδες.

Θα προτιμηθούν άτομα που

 • Έχουν ευχέρεια στην δημιουργία responsive σελίδων απο το μηδέν.
 • Στον ελεύθερο χρόνο τους ασχολούνται με προσωπικά projects που μπορούν να παρουσιάσουν.

Προσφέρουμε:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Άριστες συνθήκες εργασίας και φιλικό περιβάλλον
 • Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

Backend Developer

Αναζητούμε έναν backend προγραμματιστή για να ενισχύσει την υπάρχουσα ομάδα μας στην Θεσσαλονίκη.
Ο υποψήφιος θα ασχοληθεί κυρίως με την ανάπτυξη λειτουργιών της σελίδας μας car.gr

Απαραίτητα προσόντα:

 • Αποδεδειγμένη γνώση (επαγγελματική ή μέσω project που μπορούν να παρουσιαστούν) τουλάχιστον μιας γλώσσας προγραμματισμού και όρεξη εκμάθησης python
 • Γνώση και κατανόηση σχεσιακών βάσεων δεδομένων (SQL)
 • Γνώσεις ανάπτυξης web εφαρμογών με χρήση κάποιου web framework
 • Εμπειρία χρήσης του Git

Θα προτιμηθούν άτομα που έχουν:

 • Γνώσεις τεχνολογιών Elasticsearch, Redis, Memcached, Postgres
 • Γνώσεις κάποιου python web framework - βιβλιοθήκης (django, flask, werkzeug κλπ.)
 • Βασικές γνώσεις html και javascript
 • Οικειότητα σε web services, JSON και Restfull APIs

Προσφέρουμε:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Άριστες συνθήκες εργασίας και φιλικό περιβάλλον
 • Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

Ακόμα και αν κάποια από τις διαθέσιμες θέσεις δεν ταιριάζει στο προφίλ σου, στείλε μας το βιογραφικό σου στo [email protected]